facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
ΠΣΓΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΔΣ
 
 
 

 

 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Κ.Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ ΣΤΗΝ ΠΣΓΑ

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΣΤΙΑ

9.30Π.Μ. – 5.00Μ.Μ.

  

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

 

Εκ μέρους του ΚΔΣ απολογούμαι γιατί, για δεύτερη φορά, η ΠΣΓΑ Δεκεμβρίου γίνεται με καθυστέρηση δύο μηνών.  Η αναβολή της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης κρίθηκε αναγκαία για τους πιο κάτω λόγους:

α)         Όπως γνωρίζετε κατά την περίοδο μεταξύ τέλους Νοεμβρίου και αρχών Δεκεμβρίου σημειώθηκε κορύφωση στην αντιπαράθεση της ΟΕΛΜΕΚ όχι μόνο με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αλλά και με τη προεδρία της Δημοκρατίας. Επειδή ήταν μια ιδιαίτερα ρευστή περίοδος, θέλαμε να είμαστε απερίσπαστοι στην αποτελεσματική διαχείριση των εξελίξεων, ιδιαίτερα γύρω από τα θέματα της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Σήμερα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα γύρω από το θέμα αυτό.

β)         Λόγω και της αντιπαράθεσής μας με την Κυβέρνηση, ο Έφορος Συντεχνιών με κάθε αφορμή απειλούσε έμμεσα με γραπτά κείμενά του την Οργάνωση για λήψη μέτρων εναντίον της, διότι κατά την άποψη του παραβιάζαμε το νόμο περί συντεχνιών.  Έτσι κρίναμε αναγκαίο να δώσουμε ακόμη κάποιο περιθώριο χρόνου στις Κινήσεις των Καθηγητών, για να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτές καταστατικές τροποποιήσεις.  Δυστυχώς, μετά από τέσσερις συναντήσεις που έγιναν υπό την προεδρία μου,  οι ηγεσίες των Κινήσεων δε συμφώνησαν παρά μόνο στο ελάχιστο, δηλαδή στο να γίνουν εκείνες οι καταστατικές τροποποιήσεις που ζητούσε ο Έφορος Συντεχνιών.

γ)         Όπως γνωρίζετε η ΠΣΓΑ είχε οριστεί για τις 25 Ιανουαρίου 2007. Όμως ο ξαφνικός θάνατος του ΥΠΠ Πεύκιου Γεωργιάδη ανάγκασε το Κ.Δ.Σ. να αναβάλει την ΠΣΓΑ για τις 22 Φεβρουαρίου 2007, τόσο σε ένδειξη σεβασμού προς τον αείμνηστο Υπουργό, όσο και για διάφορους άλλους λόγους. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα και θέματα που διαχειρίστηκε το ΚΔΣ ήταν κυρίως η υλοποίηση των αποφάσεων της ΠΣΓΑ του Ιουνίου του 2006, αλλά και δράσεις που αφορούσαν τους τομείς του συνδικαλισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. 

Θα αναφερθώ σε συντομία στα σημαντικότερα θέματα, ώστε να σας δοθεί η ευκαιρία για διάλογο, παρεμβάσεις και κριτική.

 

Το ΚΔΣ και η Γραμματεία εκτός των άλλων θεμάτων χειρίστηκαν και τα πιο κάτω:

 • Στελέχωση σχολείων
 • Σχέσεις με το ΠΙΚ
 • Επιμόρφωση Φιλολόγων
 • Επαρχιακά γραφεία
 • Βιβλία από την Ελλάδα
 • Μείωση των μαθητών ανά τμήμα
 • Εργαστηριοποίηση των μαθημάτων της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Τεχνολογίας και Η/Υ
 • Αύξηση των μόνιμων οργανικών θέσεων
 • Αποσπάσεις – παραχωρήσεις – ειδική αγωγή
 • Σχολική παραβατικότητα
 • Εκπαιδευτικές καινοτομίες
 • Κατανομή θέσεων προαγωγής
 • Εκδόσεις – Επικοινωνία – Επισκέψεις στα σχολεία – Πολιτιστικές εκδηλώσεις
 • Σχέσεις με τις Τουρκοκυπριακές Εκπαιδευτικές Οργανώσεις
 • Συντονιστικός φορέας των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων
 • Διεθνείς σχέσεις
 • Αρχειοθέτηση του αρχείου της ΟΕΛΜΕΚ και συγγραφή της Ιστορίας του συνδικαλιστικού κινήματος των Εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης και της ΟΕΛΜΕΚ
 • Οικονομικός έλεγχος - Διαχείριση διαμερισμάτων
 • Πορεία του Διαλόγου για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
 • Αναδόμηση του ΥΠΠ
 • Συναντήσεις και σχέσεις με την εργοδοσία
 • Προϋπηρεσιακή Παιδαγωγική Κατάρτιση
 • Σύγκρουση με την Προεδρία της Δημοκρατίας
 • Προϋποθέσεις πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 2009 και Αλλαγές στο Ενιαίο Λύκειο
 • Δημιουργία νέας Συντεχνίας

  

Στελέχωση Σχολείων.

Οι αδυναμίες που παρουσιάζονται όσον αφορά τη μη έγκαιρη στελέχωση των σχολείων (προαγωγές – μεταθέσεις – μετακινήσεις – επιλογές των μαθητών) οφείλονται στο κακό προγραμματισμό του ΥΠΠ, στην έλλειψη επαγγελματισμού εκ μέρους στελεχών του ΥΠΠ και στο μη έγκαιρο και ορθό υπολογισμό των αναγκών σε διδακτικό προσωπικό (ιδιαίτερα στον τομέα της Ειδικής Αγωγής). 

Οι παρεμβάσεις της ΟΕΛΜΕΚ προς το ΥΠΠ και την ΕΕΥ ήταν συνεχείς καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.  Οφείλω εδώ να τονίσω ότι η συνεργασία μας με την ΕΕΥ ήταν πολύ καλή. Τα κάποια προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις προαγωγές οφείλονταν στη γνωστή απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου για τη μη εγκυρότητα βαθμολογιών που δόθηκαν σε εκπαιδευτικούς όταν αυτοί κατείχαν δυο διαφορετικές θέσεις κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σχολικής χρονιάς.  Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από σοβαρά λάθη των κλιμακίων σε κάποιες ειδικότητες, ιδιαίτερα στην ειδικότητα της Φυσικής Αγωγής.  Ένα γεγονός που ανάγκασε τον Πρόεδρο της ΕΕΥ αλλά και τον Πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ να καταγγείλουν το εν λόγω κλιμάκιο στον ΥΠΠ, ο οποίος πήρε κάποια μέτρα που ενόχλησαν τους Επιθεωρητές της Φυσικής Αγωγής.  Οι καθυστερήσεις και οι ανατροπές που παρατηρήθηκαν αρχές Σεπτεμβρίου όσον αφορά τις μεταθέσεις και μετακινήσεις οφείλονταν στις αποσπάσεις της τελευταίας στιγμής, την υλοποίηση εκπαιδευτικών καινοτομιών (αθλητικό σχολείο, πρόγραμμα παραβατικότητας και επέκταση του Μουσικού σχολείου στη Λεμεσό) όπως και στο μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών που αρνούνταν διορισμό με σύμβαση (μόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου, 50 εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν διορισμό με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην έγκαιρη στελέχωση).

Οι κανονισμοί για τις μεταθέσεις τηρήθηκαν πιστά από την ΕΕΥ, γιατί η Γραμματεία είχε τρεις συναντήσεις με τα μέλη της για το σκοπό αυτό.  Πρόβλημα σοβαρό παρουσιάζεται εξαιτίας της συστηματικής άρνησης αρκετών συναδέλφων να υπηρετήσουν στην ύπαιθρο μετά την προαγωγή τους. Το γεγονός αυτό προκαλεί δυσκολίες και προβλήματα, τόσο για τη στήριξη των όποιων δίκαιων αιτημάτων των συναδέλφων, όσο και για την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων της υπαίθρου. 

Προβλήματα στις μετακινήσεις δεν παρατηρήθηκαν εκτός από δυο περιπτώσεις στην Επαρχία Πάφου, λόγω κακών χειρισμών του Επαρχιακού Επιθεωρητή. Προβλήματα παρουσιάστηκαν στις μεταθέσεις έκτακτων εκπαιδευτικών που παρακολουθούσαν την Προϋπηρεσιακή Παιδαγωγική Κατάρτιση. Με παρεμβάσεις μας στην ΕΕΥ, έγιναν οι αναγκαίες μεταθέσεις, για να εξυπηρετηθούν όσοι συνάδελφοι διορίστηκαν σε απομακρυσμένες περιοχές.

 

Σχέσεις με το ΠΙΚ

Στις συναντήσεις που είχαμε με τη διεύθυνση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, από την ενημέρωση που μας έγινε, φάνηκε ότι οι συμφωνίες, τόσο για το πρόγραμμα της προϋπηρεσιακής παιδαγωγικής κατάρτισης, όσο και για την επιμόρφωση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, τηρήθηκαν πλήρως. Παραστάσεις προς το Διευθυντή του Π.Ι.Κ. έγιναν για την απρεπή συμπεριφορά συγκεκριμένου ακαδημαϊκού προς τους εκπαιδευόμενους. Επιστήσαμε την προσοχή του Διευθυντή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ότι δεν θα ανεχθούμε ξανά ανάλογες συμπεριφορές. Επίσης επισημάναμε ότι το ΠΙΚ δεν τήρησε παλαιότερη συμφωνία με την ΟΕΛΜΕΚ βάσει της οποίας το διδακτικό προσωπικό του Π.Ι.Κ, τόσο για την Προϋπηρεσιακή Επιμόρφωση όσο και για την επιμόρφωση στους Η.Υ. θα πρέπει να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση.

 

Επιμόρφωση Φιλολόγων

Η επιμόρφωση στα Νέα Βιβλία των Φιλολογικών Μαθημάτων έγινε με σεβασμό εκ μέρους της ΔΜΕ και του Π.Ι.Κ. στα συμφωνηθέντα.  Σας πληροφορούμε ότι, αφού πήραμε τις απόψεις των συναδέλφων που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, συμφωνήθηκε με τη ΔΜΕ να προσφερθεί μία νέα σειρά επιμορφωτικών μαθημάτων με βάση τις εμπειρίες και τις διαπιστώσεις του πρώτου προγράμματος. 

Πετύχαμε ώστε ο αριθμός των Συμβούλων στα φιλολογικά μαθήματα να αυξηθεί στους δέκα. Πληροφορούμαστε ότι η εργασία των Συμβούλων εκτιμάται ιδιαίτερα, τόσο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Π.Ι. της Ελλάδας, όσο και από τους συναδέλφους.  Επιδίωξή μας είναι ο θεσμός αυτός να επεκταθεί σε όλα τα μαθήματα και ελπίζουμε να περιλαμβάνεται στις προτάσεις για την επιμόρφωση που θα μας παραδώσει σύντομα το ΥΠΠ. 

 

Επαρχιακά γραφεία ΥΠΠ

Μετά και από παραστάσεις της ΟΕΛΜΕΚ, οι Επαρχιακοί Επιθεωρητές έχουν μετατεθεί στις έδρες τους, με εξαίρεση τον Επαρχιακό ΕΜΕ της Πάφου.  Δυστυχώς όμως ο εξοπλισμός των γραφείων δεν είναι πλήρης, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα στην ουσιαστική λειτουργία τους.

 

Βιβλία από την Ελλάδα

Τα βιβλία από την Ελλάδα δυστυχώς δεν έφτασαν έγκαιρα, παρ’ όλες τις συνεχείς παραστάσεις της Γραμματείας προς το ΥΠΠ.  Το γενικότερο θέμα των βιβλίων που έρχονται από την Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο σύνολό του. Προτείναμε τη συμμετοχή και Κύπριων εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση των βιβλίων αυτών, αλλά και την εκτύπωση τους στην Κύπρο, δεδομένου ότι η έκδοση των βιβλίων γίνεται από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, στα οποία συμμετέχει και η Κυπριακή Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ελληνική Δημοκρατία και τον ιδιωτικό τομέα.

 

Μείωση των μαθητών ανά τμήμα

Η Γραμματεία, μετά από οδηγίες του ΚΔΣ, έθεσε επιτακτικά το αίτημα για τη σταδιακή μείωση των μαθητών ανά τμήμα. Προτείναμε σε πρώτο στάδιο, τη σχολική χρονιά 2006 – 2007, να εφαρμοστεί η μείωση των μαθητών στους 25 στη Β’ Γυμνασίου, για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους. Παρά το ότι έγινε και κοστολόγηση του μέτρου, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού αρνήθηκε την εφαρμογή του, γιατί αυτό θα απαιτούσε τη δημιουργία 16 νέων τμημάτων, μέτρο δηλαδή που ισοδυναμούσε με 23 νέους διορισμούς.

Το θέμα τέθηκε και στην τελευταία συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας Πεύκιο Γεωργιάδη ο οποίος και δεσμεύτηκε να μας απαντήσει σ’ ένα μήνα.  Η άποψή του ήταν ότι σε πρώτο στάδιο στόχος θα είναι η μείωση των μαθητών στο Λύκειο. Φυσικά τούτο δείχνει τη νοοτροπία που διέπει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, γιατί από τα στοιχεία που συλλέξαμε, για να εφαρμοστεί το μέτρο από τη νέα σχολική χρονιά θα πρέπει να δημιουργηθούν 11 νέα τμήματα στην Α’ Λυκείου και τρία τμήματα στη Β’ Λυκείου. Ενώ, εάν εφαρμοστεί στο Γυμνασιακό κύκλο που είναι παιδαγωγικά το πιο ορθό, θα απαιτηθούν 16 νέα τμήματα στη Β’ Γυμνασίου και 20 νέα τμήματα για την Γ’ Γυμνασίου (για όλες τις τάξεις θα απαιτηθούν 22 νέοι διορισμοί στη Β’ Γυμνασίου, 29 στη Γ’ Γυμνασίου, 16 στη Α’ Λυκείου και 4 νέοι διορισμοί για τη Β’ Λυκείου, δηλαδή σύνολο 71 νέοι διορισμοί) αριθμός που μπορεί να είναι ουσιαστικά μικρότερος λόγω της μείωσης του αριθμού στο Γυμνάσιο.

Μετά από τις χωριστές συναντήσεις που ο ΥΠΠ Νεοκλής Συλικιώτης είχε με την ΠΟΕΔ και την ΟΕΛΜΕΚ, φάνηκε ότι πρόθεση του ΥΠΠ είναι να ξεκινήσουν την μείωση των μαθητών από την Α’ Δημοτικού, αφήνοντας τη μείωση των μαθητών στο γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο σε μεταγενέστερο στάδιο. (Δηλαδή να αρχίσει μετά από 5-6 χρόνια)

 

Εργαστηριοποίηση των μαθημάτων της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Τεχνολογίας και Η/Υ

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που συζητήθηκε με το ΥΠΠ είναι η εργαστηριοποίηση των πιο πάνω μαθημάτων.  Το ΥΠΠ δεσμεύτηκε να πάρει πρόταση στο γραφείο προγραμματισμού για την εργαστηριοποίηση των μαθημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Τεχνολογίας και Η. Υπολογιστών σ’ όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου για την εφαρμογή του μέτρου που θα γίνει σε δύο στάδια 2007 – 2008 – 2009 θα απαιτηθούν περίπου 90 νέοι διορισμοί. Το θέμα αυτό το συζητάμε εδώ και δύο χρόνια περίπου. Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει μόνο υποσχέσεις ότι το ΥΠΠ θα προχωρήσει σε πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Αύξηση των μόνιμων οργανικών θέσεων

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που απασχολεί μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων είναι η μονιμοποίηση όσων τελειώνουν την προϋπηρεσιακή παιδαγωγική κατάρτιση.  Η Γραμματεία το έθεσε επανειλημμένα τόσο στο ΔΜΕ, στη Γενική Διευθύντρια αλλά και στον ίδιο τον Υπουργό.  Δυστυχώς το ΥΠΠ αρνήθηκε να δεσμευτεί και τούτο δείχνει την αρνητική διάθεσή του να επιλύσει έστω και τα πιο απλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και το Δημόσιο Σχολείο.

Οι πληροφορίες που πήραμε πρόσφατα από ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών η μονιμοποίηση των εκτάκτων δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος για την κυβέρνηση.  Από ότι μας πληροφόρησαν υπάρχουν αυτή τη στιγμή 384 κενές οργανικές θέσεις από τις οποίες οι 75 δεν μπορούν να πληρωθούν, γιατί αφορούσαν καθηγητές πρακτικών γνώσεων ή οικιακής οικονομίας και άλλων ειδικοτήτων που αφυπηρέτησαν σε κλίμακες  χαμηλότερες απ’ αυτές των απλών εκπαιδευτικών.  Αυτό που χρειάζεται είναι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διότι σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας, η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 780 έκτακτοι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν την προϋπηρεσιακή κατάρτισή τους και 373 που θα τη συμπληρώσουν τον Ιούνιο.  Ο αριθμός των εκτάκτων τη φετινή χρονιά είναι 1143.  Άρα αυτό που απαιτείται είναι να δοθούν περίπου άλλες 600 μόνιμες θέσεις που μαζί με τις 384 θα καλύψουν τις μόνιμες ανάγκες.  Ένα γεγονός που επιτάσσει και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο με ειδική νομοθεσία της Κυπριακής Βουλής προβλέπει ότι εάν εργαζόμενος συμπληρώσει 30 μήνες, εργασίας, ο εργοδότης του (κράτος ή ιδιώτης), υποχρεούται να του προσφέρει συμβόλαιο εργασίας αορίστου χρόνου. Δυστυχώς κάποια μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, ερμηνεύοντας αυθαίρετα το νόμο, επιχειρούν να εξαιρεθούν οι εκπαιδευτικοί από αυτή την πρόνοια. Σήμερα υπηρετούν 3869 μόνιμοι. Με την εισήγησή μας ο αριθμός των μονίμων θα πρέπει να φθάσει στους 4669.

Σε πρόσφατη συνάντηση που είχε η Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ με τη Γ. Διευθύντρια του ΥΠΠ, η τελευταία ανέφερε ότι θα δοθούν 300 νέες μόνιμες θέσεις, πέραν των 384 κενών θέσεων.

 

Αποσπάσεις – παραχωρήσεις – ειδική αγωγή

Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ και το έθεσε επανειλλημένα στην εργοδοσία είναι το θέμα των αποσπάσεων και παραχωρήσεων. Όσον αφορά τις αποσπάσεις, μας δόθηκαν τα καθήκοντα και τα κριτήρια και ελπίζουμε να σταλούν έγκαιρα οι αποσπάσεις στην ΕΕΥ για την πιο γρήγορη στελέχωση των σχολείων.

Ένα γεγονός που δημιούργησε αρκετές επιπλοκές στις αποσπάσεις τα τελευταία χρόνια ήταν η θέση της Γ. Διευθύντριας για την ειδική αγωγή και τον αλφαβητισμό στη Μέση Εκπαίδευση. Ενθαρρυνόμενη από τους Συμβούλους της, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα ήταν όλοι της Δημοτικής Εκπαίδευσης, αμφισβητούσε την ικανότητα της Μ. Εκπαίδευσης να διαχειριστεί το θέμα και επιχείρησε με διάφορους τρόπους να παραχωρήσει την ειδική εκπαίδευση σε στελέχη της Δημοτικής. Μετά την έντονη αντίδρασή μας γύρω από την αναδόμηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την προσπάθεια διοικητικής υπαγωγής της γυμνασιακής εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση φαίνεται ότι γίνονται δεύτερες σκέψεις στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Γεγονός που ενισχύθηκε και από την τοποθέτηση ξένου εμπειρογνώμονα, που υποστήριξε ότι θα πρέπει να επιμορφωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Μέσης γύρω από τα θέματα της ειδικής αγωγής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα προγράμματα αλφαβητισμού και ειδικής αγωγής να μείνουν υπό τον έλεγχο εκπαιδευτικών της Μέσης με παράλληλη επιμόρφωση τους και καλύτερη οργάνωση των δυο προγραμμάτων. Για το σχολικό έτος 2006 – 2007 διατέθησαν 4400 περίοδοι για την ειδική αγωγή και 1493 περίοδοι για τον αλφαβητισμό, που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση 245 εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την καλύτερη λειτουργία της ειδικής αγωγής και του δημόσιου σχολείου να επιδιώξουμε τη δημιουργία περισσοτέρων ειδικών μονάδων: Στη Μέση Εκπαίδευση λειτουργούν συνολικά 22 μονάδες, ενώ στη Δημοτική Εκπαίδευση λειτουργούν περίπου 220 ειδικές μονάδες.

 

Σχολική παραβατικότητα.

Το πρόβλημα της σχολικής παραβατικότητας δυστυχώς παραμένει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημόσιο Σχολείο και ιδιαίτερα το Ενιαίο Λύκειο. Το Ενιαίο Λύκειο εγκαταλείφθηκε εν ονόματι της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, η οποία χρησιμοποιείται ως άλλοθι για τη μη λήψη οποιουδήποτε διορθωτικού μέτρου. Το ένα τέταρτο των εκπαιδευτικών είναι περιοδεύοντες, χωρίς ουσιαστική σύνδεση με τις σχολικές μονάδες όπου υπηρετούν. Η σχολική κοινότητα έχει αποδομηθεί σε τέτοιο βαθμό που οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους έχουν περιοριστεί. Όσο για τις σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, έχουν περιοριστεί στις τυπικές σχέσεις μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου. Ο θεσμός του υπεύθυνου τμήματος, η σημαντικότερη ίσως καινοτομία του Ενιαίου Λυκείου, δεν επεκτάθηκε στο Γυμνάσιο, αλλά ούτε στηρίχθηκε από το ΥΠΠ με υλικοτεχνική στήριξη και ανάλογη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Η φύλαξη των σχολικών κτιρίων με την τοποθέτηση φυλάκων λειτουργεί μόνο σε οκτώ Λύκεια και Γυμνάσια Παγκύπρια. Το θέμα της στολής και ευπρεπούς εμφάνισης φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε εν μέρει, ενώ το θέμα του καπνίσματος παραμένει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα.  Από μελέτη που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Χάρβαρτ και η οποία μας παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, φάνηκε ότι οι μαθητές μας είναι πρώτοι σε ποσοστό καπνιστών στην ΕΕ. Τα προβλήματα από τη χρήση κινητών τηλεφώνων ίσως αντιμετωπίζονταν, εάν ο ΥΠΠ συναινούσε με την αλλαγή των παιδαγωγικών μέτρων και ποινών που θα επιβάλλονταν, όπως ομόφωνα πρότεινε η επιτροπή που συστάθηκε μετά από αίτημα της ΟΕΛΜΕΚ. (Στην επιτροπή συμμετείχαν η ΔΜΕ, οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, η Συνομοσπονδία Γονέων , η ΠΣΕΜ και ο ΣΕΔΜΕΚ).

Η επιτροπή συνήλθε σε 3 συνεδριάσεις και κατέληξε σε κοινή εισήγηση προς τον ΥΠΠ που αφορούσε τη χρήση των κινητών στο σχολικό χώρο. Η πρόταση προέβλεπε ότι στην τάξη τα κινητά των μαθητών πρέπει να βρίσκονται στην τσάντα τους και απενεργοποιημένα. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποτελούσε πειθαρχικό αδίκημα και θα επιβάλλονταν παιδαγωγικά μέτρα που θα ξεκινούσαν από επίπληξη και θα έφθαναν στο παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής μέχρι και 2 ημέρες.  Επίσης αποφασίστηκε να διατυπωθεί στους Κανονισμούς Λειτουργίας των σχολείων το παράπτωμα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και της προσβολής της προσωπικότητας οποιουδήποτε ατόμου στο σχολικό χώρο. Παράπτωμα για το οποίο θα επιβάλλονταν τα παιδαγωγικά μέτρα που θα ξεκινούσαν από την επιβολή μονοήμερης αποβολής και θα έφθαναν μέχρι και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Επίσης παράπτωμα θα αποτελούσε και η χρήση του κινητού στις κοινές συγκεντρώσεις και στις διάφορες εκδηλώσεις στο σχολικό χώρο.

Δυστυχώς ο ΥΠΠ Νεοκλής Συλικιώτης δεν ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής, αν και αυτές ήταν ομόφωνες και ζήτησε από τη ΔΜΕ να μελετήσει ξανά το θέμα με βάση το σενάριο να δημιουργηθούν ερμάρια για την τοποθέτηση κινητών τηλεφώνων των μαθητών χωρίς καμιά τροποποίηση και χωρίς καμιά διαφοροποίηση στα παιδαγωγικά μέτρα. Κρίνουμε ότι η πιο πάνω απόφαση του ΥΠΠ είναι λανθασμένη, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και έλλειψη σεβασμού απέναντι σε όλους όσοι συμμετείχαν στην Επιτροπή.

Φυσικά το πρόβλημα της παραβατικότητας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κατασταλτικά μέτρα μόνο. Θα πρέπει εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και πολιτεία να συνεργαστούν για τέτοιες αλλαγές στο δημόσιο σχολείο που να συμβάλλουν στη μείωση της σχολικής παραβατικότητας. Φυσικά απαιτούνται και άλλα μέτρα για τη μείωση των αιτίων που δημιουργούν και επιτείνουν τις παραβατικές συμπεριφορές μιας μερίδας της νεολαίας.

Η ΟΕΛΜΕΚ έχει υποβάλει προς το Υπουργείο συνολική πρόταση πάνω στο θέμα. Η νέα Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης δεσμεύτηκε να ορίσει Επιτροπή, για να μελετήσει τρόπους αντιμετώπισης της παραβατικότητας.

Ένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας θα ήταν και η επέκταση και η εμβάθυνση των ΖΕΠ. Παρ’ όλες τις έντονες παραστάσεις μας για εμβάθυνση και επέκταση των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας από τρεις σε έξι, δυστυχώς εκείνο που φαίνεται ότι υλοποιήθηκε είναι απλώς η θεσμοθέτηση των ΖΕΠ, ενώ συζητείται η λειτουργία ακόμη μίας ΖΕΠ για την επόμενη σχολική χρονιά. 

 

Εκπαιδευτικές καινοτομίες

Η εφαρμογή και επέκταση των εκπαιδευτικών καινοτομιών όπως είναι το Μουσικό Σχολείο, το Αθλητικό Σχολείο, το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και το Ανοικτό σχολείο, ενώ κρίνονται ως θετικά βήματα, πάσχουν εξαιτίας της απουσίας ουσιαστικού και μακροπρόθεσμου προγραμματισμού.  Η παρέμβαση της ΟΕΛΜΕΚ, έστω και σε κάποιες περιπτώσεις, έδωσε λύσεις σε κάποια προβλήματα.  Ο θεσμός του Ανοικτού σχολείου δυστυχώς δε λειτούργησε ακόμη, διότι μέχρι αυτή τη στιγμή το ΥΠΠ δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμφωνία πάνω στην εφαρμογή του θεσμού με κανένα δήμο. 

Για όλες τις καινοτομίες που λειτουργούν η ΔΜΕ δεσμεύτηκε να ορίζει επιτροπές παρακολούθησης των καινοτομιών στις οποίες να συμμετέχει και η ΟΕΛΜΕΚ.  Επίσης ανατέθηκε στο Π.Ι.Κ. να αξιολογήσει τις καινοτομίες και να εισηγηθεί μέτρα για τη βελτίωση τους.

 

Κατανομή θέσεων προαγωγής.

Με οδηγίες του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ η Γραμματεία παρέδωσε στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης την απόφαση της ΠΣΓΑ για την κατανομή των θέσεων προαγωγών σε Β.Δ. και Β.Δ.Α’ κατά ειδικότητα.  Εκπρόσωπος της ΔΜΕ παρευρέθηκε σε συνεδρία του ΚΔΣ, όπου παρουσίασε τα αποτελέσματα από την κατανομή. Τα αποτελέσματα εγκρίθηκαν ομόφωνα πλην της κατανομής μιας θέσης ΒΔΑ, η οποία δόθηκε στον κλάδο των Γυμναστών και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.  Οι κατάλογοι με τις κατανομές στάληκαν στα σχολεία και οι αντιδράσεις από τους κλάδους ήταν σχεδόν ανύπαρκτες.

 

Εκδόσεις – Επικοινωνία με τα μέλη – Επισκέψεις στα σχολεία, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις.

Οι εκδόσεις της ΟΕΛΜΕΚ βελτιώνονται συνεχώς και η έκδοση της εφημερίδας «Το Βήμα της ΟΕΛΜΕΚ» μπήκε σε μια πιο οργανωμένη βάση. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο και ετοιμάζεται νέα έκδοση, που θα κυκλοφορήσει πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς.  Γι’ αυτό και εκφράζω εκ μέρους του ΚΔΣ τις ευχαριστίες μου σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Εκδόσεων.  Η επανέκδοση του δελτίου της Συνδικαλιστικής Δράσης της ΟΕΛΜΕΚ για το τελευταίο εξάμηνο δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτή, όμως όλα τα κείμενα που αφορούν τη δράση του ΚΔΣ και της Γραμματείας της ΟΕΛΜΕΚ όπως και όλα τα κείμενα που έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης σάς έχουν σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή. Η επικοινωνία της Οργάνωσης με τα μέλη βελτιώθηκε σημαντικά με τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της ΟΕΛΜΕΚ. Εκεί που παρουσιάζεται σοβαρή αδυναμία είναι στην ενημέρωση των συλλόγων για τις ανακοινώσεις της ΟΕΛΜΕΚ που στέλνονται στα σχολεία. Πιστεύω ότι για τη βελτίωση στον τομέα αυτό μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά τόσο οι Διευθυντές όσο και οι αντιπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ εκεί που υπάρχουν. Το ΚΔΣ και τα μέλη των Επαρχιακών Συμβουλίων έχουν επισκεφθεί όλα σχεδόν τα Γυμνάσια και Λύκεια για ενημέρωση των καθηγητικών συλλόγων.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της ΟΕΛΜΕΚ, αν και λίγες, ήταν αξιόλογες. Αναφέρω ενδεικτικά το κοινό εορτασμό της ημέρας του εκπαιδευτικού από όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις της Κύπρου. Ο εορτασμός συνδυάστηκε με αθλητική συνάντηση Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων εκπαιδευτικών όπως και με την παρουσίαση μιας εξαίρετης θεατρικής παράστασης στην αίθουσα Μελίνας Μερκούρη με το έργο του Μάτεση «Η Τελετή», σε σκηνοθεσία του συναδέλφου Σπύρου Αντωνέλλου και με συμμετοχή εκπαιδευτικών της Μέσης, όχι μόνο Φιλολόγων, αλλά και άλλων ειδικοτήτων. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι η ΟΕΛΜΕΚ ενίσχυσε οικονομικά δεκάδες εκδηλώσεις, τόσο των Συνδέσμων της, όσο και σχολείων και άλλων πολιτιστικών φορέων, στα μέτρα των οικονομικών δυνατοτήτων της. Σημαντικό γεγονός ήταν και η διοργάνωση σε συνεργασία με το θέατρο ΡΙΑΛΤΟ δύο παραστάσεων Ελλαδικού Θεατρικού σχήματος με το έργο «Αξύριστα Πηγούνια».

Σημαντική επιτυχία σημείωσε και το συνέδριο που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων με θέμα τη διδασκαλία της Ιστορίας και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.  Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι η ΟΕΛΜΕΚ σε συνεργασία με τους Φίλους του Ανοιχτού Πανεπιστημίου διοργανώνει εκδήλωση με θέμα την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού, με εισηγητές από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η επιτροπή εκδηλώσεων ετοιμάζει σύντομα εκδήλωση με θέμα την ισότητα ευκαιριών σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

Σχέσεις με Τουρκοκυπριακές Οργανώσεις.

Εδώ και αρκετά χρόνια η ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ έχουν συχνές επαφές με τις αντίστοιχες τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις KTOS και KTOEOS, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Έφορο Συντεχνιών της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Δυστυχώς μετά το δημοψήφισμα - ίσως και νωρίτερα - διαπιστώσαμε ότι στις πλείστες των περιπτώσεων στα συνέδρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών όπως και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εκπαιδευτικών, με την ανοχή κάποιων αξιωματούχων των Οργανώσεων αυτών, σε γραπτά κείμενα της ETUCE και της EDUCATION INTERNATIΟNAL γινόταν αναφορά σε Βόρεια και Νότια Κύπρο όπως και σε Υπουργείο Παιδείας της Βόρειας Κύπρου.  Μετά από έντονες παραστάσεις της ΟΕΛΜΕΚ αλλά και της ΠΟΕΔ και της ΟΛΤΕΚ, ξεκαθαρίσαμε στη Γεν. Γραμματεία της ETUCE ότι δε θα ανεχθούμε να συνεχιστεί αυτή η τακτική.  Γεγονός που τους ανάγκασε να απολογηθούν. 

Όπως είναι γνωστό την εκπροσώπηση της Κύπρου στις πιο πάνω συνδικαλιστικές οργανώσεις (ETUCE και EDUCATION INTERNATIΟNAL), μετά από απόφαση και των πέντε οργανώσεων, ανέλαβε για την επόμενη τριετία η ΟΕΛΜΕΚ, με τη συμμετοχή ενός Τουρκοκύπριου Συνδικαλιστή από τη Μέση Εκπαίδευση με το καθεστώς του παρατηρητή. 

Δυστυχώς στο Λουξεμβούργο ο Τουρκοκύπριος εκπρόσωπος αμφισβήτησε την υποψηφιότητα του Γεν. Γραμματέα της ΟΕΛΜΕΚ και έκαμε αναφορές που ουσιαστικά αμφισβητούσαν τη νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των εκπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ, η Γραμματεία της ETUCE, για πρώτη φορά, δήλωσε (και καταγράφηκε στα πρακτικά) ότι μέχρι τη λύση του κυπριακού προβλήματος, τις εκπαιδευτικές Οργανώσεις της Κύπρου θα εκπροσωπεί στο Συμβούλιο της ETUCE και της EDUCATION INTERNATIΟNAL Ελληνοκύπριοι Συνδικαλιστές.  Επειδή οι Τουρκοκυπριακές Οργανώσεις έχουν προβεί και σε άλλες ενέργειες εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε τελευταία συνάντηση που είχαμε μαζί τους, τονίσαμε ότι δεν θα γίνουν ανεκτές άλλη φορά τέτοιες συμπεριφορές εκ μέρους τους. 

Στόχος μας δεν είναι η αντιπαράθεση αλλά η συνεργασία με τις Τουρκοκυπριακές Οργανώσεις μέσα σε πλαίσια ειλικρίνειας και αλληλοσεβασμού, με στόχο να συμβάλουμε στο μέτρο του δυνατού, ώστε τα εκπαιδευτικά συστήματα και των δυο κοινοτήτων να ενισχύσουν την κατανόηση, τη φιλία και τη συνεργασία μεταξύ των δυο πλευρών και ιδιαίτερα της νεολαίας. Η ΟΕΛΜΕΚ είναι η μόνη συνδικαλιστική οργάνωση που αρνήθηκε να επισκεφθεί την κατεχόμενη Κύπρο εκτιμώντας ότι μέσα από τις διαδικασίες ελέγχου των οδοφραγμάτων την αναγνώριση του κατοχικού καθεστώτος. Ένα γεγονός που ξεκαθαρίσαμε στους συναδέλφους Τουρκοκύπριους και το οποίο σε κάποιο βαθμό σεβάστηκαν.

Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι με συντονισμένες ενέργειες της ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ και σε συνεννόηση με το Υπ. Εξωτερικών, κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε τη γραπτή θέση της ETUCE για το status των Τουρκοκυπρίων στην εν λόγω Οργάνωση.  Ελπίζουμε ότι τελικά η ηγεσία της ETUCE θα σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.

 

Συντονιστικός Φορέας των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ.

Ο Συντονιστικός Φορέας συνήλθε σε αρκετές συνεδρίες και πήρε αποφάσεις και μέτρα που έχουν σχέση με διάφορα συνδικαλιστικά θέματα, όπως αλλαγή και βελτίωση των Κανονισμών Λειτουργίας της ΜΕΠΕΥ, εγγραφή από κοινού θεμάτων που έχουν σχέση με τη βελτίωση του Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος

των εκπαιδευτικών, όπως και για το καθεστώς για άδειες άνευ απολαβών για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή μη.

Οι τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις απέστειλαν επιστολή προς τη Γεν. Διευθύντρια με την οποία απέρριψαν τις προτεινόμενες νέες διατάξεις για παραχώρηση άδειας απουσίας άνευ απολαβών προς τα μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και καλούσαν τη Γεν. Διευθύντρια να αναστείλει την υποβολή των προτεινόμενων διατάξεων στο Υπ. Συμβούλιο, μέχρι να καταστεί δυνατόν το θέμα να απασχολήσει εκ νέου την ΜΕΠΕΥ, ώστε να συμφωνηθούν κοινά αποδεκτές ρυθμίσεις στα επιμέρους θέματα που εγείρονται.  Ο Πρόεδρος της ΜΕΠΕΥ, μετά από καθυστέρηση έξι μηνών και επανειλημμένα διαβήματα των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων, κάλεσε σύγκληση της ΜΕΠΕΥ στις 19 Ιανουαρίου 2007 για συζήτηση των θεμάτων που έχουν εγγράψει οι τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις.  Η συνάντηση με τη ΜΕΠΕΥ αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του ΥΠΠ Πεύκιου Γεωργιάδη.

Όμως εδώ θέλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχουν αρκετά σημεία τριβής μεταξύ ΟΕΛΜΕΚ – ΟΛΤΕΚ – ΠΟΕΔ. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να καυτηριάσουμε τη στάση της ηγεσίας της ΠΟΕΔ, η οποία, εκμεταλλευόμενη τις κινητοποιήσεις και τη δράση της ΟΕΛΜΕΚ, και με τη βοήθεια των αποσπασμένων στελεχών της στο γραφείο της Γεν. Διευθύντριας στηρίζουν με κάθε τρόπο τις ενέργειες του ΥΠΠ όσον αφορά το σχέδιο για την αναδόμησή του. Ενέργειες που πλήττουν ουσιαστικά τόσο το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών της Μέσης όσο και την ποιοτική αναβάθμιση των μελών της Μέσης Εκπαίδευσης.

 

Διεθνείς Σχέσεις

Όπως ανέφερα και στο κεφάλαιο σχέσης με τις Τουρκοκυπριακές Οργανώσεις, από φέτος η ΟΕΛΜΕΚ ανέλαβε την ευθύνη εκπροσώπησης των εκπαιδευτικών της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών της Κύπρου, στην ETUCE για την επόμενη τριετία. Οι ευθύνες που αναλαμβάνουμε είναι πολύ σοβαρές, γι’ αυτό θα πρέπει το ΚΔΣ να προχωρήσει στη δημιουργία επιτροπής διεθνών σχέσεων. Τα επόμενα χρόνια σημαντικά θέματα που κυοφορούνται στον τομέα της εκπαίδευσης στην ΕΕ θα επηρεάσουν άμεσα το εργασιακό μας καθεστώς αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Αυτό θα επηρεάζει ιδιαίτερα τη Μέση Εκπαίδευση, τα προγράμματα της οποίας έχουν ενταχθεί στα Ευρωπαϊκά διαθρωτικά ταμεία και έτσι μέσα από τη χρηματοδότηση έμμεσα θα διαμορφωθεί και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του Δημόσιου Σχολείου.  Οι εκπρόσωποί μας σε διάφορα διεθνή συνέδρια έχουν σιγά-σιγά εγκαθιδρύσει σχέσεις συνεργασίας με άλλες οργανώσεις εκπαιδευτικών.  Σύντομα θα φιλοξενήσουμε στην Κύπρο την Ηγεσία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών.  Το Σεπτέμβριο είχαμε φιλοξενήσει στην Κύπρο συνέδριο της ETUCE στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα νέα μέλη της Ε.Ε.  Οι σχέσεις μας με την ΟΛΜΕ είναι σε καλό επίπεδο, αλλά μπορεί να συστηματοποιηθούν με κοινές δράσεις τόσο στην ETUCE όσο και σε διμερές επίπεδο.  Είμαστε σε επαφές για τη διοργάνωση από κοινού συνεδρίου με θέμα τη στήριξη του δωρεάν χαρακτήρα της Δημόσιας Εκπαίδευσης.  Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Γ. Σκαλιάς εκπροσώπησε την ΟΕΛΜΕΚ στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα για καλύτερες απολαβές και συνθήκες εργασίας.

 

Αρχειοθέτηση του αρχείου της ΟΕΛΜΕΚ και συγγραφή της Ιστορίας του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης και της ΟΕΛΜΕΚ.

Η Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ είχε συνάντηση με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Κύπρου (Ιστορικό Τμήμα) κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε μεταξύ των δυο μερών η δυνατότητα αξιοποίησης του αρχείου της ΟΕΛΜΕΚ και η συγγραφή της Ιστορίας της ΟΕΛΜΕΚ και του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης.  Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου δεσμεύτηκαν να υποβάλουν συγκεκριμένη πρόταση η οποία θα τίθετο ενώπιον του ΚΔΣ και στη συνέχεια ενώπιον της ΠΣΓΑ για έγκριση.  Είναι ένα έργο που πρέπει το ΚΔΣ να δώσει περισσότερη προσοχή και να το θέσει στις προτεραιότητές του.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα το Π.Κ. δεν ανταποκρίθηκε.  Κρίνω ότι η ΠΣΓΑ θα πρέπει να δώσει οδηγίες στο ΚΔΣ, ώστε αυτό να επιδιώξει συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο φορέα μπορεί να αναλάβει το σημαντικό έργο της συγγραφής της ιστορίας της ΟΕΛΜΕΚ με την αξιοποίηση του αρχείου της.

 

Οικονομικός έλεγχος - Οικονομική διαχείριση διαμερισμάτων.

Ο οικονομικός έλεγχος από τον ελεγκτικό οίκο «Κυπριανίδη» για την περίοδο 1996 – 2004 συνεχίζεται δυστυχώς ακόμη μέχρι σήμερα. Δε διαπιστώθηκε εάν το πλεόνασμα των £1500 που παρατηρείται στο ταμείο της ΟΕΛΜΕΚ είναι πραγματικό ή οφείλεται σε λογιστικό λάθος. Τούτο θα διαπιστωθεί στο τέλος του οικονομικού ελέγχου, που, όπως μας έχει λεχθεί από το ελεγκτικό γραφείο, θα τελειώσει σε τρεις μήνες.  Σήμερα έχετε στη διάθεση σας την ολοκληρωμένη μελέτη για τους λογαριασμούς του 2005 όπως και τον προϋπολογισμό του 2007.  Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση του ΚΔΣ για το έργο της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και την αξιόλογη προσφορά υπηρεσιών από την υπεύθυνη του λογιστηρίου κα Ειρήνη Χατζηγεωργίου η οποία σε συνεργασία με τη Γεν. Ταμία της ΟΕΛΜΕΚ έχουν βελτιώσει την οικονομική διαχείριση. Η βελτίωση θα διαφανεί στους λογαριασμούς του 2006, όπως εκ πρώτης όψεως φαίνεται, διότι, με τη νέα οργάνωση του λογιστηρίου, δίνεται η δυνατότητα να έχουμε πλήρη εικόνα των οικονομικών της Οργάνωσης ανά πάσα στιγμή. 

Δυστυχώς η διαχείριση των διαμερισμάτων της ΟΕΛΜΕΚ εκ μέρους του διαχειριστή παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη συντήρηση των διαμερισμάτων, τον εξοπλισμό και την καθαριότητα.  Παρ’ όλο που το ΚΔΣ εργοδότησε δυο ναυαγοσώστες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για καλύτερη προσφορά υπηρεσιών, εντούτοις ο διαχειριστής δεν τηρούσε τους όρους της διαχείρισης και ιδιαίτερα ενθάρρυνε τους πελάτες του ΝΗΡΕΑ να χρησιμοποιούν την πισίνα των διαμερισμάτων της ΟΕΛΜΕΚ. Τον Αύγουστο το ΚΔΣ επισκέφθηκε τα διαμερίσματα στην Πάφο και, αφού επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις, προέβη σε γραπτές εισηγήσεις και παρατηρήσεις προς το διαχειριστή για καλύτερη λειτουργία του συγκροτήματος.  Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι μετά τον τερματισμό της συμφωνίας διαχείρισης το Δεκέμβριο του 2007 θα πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικούς τρόπους καλύτερης διαχείρισης και αξιοποίησης των διαμερισμάτων, διότι τα έσοδα μας μόλις και καλύπτουν τα έξοδα μας.

Οι διαδικασίες ανέγερσης των κεντρικών γραφείων της Οργάνωσης φαίνεται να προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς, λόγω κωλυσιεργίας της Πολεοδομίας. Η αξιοποίηση του κτήματος στον Πρωταρά θα πρέπει να απασχολήσει πιο συστηματικά το ΚΔΣ το οποίο πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια ειδικών στην ανάτπυξη γης. Οι προσπάθειες για τιτλοποίηση των γραφείων της ΟΕΛΜΕΚ στη Λεμεσό και των διαμερισμάτων στις Πλάτρες συνεχίζονται με την ανάθεση της όλης εργασίας σε αρχιτεκτονικό γραφείο.

Η αξιοποίηση των χρημάτων του εράνου που έγινε από τα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ για τα θύματα του Τσουνάμι δεν προχώρησε, γιατί ο Υπουργός απασχόλησης της Σρι Λάνκα δε μας έστειλε ολοκληρωμένη πρόταση μέχρι σήμερα, γι’ αυτό και τα λεφτά βρίσκονται κατατεθειμένα στο ΣΤΕΛΜΕΚ. 

 

Πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης και σχέσεις ΟΕΛΜΕΚ και Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Όπως γνωρίζετε, από τις αρχές του 2006 ο «Διάλογος για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» είχε ουσιαστικά σταματήσει. Η ΟΕΛΜΕΚ, στην αρχή προφορικά και στη συνέχεια με γραπτά κείμενα που καταθέσαμε στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης, εξέφρασε τη δυσφορία της.  Ο ΥΠΠ, αντί να προβληματιστεί και να αναθεωρήσει τη στάση του, με την ανοχή αρκετών φορέων, προχώρησε και μετέτρεψε το διάλογο για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση σε μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και θέσεων, χωρίς προτεραιότητες. Φαίνεται ότι στόχος του ήταν να μπορέσει να μετατρέψει την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση σε δράσεις εντυπωσιασμού και αποσπασματικών μέτρων, που δεν θα είχαν κανένα οικονομικό κόστος (όπως κατάργηση καταλόγων, προϋπηρεσιακή παιδαγωγική κατάρτιση, κ.λπ).  Αμέσως μετά την ΠΣΓΑ του Ιουνίου του 2006, το ΚΔΣ απέστειλε επιστολές προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης.  Η πρώτη επιστολή ασκούσε κριτική για τη διαχείριση του διαλόγου και κατέληγε ως εξής: «Η ΟΕΛΜΕΚ θέλει να καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι δε θα συγκατανεύσει στη συζήτηση νέων κεφαλαίων της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, εάν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί η συζήτηση και η λήψη τελικών αποφάσεων για τα πιο κάτω σημαντικά θέματα, όπως η αναδόμηση του Π.Ι.Κ. και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών».

Στη δεύτερη της επιστολή προς όλα τα Μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης, η ΟΕΛΜΕΚ, με αφορμή την έκθεση Ερωτοκρίτου, εκφράζει την αντίθεσή της στις πρακτικές του ΥΠΠ να αναθέτει σε μεμονωμένα άτομα την ευθύνη εκπόνησης μελετών για διάφορες πτυχές της εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, τονίζοντας και τα πιο κάτω: «Το τεράστιο φάσμα που καλύπτει η πιο πάνω μελέτη (από το νηπιαγωγείο μέχρι την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) καθώς επίσης και το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των εισηγήσεων δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά (π.χ. ωρολόγιο πρόγραμμα) καθιστούν το εν λόγω κείμενο συζητήσιμο αλλά όχι στο σύνολό του».  Τέλος, στην  επιστολή μας επισημάναμε ποια σημεία της έκθεσης κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση και θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για τη συζήτηση για την αναδόμηση του Δημόσιου Σχολείου. 

Επειδή κατά τη συζήτηση της πρότασης κάποιων βασικών σημείων της έκθεσης Ερωτοκρίτου διάφοροι φορείς έδιδαν την δική τους ερμηνεία και εκδοχή, η ΟΕΛΜΕΚ εισηγήθηκε όπως το ΥΠΠ υποβάλει αριθμό ερωτημάτων πάνω σε βασικές πτυχές της πρότασης προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου, για να διαφανεί αν υπήρχε κοινό έδαφος για διάλογο.  Εισήγηση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή απ’ όλους. Δυστυχώς, στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης, αντί το Υπουργείο Παιδείας να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα, όρισε δική του ημερήσια διάταξη με θέμα την Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση και τους Καταλόγους Διοριστέων. Αφού ενημερώθηκε το ΚΔΣ, αυτό αποφάσισε ότι, αν και στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου ο ΥΠΠ θέσει το θέμα καταλόγων διοριστέων, οι εκπρόσωποί μας να αποχωρήσουν από τη συνεδρία του Συμβουλίου. Πράγματι, στη συνεδρία του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης στις 10/10/06, ο ΥΠΠ έθεσε το θέμα Καταλόγων Διοριστέων και έτσι οι εκπρόσωποί μας αποχώρησαν από τη συνεδρία.  Ο ΥΠΠ σε διάστημα λίγων ημερών μάς έστειλε δύο επιστολές: Η πρώτη στις 11/10/06 είχε καθαρά προσβλητικό για την ΟΕΛΜΕΚ περιεχόμενο, ενώ στη δεύτερη, στις 13/10/06, ανέφερε τα πιο κάτω:

«Ανταποκρίνομαι θετικά στο αίτημά σας για μια χωριστή συνάντηση, προκειμένου να ανταλλάξουμε κάποιες σκέψεις και να κατανοήσουμε ίσως καλύτερα τις εκατέρωθεν θέσεις και ευαισθησίες». 

Το ΚΔΣ, συνεκτιμώντας το περιεχόμενο των δυο επιστολών, αποφάσισε να συναντηθεί με τον ΥΠΠ στις 30/10/2006 στη βάση δύο όρων: Ο πρώτος όρος αποτελείτο από τέσσερα σημεία και αφορούσε τις τακτικές συναντήσεις ΟΕΛΜΕΚ και Υπουργού (κάθε μήνα) και ο δεύτερος όρος αποτελείτο πάλι από τέσσερα σημεία που αφορούσαν τη λειτουργία του Συμβουλίου Δημοτικής και  Μέσης.

Η απόφαση του ΚΔΣ τόνιζε ότι, αν δε γίνονταν δεκτοί οι δύο όροι του, σε νέα συνεδρία του και μετά την ενημέρωση των Καθηγητικών Συλλόγων, θα προχωρούσαμε στη λήψη απεργιακών μέτρων.  Στις 10 Οκτωβρίου ορίστηκε η συνάντηση με το ΥΠΠ. Τρεις ημέρες πριν τη συνάντηση, μέρος της πρότασης του ΥΠΠ για την διοικητική αναδόμηση του ΥΠΠ, διέρρευσε από το γραφείο της Γεν. Διευθύντριας προς την εφημερίδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ. Στο κείμενο που δημοσιεύτηκε γινόταν αναφορά στη διοικητική υπαγωγή της γυμνασιακής εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση.  Μέχρι τη συνάντηση της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου 2007 τέθηκε ενώπιόν μου η μελέτη αναδόμησης του ΥΠΠ, η οποία αποτελείτο από 35 σελίδες και περιείχε και την επίμαχο θέση του ΥΠΠ.

Προειδοποιήσαμε το ΥΠΠ μέσω των δυο αναπληρωτών Διευθυντών Μέσης ότι θα θέταμε το θέμα προ ημερησίας διάταξης (Την ύπαρξη του κειμένου όπως δήλωσαν αγνοούσαν όλα τα στελέχη της Μέσης Εκπαίδευσης).

Όταν κατά τη συνάντηση με το Υπουργό του θέσαμε το θέμα, εκείνος απάντησε ότι πρώτη φορά άκουε για την ύπαρξη τέτοιου κειμένου. Ακολούθησε μια έντονη αντιπαράθεση που σταδιακά οδήγησε τη Γ. Διευθύντρια να τοποθετηθεί ως ακολούθως: «Δηλαδή θα μου απαγορέψετε να φέρω ικανά Διοικητικά στελέχη από τη Δημοτική στη Γυμνασιακή Εκπαίδευση;».  Μετά από τη δήλωση αυτή διακόπηκε η συνάντηση με αίτημα των μελών της Γραμματείας, η οποία, αφού συνεδρίασε για μερικά λεπτά, έθεσε το πιο κάτω κείμενο για αποδοχή από τον Υπουργό και την καταχώρηση του στα πρακτικά.  «Ο Υπουργός δηλώνει ότι δεν είναι στις προθέσεις του η διοικητική υπαγωγή (υπό ενιαία διοίκηση) της γυμνασιακής εκπαίδευσης στη Δημοτική.  Δηλώνει δε ότι θα διατηρηθεί η διοικητική αυτοτέλεια της Μέσης Εκπαίδευσης». Μετά από υπόδειξη της Γεν. Διευθύντριας και του Συμβούλου του, ο Υπουργός αρνήθηκε να αποδεχθεί το περιεχόμενο της δήλωσης και έτσι η συνάντηση διακόπηκε. 

Στη συνέχεια, με παρέμβαση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, μετά από ενημέρωση του Προέδρου της από πλευράς ΟΕΛΜΕΚ, και με τη παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου της Βουλής, ο Υπουργός Παιδείας αναγκάστηκε να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ στις 10/11/06 το πιο κάτω κοινό ανακοινωθέν:

«Στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Χριστόφια, του Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού  Πεύκιου Γεωργιάδη και της Γραμματείας της ΟΕΛΜΕΚ. 

Ανακοινώνονται τα εξής:

-               Η ΟΕΛΜΕΚ αίρει τα όποια προγραμματισμένα μέτρα είχε εξαγγείλει.

-               Έχει συμφωνηθεί η υιοθέτηση πλαισίου πέντε σημείων που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Θα πραγματοποιούνται τακτικές και καλά προετοιμασμένες συναντήσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και ΟΕΛΜΕΚ που θα συμφωνηθούν με προκαθορισμένη ημερήσια διάταξη.
 2. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης θα καταθέσει πρόταση που θα ρυθμίζει πιο αναλυτικά τη διαδικασία σύγκλησης και λειτουργίας του Συμβουλίου.
 3. Το Υπουργείο θα είναι έτοιμο σε ένα μήνα να καταθέσει πλαίσιο ιδεών και προτάσεων στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης για τα εξής θέματα «Αναδόμηση / αναβάθμιση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου», «Δημιουργία του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης» και «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών».

Οι τελικές προτάσεις θα υποβληθούν στο Συμβούλιο Παιδείας με την ολοκλήρωση του διαλόγου στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης.

 1. Ο διάλογος για την ενοποίηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα διεξαχθεί στη βάση ποιοτικών και παιδαγωγικών κριτηρίων.
 2. Το Υπουργείο συμφωνεί να συζητήσει στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και τελικά στο Συμβούλιο Παιδείας τον καθορισμό χρονικών πλαισίων για τη συζήτηση και υλοποίηση των υπολοίπων κεφαλαίων της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.

Παρέλαβε επίσης κείμενο με τη θέση της ΟΕΛΜΕΚ για το θέμα της ενοποίησης Δημοτικής και Γυμνασιακής Εκπαίδευσης.   

Αμέσως μετά την υπογραφή του «Κοινού Ανακοινωθέντος» στις 13/11/2006, το ΥΠΠ κατέθεσε Κανόνες Λειτουργίας του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης, που είχαν ως βάση τους τις εισηγήσεις της ΟΕΛΜΕΚ.  Κάποιες τροποποιήσεις έγιναν στο κείμενο στη συνεδρία του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης και το τελικό κείμενο στάληκε πρόσφατα. 

 

Αναδόμηση του ΥΠΠ

Το κείμενο για την αναδόμηση του ΥΠΠ, που συντάχθηκε από τη Γενική Διευθύντρια, δύο εκπαιδευτικούς της Δημοτικής, και έναν Επιθεωρητή της Μέσης αποσπασμένο στο γραφείο του Υπουργού, μού δόθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2006 από στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Μια προσεκτική μελέτη του σχεδίου φανέρωνε τις προθέσεις της Γεν. Διευθύντριας να εμποδίσει με κάθε τρόπο τους εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης από το να διεκδικήσουν θέση Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (35 το αριθμό). Τονίζεται ότι οι Λειτουργοί αυτοί θα αντικαταστήσουν όλους τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο ΥΠΠ.  Επίσης φαίνεται από το έγγραφο ότι θα καταργούνταν έξι θέσεις Πρώτου Εκπαιδευτικού Λειτουργού Μέσης (ΠΛΕ) οι οποίες ήταν θέσεις προαγωγής για τη Μέση Εκπαίδευση.

Ο Υπουργός Πεύκιος Γεωργιάδης αντιδρούσε για δικούς του λόγους στο να σταλεί το κείμενο αυτό στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης (φοβούμενος τις αντιδράσεις της ΟΕΛΜΕΚ). Μετά από τρεις συναντήσεις που είχε με το Υπουργείο Οικονομικών, κάτω από τη πίεση της Γεν. Διευθύντριας, η οποία είχε την ενθάρρυνση συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος της συγκυβέρνησης και την ανοχή των υπολοίπων, ο Υπουργός αναγκάστηκε να στείλει το κείμενο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο και το ενέκρινε ομόφωνα.  Με εισήγηση συγκεκριμένου Υπουργού συμφωνήθηκε να δοθεί στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης μόνο ένα τμήμα του, ενώ παραλήφθηκε το απόσπασμα που αφορούσε τα προσόντα, τα καθήκοντα και τις κλίμακες των θέσεων, γιατί όπως λέχθηκε, εάν έλειπαν αυτά, η ΟΕΛΜΕΚ δε θα έπαιρνε είδηση τι θα ενέκρινε.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ενημέρωσα το Κ.Δ.Σ. και έθεσα υπόψη του το σύνολο του κειμένου. Έθεσαν επίσης υπόψη του προέδρου  της ΟΕΛΜΕΚ και άλλα στοιχεία, όπου φαινόταν ξεκάθαρα και ένας δεύτερος κίνδυνος για τους εκπαιδευτικούς:  Η συμπίεση των κλιμάκων μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών από πάνω προς τα κάτω.

 

Το Κ.Δ.Σ., μετά την ενημέρωση, ενέκρινε το πιο κάτω κείμενο, το οποίο ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Σ. κατέθεσε στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης:

1)         Το Κ.Δ.Σ. επιθυμεί να ενημερωθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης αν το κείμενο για την αναδόμηση του ΥΠΠ, την αναδόμηση του ΠΙΚ και τη δημιουργία ΚΕΕΑ έχει συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχει εγκριθεί από το εν λόγω σώμα.

Επίσης, θα θέλαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο το κείμενο που δόθηκε προς συζήτηση και έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι το ίδιο με αυτό που δόθηκε στα μέλη των Συμβουλίων Δημοτικής και Μέσης.

2).        Η ΟΕΛΜΕΚ δηλώνει ότι δεν αποδέχεται να συζητήσει το κείμενο για αναδόμηση των επιτελικών δομών του ΥΠΠ από το οποίο απουσιάζουν – σκόπιμα κατά την κρίση μας – τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων Λειτουργών εκπαιδευτικού προγραμματισμού καθώς και τα καθήκοντά τους. Και τούτο, γιατί θεωρούμε ότι οι θέσεις λειτουργών εκπαιδευτικού προγραμματισμού όλων των βαθμίδων είναι καίριας σημασίας, γιατί τα άτομα που θα αναλάβουν καθήκοντα θα διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική.  Η ΟΕΛΜΕΚ ουδέποτε θα αποδεχτεί την αποξένωση των μάχιμων εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης από τα κέντρα σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής και λήψεως αποφάσεων, που θα διαμορφώνουν τη δημόσια εκπαίδευση. 

3)         Η ΟΕΛΜΕΚ κρίνει ότι ο τρόπος διαχείρισης του διαλόγου για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση εκ μέρους του ΥΠΠ ανατρέπει και καταστρατηγεί τους συμφωνηθέντες κανονισμούς λειτουργίας των Συμβουλίων Δημοτικής και Μέσης.

Διότι, όπως είναι γνωστό, η συμφωνηθείσα διαδικασία ήταν να συστήνονται επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες να καταθέτουν έγγραφα προς συζήτηση πρώτα στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης.  Αφού συζητηθούν τα έγγραφα στο Συμβούλιο Δημοτικής, ακουστούν οι θέσεις όλων των μελών του συμβουλίου, το ΥΠΠ αναλαμβάνει τη σύνταξη του τελικού κειμένου, το οποίο τίθεται υπόψη των μελών του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης προτού αποσταλεί στο Συμβούλιο Παιδείας.  Στη συνέχεια το Συμβούλιο Παιδείας διαμορφώνει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη να

διαμορφώσει την τελική θέση της κυβέρνησης και να καταθέσει πρόταση στη Βουλή, αν αυτό είναι απαραίτητο.

Δυστυχώς, στην περίπτωση του πιο πάνω κειμένου, δεν τηρήθηκε η πιο πάνω διαδικασία. 

Στη συνεδρία του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης και Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης φάνηκε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο ότι τα πιο πάνω ήταν ακριβή.  Ο ΥΠΠ κ. Ν. Συλικιώτης, με τη στήριξη των συγκυβερνώντων κομμάτων αλλά και άλλων, δήλωσε ότι έτσι έχουν τα πράγματα και ότι στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης δε θα συζητούνται συνδικαλιστικά θέματα και η κυβέρνηση θα προχωρήσει παρά τις αντιδράσεις της ΟΕΛΜΕΚ 

 

Προϋπηρεσιακή Παιδαγωγική Κατάριτση.

Στις 16 Νοεμβρίου 2006 το ΥΠΠ συγκαλεί το Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης για συζήτηση της πρότασης του Πανεπιστημίου για ανάληψη της προϋπηρεσιακής παιδαγωγικής κατάρτισης. Στην εν λόγω συνεδρία διαφάνηκε ότι όλοι οι φορείς, πλην των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων, συμφώνησαν με την πρόταση για ανάθεση της προϋπηρεσιακής εκ μέρους του ΥΠΠ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Το ΚΔΣ διατύπωσε την αντίθεσή του στην πιο πάνω πρόταση με ένα πεντασέλιδο κείμενο.  Τα επιχειρήματα της ΟΕΛΜΕΚ στηρίζονται σε δύο σημεία (α) Ότι η προϋπηρεσιακή κατάρτιση έπρεπε να μείνει υπό την ευθύνη του αναβαθμισμένου Π.Ι.Κ., το οποίο, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών οργανώσεων και άλλων φορέων, θα κατάρτιζε ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών ως προς τη δομή, το περιεχόμενο, τις διδακτικές προσεγγίσεις αλλά και τις μεθόδους αξιολόγησης.  Με αυτό τον τρόπο, ως εσωτερικό πρόγραμμα του ΥΠΠ, δε θα κινδύνευε να περάσει υπό τον έλεγχο των ιδιωτικών κολλεγίων. (β). Η τυχόν ανάθεση του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προκαλέσει προβλήματα, αφού, μέσα από τις δομές του και τα προγράμματά του το ΠΚ φαίνεται ότι υστερεί σημαντικά στην προσφορά στο τομέα της σχολικής εμπειρίας. Γεγονός που διαπιστώθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές των προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Άποψη με την οποία συμφωνούν και όσοι παρακολούθησαν τα τελευταία πέντε χρόνια το πρόγραμμα της Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, οι οποίοι κρίνουν ότι η προσφορά των ακαδημαϊκών στο πρόγραμμα εξαντλείται σε θεωρητικές τοποθετήσεις, ενώ τα μαθήματα ειδικότητας τα οποία γίνονται από μάχιμους εκπαιδευτικούς κρίνονται ως πολύ χρήσιμα για τους νεοεισερχόμενους στην εκπαίδευση.

Για να ενισχύσουμε τις θέσεις μας ζητήσαμε γνωμάτευση από το Νομικό μας Σύμβουλο με το ερώτημα αν μπορούσε να υπάρξει συμφωνία για ανάθεση του προγράμματος της προϋπηρεσιακής κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η οποία θα είχε μονοπωλιακό χαρακτήρα. Η γνωμάτευση του νομικού μας συμβούλου με τη συμμετοχή άλλων δυο νομικών, ειδικών σε θέματα προστασίας του ανταγωνισμού και ευρωπαϊκού κεκτημένου, ήταν απόλυτα σύμφωνη τις ανησυχίες της ΟΕΛΜΕΚ, ότι το πρόγραμμα θα περνούσε σταδιακά στα χέρια των ιδιωτικών κολλεγίων, με τα συνακόλουθα αποτελέσματα. Μια προσεκτική  μελέτη της νομοθεσίας για τη μετεξέλιξη των ιδιωτικών κολλεγίων σε πανεπιστήμια, ενισχύει ακόμη περισσότερο τους φόβους μας για πλήρη ιδιωτικοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.  Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε πάνω στο θέμα είναι ότι το τροποποιητικό νομοσχέδιο βρίσκεται στην εισαγγελία με την παράκληση να αντικρούσει τη γνωμάτευση του Νομικού μας Συμβούλου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θεωρεί το θέμα εξαιρετικά επείγον, γι’ αυτό και πίεσε τη Γεν. Εισαγγελία να δώσει γνωμάτευση πάνω στο θέμα, έτσι ώστε να μπορέσουν βουλευτές των συγκυβερνώντων κομμάτων αλλά και της αντιπολίτευσης να καλυφθούν πίσω από αυτά και να ψηφίσουν τη νέα νομοθεσία για την Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση.

Το πόσο ξεκάθαρες είναι οι μεθοδεύσεις του ΥΠΠ φαίνεται από το γεγονός ότι κρατούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή ως επτασφράγιστο μυστικό τη γνωμάτευση της Εισαγγελίας, με στόχο να μην επιτραπεί στην ΟΕΛΜΕΚ να προετοιμαστεί κατάλληλα.

Είναι προς πίστη του Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής η αναβολή της συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας για μια εβδομάδα μετά από αίτημα της ΟΕΛΜΕΚ και παρά τις αντιδράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. (Παρόλο που η προσωπική θέση του Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας είναι να δοθεί το πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο).  Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει.  Έχουμε παραδώσει τη γνωμάτευση της Γεν. Εισαγγελίας στο νομικό μας σύμβουλο, ο οποίος θα δώσει απαντήσεις στα επιχειρήματα του ΥΠΠ και της Γεν. Εισαγγελίας.

 

Σύγκρουση με την Προεδρία της Δημοκρατίας

Ενώ όλοι είχαμε την εντύπωση μετά τα γεγονότα του Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2006, ότι σιγά – σιγά θα εξομαλύνονταν οι σχέσεις μας με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μετά την τελευταία κρίση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εντελώς αναίτια προέβηκε στις 30 Νοεμβρίου σε απαξιωτικές και προσβλητικές δηλώσεις για την προσφορά και το έργο των εκπαιδευτικών.  Έγινε μια λακωνική δήλωση στα Μέσα Ενημέρωσης από πλευράς Προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ που καταδίκαζε τις δηλώσεις του Προέδρου και αμέσως την επόμενη μέρα το ΚΔΣ σε έκτακτη συνεδρία του αποφάσισε την έκδοση μιας αυστηρής ανακοίνωσης με την οποία καταδίκαζε με τον πιο έντονο τρόπο τις προσβλητικές για τους εκπαιδευτικούς δηλώσεις του Προέδρου και αποφάσισε επίσης μονόωρη στάση εργασίας τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή και των μελών της ΟΛΤΕΚ.

Υπήρξε εκείνες τις ημέρες μια σκληρή αντιπαράθεση από τα μέσα ενημέρωσης μεταξύ ΟΕΛΜΕΚ – Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και Προεδρίας της Δημοκρατίας. Κατά τη κρίση του ΚΔΣ η αντιπαράθεση κατέληξε σε μια νίκη της ΟΕΛΜΕΚ, η οποία ανάγκασε το ΥΠΠ μετά την αναχώρηση του Προέδρου στη Κίνα να ανακρούσει πρύμνα, γιατί τόσο η Γ. Διευθύντρια όσο και ο Υπουργός Παιδείας αναγκάστηκαν να τοποθετηθούν θετικά για το έργο και την προσφορά των εκπαιδευτικών. 

 

Προϋποθέσεις πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2009 και Αλλαγές στο Ενιαίο Λύκειο.

Ενώ η Γεν. Διευθύντρια ζήτησε αναστολή για 15 ημέρες για την κατάθεση των θέσεων του Υπουργείου στα θέματα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, αναδόμηση του Π.Ι. και δημιουργία του ΚΕΕΑ μας ενημέρωσε ταυτόχρονα ότι στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης στις 14 Δεκεμβρίου θα κατέθετε δυο σχέδια που αφορούσαν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα ΑΕΙ από το 2009 και αλλαγές στο Ενιαίο Λύκειο από το 2007.

Εφαρμόζοντας την πάγια τακτική του, το γραφείο του Υπουργού άφησε να διαρρεύσουν στα μέσα ενημέρωσης τα δυο σχέδια, πριν τα πάρει η ΟΕΛΜΕΚ και οι άλλοι φορείς.  Κατά την συζήτηση του θέματος στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης η ΟΕΛΜΕΚ υπέβαλε 11 ερωτήματα γραπτώς προς το ΥΠΠ, ώστε να διαμορφώσει σαφή εικόνα για τα γεγονότα. Από τις απαντήσεις του ΥΠΠ διαφάνηκε ότι οι δυο προτάσεις διαμορφώθηκαν από δυο πολυμελείς επιτροπές στις οποίες συμμετείχαν ανώτεροι λειτουργοί του ΥΠΠ από το Σεπτέμβριο του 2006 χωρίς να ενημερωθούν, τουλάχιστον εξ’ όσων γνωρίζουμε, τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης.  Όπως φάνηκε από τις συζητήσεις στις συνεδρίες που έγιναν στις 14 και 21 Δεκεμβρίου 2006, ένα πολιτικό κόμμα διαφωνούσε πλήρως με τα δυο σχέδια και ένα δεύτερο πολιτικό κόμμα διατύπωσε τις επιφυλάξεις του για τις αλλαγές στο Ενιαίο Λύκειο.  Ο ΥΠΠ εκμεταλλευόμενος το γεγονός αυτό διατύπωσε την άποψη ότι εφ’ όσον διαφωνούν δυο μεγάλα κόμματα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.  Η θέση του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ ήταν η αποδοχή των αλλαγών στις προϋποθέσεις πρόσβασης γι’ αυτό και εισηγήθηκε δυο τροποποιήσεις που αφορούσαν την εισαγωγή στα ΤΕΙ και τη Νομική Σχολή.  Επίσης το ΚΔΣ διατύπωσε τη θέση ότι ήταν διατεθειμένο να συζητήσει τις αλλαγές στο Ενιαίο Λύκειο με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του Ενιαίου Λυκείου από το σχολικό έτος 2007 - 2008. 

Δυστυχώς ο ΥΠΠ με μια άνευ προηγουμένου ενέργεια ταυτίστηκε με τις θέσεις των δυο κομμάτων περιφρονώντας τις θέσεις όλων των άλλων φορέων και κομμάτων που εξέφρασαν παρόμοιες θέσεις με την ΟΕΛΜΕΚ.  Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, μετά από έντονους διαξιφισμούς με τον Υπουργό, δήλωσε ότι η Οργάνωση των εκπαιδευτικών Μέσης δε θα αποδεχθεί να τεθεί προς συζήτηση το ωρολόγιο πρόγραμμα Ερωτοκρίτου που ήταν απαίτηση των εκπροσώπων ενός από τα διαφωνούντα κόμματα. Δυστυχώς, ο ίδιος ο Υπουργός, στην προσπάθειά του να πείσει για τις θέσεις του αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε τρεις συναντήσεις με τον τέως Διευθυντή Τεχνικής Εκπαίδευσης, για να συμβιβάσει τα δυο σχέδια. Γεγονός που κρίνεται ως επιεικώς απαράδεκτη ενέργεια από πλευράς Υπουργού για πολλούς και διάφορους λόγους. Η τελική απόφαση του ΥΠΠ και για τα δύο σχέδια λήφθηκε από τον κ. Νεοκλή Συλικιώτη, ο οποίος απέρριψε τόσο τις αλλαγές στο Ενιαίο Λύκειο, όσο και τις αλλαγές στις προϋποθέσεις πρόσβασης στα ΑΑΕΙ. 

 

Δημιουργία νέας συντεχνίας

Το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, αφού μελέτησε και συνεκτίμησε όλες τις παραμέτρους που αφορούσαν στην προσπάθεια μιας ομάδας εκπαιδευτικών που ψήφισαν υπέρ της παράτασης του ορίου αφυπηρέτησης για τη δημιουργία νέας συντεχνίας (η οποία δυστυχώς έχει εγκριθεί από τον Έφορο Συντεχνιών όπως μας έχει ενημερώσει), εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση – απόφασή του στο πιο πάνω θέμα: 

Το ΚΔΣ επαναβεβαιώνει την απόφαση του της 9/2/2006 για την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης. 

Εκφράζει τη λύπη του και καταδικάζει συγχρόνως την προσπάθεια ομάδας συναδέλφων, οι οποίοι με αφορμή την απόφαση αυτή επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα συντεχνία. 

Το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ τονίζει για μια ακόμη φορά ότι:

α).        Τέτοιες ενέργειες δεν εξυπηρετούν ούτε το δίκαιο αίτημα κάποιας μερίδας συναδέλφων για βελτίωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων τους αλλά τουναντίον το υποσκάπτουν.

β).        Δίνουν όπλα στην εργοδοσία για να προβάλλει απαράδεκτες θέσεις όσον αφορά το εργασιακό μας καθεστώς.

γ).        Υποσκάπτουν την προσπάθεια της ΟΕΛΜΕΚ να διαπραγματευτεί τα θέματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με αποτελεσματικό τρόπο ώστε να προστατευθεί το εργασιακό μας καθεστώς και το δημόσιο σχολείο.

Καλούμε τους συναδέλφους που υπέγραψαν τη δήλωση για δημιουργία «Συνδέσμου 63» στα πλαίσια λειτουργίας της ΟΕΛΜΕΚ, να διαχωρίσουν τη θέση τους από την ομάδα αυτή. 

 

Σε εύλογο χρονικό διάστημα η ηγεσία της Οργάνωσης θα επανεξετάσει τη θέση της Οργάνωσης απέναντι στην εν λόγω ομάδα. 

Με αφορμή όσα συνέβησαν μέχρι σήμερα, αλλά και όσα σχεδιάζονται και προγραμματίζονται γύρω από τα θέματα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, πιστεύουμε ότι η ΟΕΛΜΕΚ για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει να αντιμετωπίσει μια τόσο εχθρική στάση από πλευράς της εργοδοσίας.  Ίσως η Οργάνωσή μας να περάσει το επόμενο διάστημα τις πιο δύσκολες στιγμές όσον αφορά τη σχέση της με την εργοδοσία. Σταθερή προσπάθειά της πρέπει να είναι να προστατέψει τόσο το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών όσο και το δωρεάν χαρακτήρα της Δημόσιας Εκπαίδευσης.  Γι’ αυτό και καλούμε την ΠΣΓΑ μέσα σε πνεύμα νηφαλιότητας αλλά και ενότητας να πάρει εκείνα τα μέτρα που θα ανατρέψει τα τετελεσμένα που κάποιοι επιχειρούν να δημιουργήσουν σε βάρος των εκπαιδευτικών της Μέσης αλλά και του Δημόσιου Σχολείου.

 

Αντιπρόεδρος του Κ.Δ.Σ. ΟΕΛΜΕΚ

Ιάκωβος Ιακώβου

  

Λευκωσία,  22  Φεβρουαρίου  2007.

Αρ. πρωτ. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΣΓΑ(22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007)

 

 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ