Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Καθηγητών Φωτογραφίας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
11/12/23

Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Καθηγητών Φωτογραφίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαγίδη Αγγελίνα

99689453

amagides@gmail.com

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παισίου-Φραγκουλίδου 

99553602

elenapaisiou@hotmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεοδώρου Φραγκίνος 

99599690

franginost@cytanet.com.cy

ΤΑΜΙΑΣ

Γιάνακα Σωτηρία

99356996

pavlosotiria@primehome.com

ΜΕΛΟΣ

Κωνσταντίνου Νικόλας

99468844

nixcon@hotmail.com

ΜΕΛΟΣ

Παύλος Λοιζίδης

99436151

pavlosotiria@primehome.com