facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 
 
 

Λογοδοσία του Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ στην ΠΣΓΑ

21 Ιουνίου 2007

9.00π.μ. - 2.00μ.μ.

 

Αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Με ιδιαίτερη χαρά  σας καλωσορίζω εκ μέρους του ΚΔΣ στις εργασίες της ΠΣΓΑ Ιουνίου 2007.  Τα σημαντικότερα θέματα που διαχειρίστηκε το Κ.Δ.Σ. ήταν η υλοποίηση των αποφάσεων της ΠΣΓΑ του Φεβρουαρίου 2007, αλλά και ζητήματα που τέθηκαν επιτακτικά και αφορούν μείζονα θέματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.  Παράλληλα το Κ.Δ.Σ. δραστηριοποιήθηκε έντονα σε ό,τι αφορά τους τομείς του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού και ειδικότερα σε ό, τι αφορά θέματα της καθημερινότητας στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. 

Θα επιχειρήσω – λόγω και του περιορισμένου χρόνου της παρούσας συνδιάσκεψης - μια σύντομη αναφορά στα σημαντικότερα θέματα, ώστε να δοθεί σε σας κυρίως η ευκαιρία για διάλογο παρεμβάσεις αλλά και για κριτική. 

Για αυτό  το λόγο έχω χωρίσει τη λογοδοσία σε θεματικές ενότητες, τις οποίες θα βρείτε στον ψηφιακό δίσκο (CD), που σας έχει ήδη αποσταλεί. Οι θεματικές ενότητες που θα ασχοληθώ είναι οι πιο κάτω:

 

1.   Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση

 • Προϋπηρεσιακή Παιδαγωγική Κατάρτιση.
 • Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών της Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • Αναδόμηση του ΥΠΠ / Αναδόμηση του Π.Ι. και δημιουργία ΚΕΕΑ.
 • Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου.

 

2.   Ενέργειες για ομαλή έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς

 • Έγκαιρη στελέχωση σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά 2007-2008.
 • Εκπαιδευτικές καινοτομίες: πρόγραμμα για αντιμετώπιση της σχολικής παραβατικότητας (Ράγκος), Αθλητικό Σχολείο, Μουσικό Σχολείο.
 • Εργαστηριοποίηση, σε πρώτη φάση, των μαθημάτων της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Σχεδιασμού Τεχνολογίας και Η.Υ.
 • Μείωση των μαθητών ανά τμήμα.
 • Αύξηση των μόνιμων οργανικών θέσεων.
 • Ειδική Αγωγή.
 • Σχολική παραβατικότητα.
 • Έγκαιρη στελέχωση Επαρχιακών Γραφείων.
 • Έγκαιρη παραλαβή των βιβλίων από την Ελλάδα.

 

3.   Οργανωτικά ΟΕΛΜΕΚ.

 • Εκδόσεις
 • Σύνδεσμοι ΟΕΛΜΕΚ
 • Επισκέψεις στα σχολεία
 • Σχέσεις με τις υπόλοιπες Συνδικαλιστικές Eκπαιδευτικές Οργανώσεις – Διεθνείς Σχέσεις. Σχέσεις ΟΕΛΜΕΚ με το ΥΠΠ.
 • Οικονομικός έλεγχος – Διαχείριση διαμερισμάτων.

 

Θα αναφερθώ με συντομία στη συνέχεια σε όλα τα πιο πάνω θέματα. 

1).    Ξεκινώντας από την πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης διαπιστώνουμε ότι εκτός από το κεφάλαιο της Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, το οποίο έχει ψηφιστεί από την ολομέλεια της Βουλής περί τα μέσα Μαΐου, όλα τα άλλα θέματα ακόμα παραμένουν ανοικτά για την Οργάνωση. Η Προϋπηρεσιακή Παιδαγωγική Κατάρτιση με απόφαση της ολομέλειας της Βουλής στις 17 Μαϊου 2007 ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Οργάνωση είχε εκφράσει επανειλημμένα τη θέση ότι το πρόγραμμα θα έπρεπε να παραμείνει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, λόγω του κινδύνου ιδιωτικοποίησης του προγράμματος αλλά και για λόγους που αφορούσαν την ουσία του προγράμματος. Παρόλο που η θέση αυτή εκφράστηκε έντονα, τόσο στα Συμβούλια Δημοτικής και Μέσης και Παιδείας, αλλά και στη Βουλή η Οργάνωση έμεινε μόνη της. Κάτω από αυτά τα δεδομένα η Γραμματεία διαπραγματεύτηκε τους όρους του Προγράμματος, με αποτέλεσμα αυτό να διαφοροποιηθεί θετικά σε σχέση με την αρχική εισήγηση του Πανεπιστημίου Κύπρου, που περιείχε απαράδεκτες πρόνοιες για τους υποψηφίους για διορισμό εκπαιδευτικούς.  Δεν επήλθε τελική συμφωνία (υπάρχει επεξηγηματικό σημείωμα).

Θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το οποίο ως Κ.Δ.Σ. έχουμε προτάξει μαζί με την Προϋπηρεσιακή και δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ουσιαστική δέσμευση εκ μέρους του ΥΠΠ. Η Γραμματεία προχώρησε, κατόπιν οδηγιών του ΚΔΣ, να καταθέσει άτυπες προτάσεις στον ΥΠΠ,  στις οποίες ο ίδιος απάντησε με επιστολή του στις 27 Μαρτίου, υιοθετώντας κάποιες από αυτές με πιο σημαντική τη δέσμευση για σχεδιασμό της υποχρεωτικής επιμόρφωσης σε διδακτικό χρόνο. Παρά τις έμμονες προσπάθειες της Γραμματείας για δέσμευση του ΥΠΠ στα θέματα που αφορούσαν τους μέντορες, τον αριθμό των υποτροφιών, αλλά και άλλα κίνητρα για την προαιρετική επιμόρφωση που αναφέρονται στην πρότασή μας, ώστε κάποιες από τις πρόνοιες να εφαρμοστούν από τη νέα σχολική χρονιά (2007-2008), ο ΥΠΠ, με επιστολή του στην Οργάνωση στις 30 Μαΐου, απέφυγε και πάλι να δεσμευτεί προτάσσοντας την έγκριση της πρότασης της Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης από το Υπουργικό Συμβούλιο. (Υπάρχει επεξηγηματικό σημείωμα). 

Για τα θέματα που αφορούν την αναδόμηση του Υ.Π.Π. του Π.Ι.Κ., και τη δημιουργία ΚΕΕΑ, το ΥΠΠ μόλις την 31η  Μαΐου έχει αποστείλει επιστολή προς την Οργάνωση, με την οποία μας πληροφορεί ότι στις θέσεις της νέας δομής λειτουργών εκπαιδευτικού προγραμματισμού του ΥΠΠ δε θα αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί της Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης κάτι το οποίο ως Οργάνωση ζητούσαμε από το Φεβρουάριο.  Δυστυχώς το Υπουργείο μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει γραπτώς στα ερωτήματα και τις ανησυχίες που εξέφρασε η Οργάνωση στην επιστολή της 7/2/07 και γι' αυτό το λόγο εξακολουθούμε να αρνούμαστε εμπλοκή στη συζήτηση του κειμένου.  Ως αποτέλεσμα φαίνεται, δυστυχώς, ότι το ΥΠΠ προώθησε το θέμα στο Συμβούλιο Παιδείας χωρίς να έχει τις θέσεις της ΟΕΛΜΕΚ και χωρίς να έχει ενημερώσει προηγούμενα τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του Συμβουλίου. (Υπάρχει επεξηγηματικό κείμενο). 

Πρόσφατα έχει γίνει συνεδρία του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης στην οποία παρουσιάστηκε πεντασέλιδο έγγραφο του ΥΠΠ για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου. Το ΥΠΠ, με βάση την εισήγηση του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης -  το οποίο απέρριψε το πεντασέλιδο έγγραφο -  προχώρησε στη σύσταση επιτροπής, η οποία θα ετοιμάσει νέο έγγραφο με βάση την πρόταση της κοινοπραξίας «ΑΘΗΝΑ». Ως ΟΕΛΜΕΚ έχουμε ζητήσει όπως η πρότασή μας για την Αξιολόγηση να είναι ισότιμα πάνω στο τραπέζι του διαλόγου, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από το ΥΠΠ. Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα πιο πέρα απευθύνοντας πρόσκληση προς τους Συνδέσμους Επιθεωρητών Δημοτικής και Μέσης να συμμετάσχουν στην επιτροπή αυτή. (Υπάρχει επεξηγηματικό κείμενο). 

Με βάση την απόφαση της ΠΣΓΑ του Μαρτίου 2007 για την πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης και τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί τότε στη Γραμματεία και το ΚΔΣ θα πρέπει σήμερα εδώ να αξιολογήσουμε κατά πόσο έχουν υλοποιηθεί οι προϋποθέσεις που θέσαμε και αν τελικά επιβάλλεται η χρήση μέτρων ή η άσκηση εντονότερης πίεσης. Ως ΚΔΣ διαπιστώνουμε από τη μια να έχει καταβληθεί έντονη προσπάθεια εκ μέρους του ΥΠΠ να κλείσει τα 5 κεφάλαια, τα οποία ήταν ανοικτά στο τραπέζι του διαλόγου μέχρι την 31 Μαΐου, ενώ από την άλλη παρατηρείται μια δυστοκία από την πλευρά του Υπουργού να δεσμευθεί γραπτώς για τα σημεία, που φαίνεται ότι υιοθετεί από τις προτάσεις της ΟΕΛΜΕΚ. Ως αποτέλεσμα, ενώ έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις με τον ίδιο τον Υπουργό,  η δέσμευση του Υπουργού για κλείσιμο σημαντικών κεφαλαίων δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι της στιγμής. Στα κεφάλαια που έχουν προωθηθεί στο Συμβούλιο Παιδείας παρατηρείται διαφοροροποίηση από τις αρχικές δεσμεύσεις ή ακόμα σε αυτές περιέχονται πρόνοιες, που μπορεί να είναι αρνητικές για την Οργάνωση. 

2).    Ως Γραμματεία καταβάλαμε έντονες προσπάθειες, για να προετοιμαστεί κατάλληλα και έγκαιρα η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα στελέχωσης των σχολείων. Θεωρούμε πως για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει έγκαιρα αξιολόγηση κάποιων καινοτομιών (Αθλητικό  και Μουσικό Λύκειο, Πρόγραμμα για αντιμετώπιση της παραβατικότητας), που λειτούργησαν ως πιλοτικά προγράμματα την προηγούμενη χρονιά, για να αποφασιστεί ή επέκταση ή η κατάργησή τους και ταυτόχρονα να παρθούν αποφάσεις σε σχέση με προγράμματα ή εξαγγελίες, που ακόμα εκκρεμούν (επέκταση των ΖΕΠ, επέκταση της μείωσης των μαθητών ανά τμήμα, εργαστηριοποίηση 5 μαθημάτων και αύξηση μόνιμων θέσεων). Θέσαμε το θέμα στον Υπουργό στην πρώτη συνάντηση που είχαμε μαζί του και ζητήσαμε εκ νέου συνάντηση  ειδικά για αυτό το θέμα. Παράλληλα συζητήσαμε το θέμα και με τη Διευθύντρια Μέσης. Παρατηρήθηκε διάσταση απόψεων μεταξύ Διευθύντριας Μέσης και Υπουργού  με πιο πρόσφατη εξέλιξη τη δέσμευση του Υπουργού να μας αποστείλει άμεσα απάντηση στα ερωτήματα που ετοίμασε η Διευθύντρια Μέσης. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και μόλις στις 31 Μαΐου λάβαμε επιστολή από τη Γενική Διευθύντρια, που και πάλι δεν ικανοποιεί την Οργάνωση αφού επικεντρωνόταν σε απλή ενημέρωση των διαδικασιών και όχι σε αποτελέσματα. Ως εκ τούτου θέματα όπως η υλικοτεχνική υποδομή, η εργαστηριοποίηση, οι αξιολογήσεις των καινοτομιών Αθλητικό σχολείο, Μουσικό σχολείο, Πρόγραμμα για αντιμετώπιση της παραβατικότητας και ΖΕΠ εκκρεμούν χωρίς να έχουν υλοποιηθεί και δεν έχει παρθεί ακόμα απόφαση για την προώθησή τους. Με αυτήν την εξέλιξη προβλέπουμε πως το ΥΠΠ δε θα είναι έτοιμο για να προχωρήσει έγκαιρα τις διαδικασίες στελέχωσης των σχολείων για ομαλή έναρξη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Όσον αφορά τη μείωση των μαθητών ανά τμήμα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση της μείωσης των μαθητών στους 25 για την Α΄και Β΄Λυκείου, παρά τη δική μας εμμονή για ταυτόχρονη μείωση και στη Β΄ Γυμνασίου. 

Το Κ.Δ.Σ. όπως ήδη ενημέρωσε στην προηγούμενη ΠΣΓΑ, είχε προωθήσει το αίτημα για αύξηση των μόνιμων θέσεων των εκπαιδευτικών Μέσης. Το ΥΠΠ με επιστολή του προς την οργάνωση στις 31 Μαΐου ενημέρωσε ότι έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς την ΕΕΥ για αριθμό εκπαιδευτικών που θα μονιμοποιηθούν.  Σύμφωνα με την επιστολή της Γεν. Διευθύντριας προς την ΕΕΥ που μας έχει κοινοποιηθεί προβλέπεται μονιμοποίηση 315 συναδέλφων από διάφορες ειδικότητες. 

Στο θέμα της Ειδικής Αγωγής υποβάλαμε υπόμνημα με τις θέσεις της Οργάνωσης στο Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής αλλά και στην ξένη εμπειρογνώμονα κ. Λ. Τζορτζιέλλι, που κλήθηκε από το ΥΠΠ, για να υποβάλει συνολική πρόταση αναδιάρθρωσης και οργάνωσης του τμήματος Ειδικής Αγωγής στο ΥΠΠ, αλλά και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Θετική εξέλιξη μπορεί να θεωρηθεί η ικανοποίηση του αιτήματός μας για προσθήκη του μαθήματος της Ειδικής Εκπαίδευσης στα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για άλλη μια χρονιά τα κρούσματα βίαιων και παραβατικών συμπεριφορών κύρια από μαθητές προς εκπαιδευτικούς δεν έλειψαν από τα σχολεία. Η Οργάνωση έλαβε αρκετά παράπονα από συναδέλφους για τέτοιες συμπεριφορές με ιδιαίτερη αύξηση των περιστατικών τις τελευταίες μέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων. Αναπόφευκτα η οργάνωση προχώρησε στη σύγκλιση δημοσιογραφικής διάσκεψης την 31η Μαΐου. Στη διάσκεψη επαναδιατυπώθηκε η θέση του Κ.Δ.Σ., όπως αυτή ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2005. Η Οργάνωση προβληματίζεται έντονα για την αδιάφορη στάση που τηρεί το ΥΠΠ για το θέμα σε σχέση και με την κωλυσιεργία αξιολόγησης των πιλοτικών προγραμμάτων  Ράγκου και των ΖΕΠ, ώστε να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Να σημειωθεί ότι η Διευθύντρια Μέσης με δική της πρωτοβουλία είχε καλέσει διευρυμένη σύσκεψη για το θέμα στις 26 Μαρτίου η οποία τελικά ακυρώθηκε από το ίδιο το ΥΠΠ λόγω κακής συνεννόησης των Διευθύνσεων. 

Όπως τονίστηκε στην προηγούμενη λογοδοσία του Κ.Δ.Σ. κατόπιν έντονων παραστάσεων της ΟΕΛΜΕΚ, οι Επαρχιακοί Επιθεωρητές έχουν μετατεθεί στις έδρες τους με εξαίρεση τον Επαρχιακό ΕΜΕ της Πάφου.  Δυστυχώς παρατηρείται το θλιβερό φαινόμενο οι Επαρχιακοί Επιθεωρητές τον περισσότερό τους χρόνο να βρίσκονται στο Υ.Π.Π. στη Λευκωσία και όχι στις έδρες τους.  Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, που δεν πρέπει να συνεχιστεί την επόμενη σχολική χρονιά και πρέπει οπωσδήποτε να εκλείψει οριστικά.  Παράλληλα όμως, για να είμαστε δίκαιοι και προς τους ΕΜΕ, πρέπει, και εδώ είναι η τεράστια ευθύνη του Υ.Π.Π., να εξοπλίσει άρτια από την άποψη της υλικοτεχνικής υποδομής τα Επαρχιακά Γραφεία και επίσης, να προβεί στην κατάλληλη και επαρκή στελέχωσή τους με ικανό  προσωπικό που να ανταποκρίνεται στη λειτουργία ενός Επαρχιακού Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης.

Πιστεύουμε ότι χωρίς τα πιο πάνω δεν μπορούμε να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να ελπίζουμε για την υλοποίηση της πολυπόθητης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, που βασικός πυλώνας της είναι η αποκέντρωση των υπηρεσιών του Υ.Π.Π. 

Η Γραμματεία έθεσε επανειλλημένα, σε συναντήσεις που είχε τόσο με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης όσο και με τη Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ αλλά και με τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, το θέμα της έγκαιρης παραλαβής των διδακτικών βιβλίων από την Ελλάδα για τη σχολική χρονιά 2007 – 2008.  Κατέθεσε μάλιστα εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ότι, για να καταστεί δεδομένη η έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων στις σχολικές μονάδες κατά την έναρξη της επικείμενης σχολικής χρονιάς, θα έπρεπε ανώτατοι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να μεταβούν στην Αθήνα και να έχουν εκεί συγκεκριμένες επί του θέματος επαφές με τους καθ΄ ύλην αρμοδίους για το θέμα αυτό.  Δυστυχώς η τόσο σημαντική αυτή εισήγηση της Γραμματείας της ΟΕΛΜΕΚ πέρασε και πάλι απαρατήρητη.  Σε πρόσφατη επιστολή της προς τον Πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ ημερομηνίας 30 Μαΐου 2007, η Γεν. Διευθύντρια διαβεβαίωσε την Οργάνωση ότι δε θα υπάρξει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, ενώ παράλληλα αφήνει να νοηθεί ότι τα σχολεία δε θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο πρόβλημα. 

3).    Η φετινή χρονιά σημαδεύτηκε θετικά με την έκδοση, για πρώτη φορά, τεσσάρων εκδόσεων της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ της ΟΕΛΜΕΚ». Η Επιτροπή Εκδόσεων λειτούργησε πολύ ικανοποιητικά και κατάφερε τελικά να υλοποιήσει τον αρχικό στόχο των τεσσάρων φύλλων, γεγονός, που μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι τη νέα σχολική χρονιά θα υπάρξει περαιτέρω αναβάθμιση της εφημερίδας. Θετικά σχόλια απέσπασε και η λειτουργία της ιστοσελίδας, η οποία εμπλουτίζεται εβδομαδιαία με υλικό και αποτελεί πλέον έγκυρη πηγή πληροφόρησης για τους συναδέλφους. Θα πρέπει σύντομα να εξεταστεί το ενδεχόμενο τεχνολογικής αναβάθμισης της ιστοσελίδας, ώστε να συμπεριλαμβάνει και ιστοσελίδες Συνδέσμων, όπως και το ενδεχόμενο δημιουργίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής συζήτησης με τα μέλη της Οργάνωσης. 

Στα οργανωτικά ξεχωρίζει η προσπάθεια βελτίωσης της σχέσης με τους Συνδέσμους για καλύτερη επικοινωνία, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις αλλά και παρουσίαση θέσεων, που μπορεί να μη συνάδουν με το γενικότερο σχεδιασμό και την ιεράρχηση των ζητημάτων που θέτει η Οργάνωση. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη ΠΣΓΑ έγιναν 22 συναντήσεις της Γραμματείας με 14 Συνδέσμους είτε για συζήτηση αιτημάτων, είτε για άλλες δραστηριότητες των Συνδέσμων στις οποίες κλήθηκε η Οργάνωση. Στις 14 Μαΐου έγινε με επιτυχία κοινή συνάντηση με τους Προέδρους και Γραμματείς  όλων των Συνδέσμων για ενημέρωση πάνω στα τρέχοντα θέματα και για εξεύρεση πιο αποτελεσματικών τρόπων λειτουργίας των Συνδέσμων και προώθησης των αιτημάτων τους. Διάσταση απόψεων σημειώθηκε με τους Συνδέσμους των συναδέλφων της Φυσικής Αγωγής και των Γαλλικών για θέματα που αφορούσαν προώθηση των αιτημάτων τους ή των θέσεών τους. Πιστεύουμε ως ΚΔΣ ότι οι όποιες διαφωνίες πρέπει να συζητούνται στα όργανα της Οργάνωσης και στα πλαίσια του καταστατικού και να αποφεύγεται η δημοσιοποίηση προς τα έξω, αφού κάτι τέτοιο πλήττει την εικόνα της Οργάνωσης έναντι της εργοδοσίας.  Πιστεύουμε ότι με το διάλογο μπορεί να εξευρεθεί λύση για τις όποιες διαφωνίες. Στο πλαίσιο εξεύρεσης  πιο αποτελεσματικών τρόπων εκμετάλλευσης των απόψεων των Συνδέσμων, έχουμε στείλει επιστολή προς τους Συνδέσμους με την οποία τους καλούμε να τοποθετηθούν στο θέμα της αναδιαμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων και ωρολογίων προγραμμάτων πάντα με βάση το πνεύμα της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Η Οργάνωση θα πρέπει να προωθήσει αυτές τις απόψεις σε ομάδα ειδικών, για να ετοιμάσει την εισήγησή της ενόψει της συζήτησης, που θα αρχίσει σύντομα στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. 

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη ΠΣΓΑ δυστυχώς δεν καταφέραμε να επισκεφτούμε τα σχολεία τόσες πολλές φορές όσες θα θέλαμε. Περιοριστήκαμε σε δύο μόνο επισκέψεις κατά το μήνα Μάρτιο κάτι που σίγουρα πρέπει να μας προβληματίσει, αφού άπτεται της επικοινωνίας με τον κλάδο και την άμεσή του πληροφόρηση για τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του. 

Οι σχέσεις με τις Ε/Κ συνδικαλιστικές Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ήταν άριστες με αλληλοστήριξη σε κάποια θέματα όπως αυτό της Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης. Με τις δύο Τουρκοκυπριακές Οργανώσεις, δημιουργήθηκε ρήξη λόγω των απόψεων που έκφρασαν για το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου και τη στάση που τήρησαν στα διεθνή φόρα. Η εμμονή τους να προσκληθούν οι Τ/Κ “εργοδότες” (ψευδο υπουργείο παιδείας των κατεχομένων) σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ETUCE, προκάλεσε την αντίδραση τόσο της ΟΕΛΜΕΚ όσο και της ΠΟΕΔ και της ΟΛΤΕΚ. Η ΟΕΛΜΕΚ μέσω του αντιπροσώπου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας κατέθεσε υπομνήματα αντίδρασης προς τις θέσεις των Τ/Κ Οργανώσεων και απέστειλε γραπτά μηνύματα, με τα οποία ζητούσε τη συμπαράσταση και των υπόλοιπων χωρών μελών. 

Την 31η Μαΐου 2007 η Οργάνωση προχώρησε σε δημοσιογραφική διάσκεψη κατά την οποία ασχολήθηκε πέρα από το θέμα της βίας και παραβατικότητας, με το θέμα της αντιδεοντολικής πρακτικής του ΥΠΠ να ασκεί ψυχολογική πίεση σε συναδέλφους και αξιωματούχους με στόχο τη φίμωση και τον εκφοβισμό τους. Στη διάσκεψη τέθηκε, επίσης, το θέμα της διατήρησης μυστικών φακέλων εκπαιδευτικών στο ΥΠΠ, θέμα το οποίο παρουσιάστηκε εκτενώς από τα ΜΜΕ και προκάλεσε τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Τέλος η διάσκεψη αναφέρθηκε και στη φημολογούμενη παράταση υπηρεσιών σε Διευθυντή σχολείου της επαρχίας Πάφου, θέμα το οποίο τελικά διευθετήθηκε αισίως, τουλάχιστον μέχρι της στιγμής που μιλούμε. 

Σχεδόν όλες οι εκκρεμότητες με το Διευθυντή του ΝΗΡΕΑ έχουν διευθετηθεί. Η συμφωνία διαχείρισης με τον κ. Κώστα Παναγιωτίδη λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Η Οργάνωση θα συζητήσει το θέμα της διαχείρισης το Σεπτέμβριο του 2007. Ήδη κλήθηκαν τα μέλη του Κ.Δ.Σ. να προετοιμαστούν και να καταθέσουν εισηγήσεις. Το λογιστήριό μας λειτουργεί πλέον ικανοποιητικά και δεν αφήνει εκκρεμότητες.  Μέχρι το τέλος του 2007 θα διευθετηθούν και οι τιτλοποιήσεις του κτήματος στο Παραλίμνι και στη Λεμεσό, σύμφωνα με τις ενδείξεις και υποσχέσεις που έχουμε.

Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα διαμερίσματα Πάφου τα οποία έχουν εξοπλιστεί με τα απαραίτητα κουζινικά και άλλα μικροαντικείμενα. Τηρήθηκαν αυστηρά τα κριτήρια έγκρισης για διακοπές στη θερινή περίοδο και εφαρμόζεται νέο σύστημα άφιξης – αναχώρησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση και προετοιμασία του κάθε διαμερίσματος. Η πισίνα θα έχει ναυαγοσώστη κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και λαμβάνονται όλα τα μέτρα καθαριότητας και ασφάλειας. 

 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ