14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων