8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων