13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων