facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
ΠΣΓΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 - ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 
 
 

Αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

  

Το Κ.Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία στη συνεδρία του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 τη σύγκληση σήμερα, 18 Οκτωβρίου 2007 Έκτακτης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων με βάση τις αποφάσεις της τελευταίας ΠΣΓΑ και ενεργοποιώντας το άρθρο 16.1 του Καταστατικού της ΟΕΛΜΕΚ, όπου αναφέρεται σαφώς μεταξύ άλλων ότι: «Έκτακτη σύγκληση Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου». 

Τη σημερινή έκτακτη ΠΣΓΑ θα απασχολήσουν  τα ακόλουθα σοβαρότατα θέματα: 

α).   Το θέμα της επέκτασης ορίου αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών στο 63ο και τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών από την απόφαση του κλάδου που πάρθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2006 και να εισηγηθεί τρόπους αντιμετώπισής τους. 

β).   Συμμετοχή μελών της ΟΕΛΜΕΚ στη ΣΕΔΕΚ και επιβαλλόμενες ενέργειες εκ του καταστατικού της Οργάνωσης. 

Και τα δύο θέματα νόμιμα έχουν περιληφθεί στη σημερινή ημερήσια διάταξη η οποία σας έχει κοινοποιηθεί μέσω των σχολείων σας έχει δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και σας έχει δοθεί γραπτώς σήμερα σε έναν έκαστο ξεχωριστά. 

Το πρώτο θέμα καλύπτεται από τα άρθρα 17.2, 19.2, 19.3, 19.11. 

Το δεύτερο θέμα καλύπτεται από τα άρθρα 6, 6.2, 6.4, 11, 11.1, 11.4, 11.4.4. 

Με το πρώτο θέμα καλείται η Έκτακτη ΠΣΓΑ να χαράξει την πολιτική της πάνω στις διάφορες πτυχές του. 

Βάσει του άρθρου 17.2 η ΠΣΓΑ, ως το κυρίαρχο σώμα της ΟΕΛΜΕΚ χαράσσει πολιτική στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις. 

Χαράσσει τη γενική πολιτική που θα ακολουθεί η Οργάνωση στα εκπαιδευτικά, συνδικαλιστικά, πολιτιστικά, οικονομικά, κοινωνικά και στα άλλα θέματα που την απασχολούν. Άρθρο 16.2.1. 

Παίρνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα που απασχολεί την Οργάνωση κιαι δεσμεύει το ΚΔΣ και τα Επαρχιακά Γραφεία στην προώθηση και επίλυσή του. Άρθρο 16.2.2. 

Το δημοψήφισμα στις 2 Φεβρουαρίου 2006 απέρριψε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, που αυτόθελα η ΠΣΓΑ ως κυρίαρχο σώμα, έθεσε ενώπιον του συνόλου των μελών της ΟΕΛΜΕΚ. 

Το δημοψήφισμα δεν κατάργησε ούτε μπορούσε να καταργήσει τις καταστατικές και αναφαίρετες εξουσίες της Συνδιάσκεψης. 

Κατανοούμε όμως ότι σε περίπτωση που η συζήτηση του πρώτου θέματος οδηγήσει σε κοινή διαπίστωση ανάγκης επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης, η συνδιάσκεψη ως κυρίαρχο σώμα που χαράσσει πολιτική κιαι παίρνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα που απασχολεί την οργάνωση και δεσμεύει το ΚΔΣ στην προώθηση και επίλυση του  (άρθρο 16.2.2.) μπορεί να δώσει οδηγίες στο ΚΔΣ για επισταμένη μελέτη και υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης για το θέμα αυτό στη συνδιάσκεψη και σε περίπτωση που η συνδιάσκεψη εγκρίνει εισήγηση για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης, τότε μόνο θα είναι έγκυρη αν εγκριθεί και από δημοψήφισμα του συνόλου των μελών της ΟΕΛΜΕΚ κιαι για αυτό για λόγους συνέπειας επειδή η ΟΕΛΜΕΚ είναι δέσμια του πρώτου δημοψηφίσματος και αυτοδεσμεύτηκε ότι στο θέμα της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης τον τελικό λόγο θα τον έχει κάθε φορά η ψήφος του συνόλου των μελών της.

 

Με το δεύτερο θέμα το ΚΔΣ μετά από επισταμένη εξέταση εισηγείται προς τη ΠΣΓΑ ως έχει υποχρέωση,κ εφαρμογή των άρθρων 6, 6.2, 6.4, 11, 11.4, 11.4.4 σε τρεις περιπτώσεις που αφορούν τρία μέλη,κ που υπήρξαν και / ή διετέλεσαν ή διατελούν ιδρυτικά, ηγετικά και / ή κορυφαία στελέχη και εξακολουθούν να είναι μέλη μιας άλλης συνδικαλιστικής οργάνωσης εκπαιδευτικών της ΣΕΔΕΚ. 

Δεν είχε άλλη επιλογή το ΚΔΣ. 

Είμαστε για μήνες όλοι μάρτυρες προκλητικών διαβρωτικών ενεργειών των συγκεκριμένων συναδέλφων, που προσβάλλουν τα ζωτικά συμφέροντα της ΟΕΛΜΕΚ. 

Η προστασία των συμφερόντων της ΟΕΛΜΕΚ είναι πρωταρχικό μας καθήκον και η εφαρμογή των καταστατικών μέτρων προστασίας είναι επιβεβλημένη. 

Ενεργούμε με πιστή προσήλωση, μέσα σε νόμιμα καταστατικά πλαίσια και με απόλυτο σεβασμό στα μέλη που μας ψήφισαν για να στεκόμαστε αταλάντευτα προστάτες των συμφερόντων της ΟΕΛΜΕΚ και των μελών της. 

Καλούμαστε σήμερα να πάρουμε σημαντικές απόφασεις πάνω σε δύο φλέγοντα ακανθώδη θέματα.

Απαιτείται σοβαρότητα και επίδειξη ευθύνης.  Με δημοκρατικές διαδικασίες και δημιουργικό διάλογο, με αμοιβαίο σεβασμό στις εκφραζόμενες θέσεις και απόψεις πρέπει να καταλήξουμε σε σωστές προτάσεις, λύσεις και αποφάσεις τις οποίες μειοψηφίσαντες και πλειοψηφίσαντες απόλυτα θα σεβαστούμε και θα στηρίξουμε.

Με αυτές τις απλές και ειλικρινείς εκ βαθέων σκέψεις εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συνδιάσκεψης μας.

 Γιώργος  Σκαλιάς

Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΛΕΥΚΙΩΣΙΑ, 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ