Εκδρομή ΣΑΛΜΕΚ: Θεσσαλονίκη - Καστοριά - Ιωάννινα (28 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου 2024)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Μ.Ε. ΚΥΠΡΟΥ (ΣΑΛΜΕΚ)
15/05/24