Εγγραφή θεμάτων στην Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της 20ης Ιουνίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2024
24/05/24

Προς όλους/-λες τους/τις

Γραμματείς των Επαρχιακών Γραφείων ΟΕΛΜΕΚ,

Γενικούς Αντιπροσώπους ΟΕΛΜΕΚ

 

Εγγραφή θεμάτων

 στην Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη

Γενικών Αντιπροσώπων της 20ης Ιουνίου 2024

       

Πληροφορούνται οι Γενικοί Αντιπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ, ότι η Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024 και ώρα 9.30 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ, στη Λευκωσία.

 

Τα   θέματα   της   Ημερήσιας   Διάταξης   θα   καθορίσει,  βάσει του Καταστατικού, το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ σε συνεδρία του στις 13 Ιουνίου  2024. Ως εκ τούτου, εάν επιθυμείτε να εγγράψετε θέματα προς συζήτηση στην ΠΣΓΑ, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε γραπτώς στα γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ (τηλεομοιότυπο 22-379430), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024.

 

Ο  Πρόεδρος                                                          Ο  Γεν.  Γραμματέας

Δημήτρης Ταλιαδώρος                                            Χρήστος Τζιώρτας

Λευκωσία,   24   Μαΐου  2024

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αρ. πρωτ.   ΠΣΓΑ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2024(ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ)