14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 - Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων