Ενημέρωση Συνδέσμων και Κινήσεων ΟΕΛΜΕΚ για τραπεζικούς λογαριασμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2024
21/03/24

Προς
Συμβούλια Συνδέσμων
και Κινήσεων ΟΕΛΜΕΚ

Αγαπητοί συνάδελφοι/-ισσες,


Επικοινωνούμε μαζί σας για δύο θέματα:

1).    Για σκοπούς ελέγχου θα πρέπει να σταλούν μέχρι 29/3/2024 οι αποδείξεις που αφορούν τα έξοδα των Συνδέσμων / Κινήσεων για το οικονομικό έτος 2023.  Όσοι τις έχετε στείλει, αγνοήστε το παρόν σημείωμα.

2).    Σας ενημερώνουμε ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί που δεν έχουν κίνηση για ένα εξάμηνο, η Τράπεζα προχωρά στην παγοποίησή τους. Οπότε, να έχετε υπόψη ότι δύο φορές τον χρόνο τουλάχιστον, θα πρέπει να κάνετε κάποια πράξη(ανάληψη ή κατάθεση).


Επίσης, η ΟΕΛΜΕΚ προχώρησε σε μια μικρή κατάθεση για ενεργοποίηση αυτών των λογαριασμών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Λογιστήριο της Οργάνωσης.


Ο  Πρόεδρος                                     Ο  Γεν.  Γραμματέας

Δημήτρης Ταλιαδώρος                        Χρήστος Τζιώρτας

Λευκωσία,    14  Μαρτίου   2024

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αρ. πρωτ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ 2023)