Ηλεκτρονική αποστολή διαγωνισμάτων στους ΕΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2024
08/02/24

Διευθυντές / Διευθύντριες
Καθηγητές / Καθηγήτριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

 

Θέμα: Ηλεκτρονική αποστολή διαγωνισμάτων στους ΕΜΕ

Αγαπητοί/ες
Συνάδελφοι/-ισσες,

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σε οδηγίες που έχουν δοθεί σε συναδέλφους/-ισσες από ορισμένους ΕΜΕ για ηλεκτρονική αποστολή των διαγωνισμάτων τους στους Επιθεωρητές, η οποία δεν προνοείται σε καμία Νομοθεσία ή Κανονισμό, καλώντας σας να μην προβείτε σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια.

Οι ΕΜΕ, αν επιθυμούν να δουν τα διαγωνίσματα των συναδέλφων / -ισσων στα πλαίσια της αξιολόγησής τους, μπορούν να το πράξουν κατά τις επισκέψεις που πραγματοποιούν στα σχολεία.

 

Ο  Πρόεδρος                                     Ο  Γεν.  Γραμματέας

Δημήτρης Ταλιαδώρος                        Χρήστος Τζιώρτας

Λευκωσία,    8  Φεβρουαρίου  2024

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αρ. πρωτ. 103-101.2024