22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 - Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων