facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΠΣΓΑ – 22 ΙΟΥΝΙΟΥ  2006
 


3.45μ.μ.          Έναρξη εργασιών.  Υπάρχει απαρτία.  95 άτομα.

 

Ομόφωνα εγκρίνεται όπως δοθούν 5 λεπτά για τοποθετήσεις εκπροσώπων των κινήσεων και 2 λεπτά για τα άτομα.

 

Ημερήσια Διάταξη

1).        Λογοδοσία του Προέδρου.

 

Διευκρινιστικές ερωτήσεις.

1).        Παγκύπριες εξετάσεις. Ποια η θέση της οργάνωσης για την επιλογή των

θεματοθετών.

2).        Λογοδοσία του Προέδρου ή του ΚΔΣ;

3).        Γιατί δεν δόθηκε στους Γενικούς Αντιπροσώπους έγκαιρα;

4).        Τι συμφωνήθηκε με τις άλλες οργανώσεις για τα συνταξιοδοτικά.

5).        Για τις αφυπηρετήσεις, ποιοι πήγαν και τι ειπώθηκε;

6).        Συνταξιοδοτικά αιτήματα.  Γιατί δεν υπάρχει το αίτημα για την στρατιωτική

θητεία.

 

Τοποθετήσεις των κινήσεων (5 λεπτά) με την πιο κάτω σειρά:

  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  • ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ
  • ΔΗΚΙ
  • ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
  • ΑΛΛΑΓΗ

 

5 λεπτά στον Πρόεδρο για να απαντήσει σε ζητήματα που τέθηκαν από τους εκπροσώπους των κινήσεων.

 

Άνοιξε κατάλογος συναδέλφων που θέλουν να μιλήσουν 2 λεπτά.

Χρύσης Μιχαηλίδης:            Ειδική αγωγή.

Παύλος Παύλου:                  Οικονομική Έρευνα / Συνεννόηση με Γενική Εισαγγελία. Αλλάζει τα τελευταία 3 χρόνια ο τρόπος αντιμετώπισης του συνδικαλιστικού κινήματος. Καταστατικές αλλαγές.

 

 

Γιώργος Ζήσιμος:                Επιτροπή εκδόσεων. Κατάθεσε έγγραφο (Παράρτημα 1).

Λάκης Θεοδούλου:               Επιμόρφωση στους Η.Υ. γίνονται σε ιδιωτικά σχολεία

επί πληρωμής.

Δημήτρης Συμεωνίδης:       Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου / ατύχημα σε συνάδελφο, 30

μήνες σύμβαση.

Μιχάλης Κελογρηγόρης:     Δεν ακούστηκε σχόλιο για το 63ο έτος / μεθόδευσης.

Παναγιώτης Μαύρος:          Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, διερωτούμε αν όντως θέλουμε αυτή την μεταρρύθμιση. Κάποιοι πολεμούν την μεταρρύθμιση.

Ρένα Γιαβρή:                         Κάθε ΠΣΓΑ τα ίδια θέματα. Το ΚΔΣ προχωρεί πολύ αργά. Υπάρχει η διάθεση για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Είμαστε σε θέση να κατεβούμε στους δρόμους.

Ανδρέας Σοφόκλης:             Η ΟΕΛΜΕΚ έχει αδικήσεις τους συναδέλφους του

1947.

Σεμινάρια Η.Υ.  Δεν υπάρχει ορθός προγραμματισμός. Δεν υπάρχουν βιβλία. Επέκταση του υπεύθυνου τμήματος καθηγητών Πληροφορικής. Παγκύπριες εξετάσεις. Φυσική. 2ωρη προειδοποιητική στάση του Σεπτεμβρίου.

Τατιάνα Πετρίδου:                Δεν υπάρχουν βιβλία στα σεμινάρια Η.Υ. Ποια η στάση για τους θεματοθέτες Γ’ Λυκείου.

Ζαχαρίας Παπαζαχαρίου:   Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Νίκος Ασίκης:                       Στελέχωση προαγωγών.

Στέλιος Παπανικολάου:       Υπάρχουν λεφτά.

Μαρία Συμεωνίδου:             Εκδόσεις της ΟΕΛΜΕΚ, η γραμματεία να κάνει τις εργασίες της. Πολύ πίσω η εφημερίδα. 2 κείμενα δικά μου έχουν χαθεί.

Ελευθερία Θεοδώρου:         Επιτροπή εκδόσεων. Θεωρηθήκαμε ακατάλληλοι ως επιτροπή εκδόσεων για να αναλάβουμε την επιμέλεια του δελτίου.

Μάρω Ροϊδη:                         Θεματοθέτες, Αποσπάσεις, Σύμβουλοι-Ενιαίο Λύκειο,

Συνταξιοδοτικό πακέτο.

Χρήστος Αθανασιάδης:       Παιδιά μικτών γάμων/Εξετάσεις/Τεχνική Σχολή.

Κώστας Ιερείδης:  Σε επίσκεψη επιθεωρητών σε ΖΕΠ(1η φορά). Εμπεριστατομένες μελέτες. Απουσία στόχων στα προγράμματα.

Χριστόδουλος Κατσούρης: Καταγγέλω την λειτουργία της Επιτροπής Εκδόσεως.

Άννα Γάβρη:                          Ενοποίηση εξετάσεων.

 

Θέμα 2ο.

Οικονομικά. 

Ενημέρωση.

Επιστολή ελεγκτικού γραφείου.

 

 

Θέμα 3ο.

Αξιολόγηση της πορείας της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

ΑΛΛΑΓΗ:   Εγκρίνει το σχέδιο απόφασης που κατατέθηκε.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ:      Κατάθεσε γραπτώς πρόταση προς την ΠΣΓΑ (Παράρτημα 2). Προτείνει δυναμικά μέτρα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

ΔΗΚΙ:    Εγκρίνει το σχέδιο απόφασης που κατατέθηκε.  Διαφωνεί με την λήψη μέτρων του Σεπτέμβρη.

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ:          Δεν έχει αρχίσει και ο διάλογος της κοινωνίας θα έπρεπε να συζητηθεί πρώτα η φιλοσοφία – ιδεολογία της Πρότασης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.  Συμφωνεί με το Σχέδιο Απόφασης και την προσθήκη δυναμικών μέτρων (Παράρτημα 3).

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:          Εγκρίνει το σχέδιο απόφασης που κατατέθηκε με αλλαγές.

Διαγραφή του σημείου (β) για συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων.

Διορθώνει στο σημείο 2. «Η ΠΣΓΑ να εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ».

1(β).    Διευθέτηση συνάντησης με την Παγκύπρια Συνομοσπονδιών Γονέων.

2).        Η ΠΣΓΑ να εξουσιοδοτήσει το ΚΔΣ να προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για άσκηση αποτελεσματικής πίεσης προς την κυβερνητική πλευρά.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΣΓΑ

Θα διαβουλευτεί η διακινησιακή ομάδα για προετοιμασία κοινής πρότασης λαμβάνοντας υπόψη το κατατεθέν σχέδιο απόφασης και την πρόταση Προοδευτικής για λήψη μέτρων (Παράρτημα 4).

 

Θέμα 4ο.

Βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την δομή και Οργάνωση του Δημόσιου Σχολείου.

 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ: Κατάθεσε γραπτή πρόταση (Παράρτημα 5).

ΑΛΛΑΓΗ:             Κατάθεσε γραπτή πρόταση (Παράρτημα 6).

ΔΗΚΙ:  Δεν ενδείκνυται να καταλήξουμε σήμερα σε κοινή απόφαση. 

Εξουσιοδοτούμε το ΚΔΣ σε ομάδες εργασίας να τοποθετηθεί επί του εγγράφου (Παράρτημα 7).

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ:     Κατάθεσε γραπτώς την θέση της (Παράρτημα 8)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:    Σήμερα υπάρχει ανάγκη για δημιουργία βάσης συζήτησης.

Δεχόμαστε το σχέδιο απόφασης όπως κατατέθηκε στην ΠΣΓΑ ως βάση για συζήτηση. (Παράρτημα 9)

 

Απόφαση ΠΣΓΑ

Η διακινησιακή να εργαστεί για προετοιμασία εγγράφου που θα εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ.

 

Θέμα 5ο.

Πρόγραμμα για αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην σχολική μονάδα.

 

ΝΕΑ  ΚΙΝΗΣΗ:         Κατάθεση εγγράφου (Παράρτημα 10).

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ:      Διαφωνεί με την δημιουργία οποιονδήποτε άλλων προγραμμάτων την στιγμή που ήδη υπάρχουν τα ΖΕΠ (Παράρτημα 11).

ΔΗΚΙ:                         Κατάθεση πρότασης (Παράρτημα 12).

 

Προς ψηφοφορία

Πρόταση ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ:           Η όποια νέα πρόταση για παραβατικότητα θα αντιπαλεύει την υφιστάμενη πρόταση των ΖΕΠ. Έλαβε 19 ψήφους.

Σχέδιο απόφασης                             ΄Ελαβε 28 ψήφους. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Παράρτημα 13)

Πρόταση ΔΗΚΙ                                  Έλαβε 16 ψήφους.

 

Θέμα 6ο.

Θεσμός των τετραμήνων. Σχέδιο Απόφασης (Παράρτημα 14)

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:          Συμφωνούμε με το Σχέδιο Απόφασης. Κατάθεση της Αρχικής Πρότασης (Παράρτημα 17).

ΔΗΚΙ:                          Διαφωνεί με το Σχέδιο Απόφασης και καταθέτει διαφορετική πρόταση (Παράρτημα 15).

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ:      Κατάθεσε πρόταση (Παράρτημα 16)

ΑΛΛΑΓΗ:                   Συμφωνεί με το Σχέδιο Απόφασης.

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ:          Η Νέα Κίνηση συμφωνεί με την Προοδευτική.

 

Προς ψηφοφορία:

1).        Πρόταση ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ - Νέας Κίνησης. Έλαβε 14 ψήφους.

2).        Σχέδιο απόφασης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Έλαβε 15 ψήφους.

3).        Σχέδιο απόφασης με την προσθήκη των εξετάσεων ΔΗΚΙ. Έλαβε 20 ψήφους.

Εγκρίνεται η Πρόταση 3 (Παράρτημα 18).

Διακόπτεται η συνεδρία στις 7.40μ.μ.

Τα υπόλοιπα θέματα παραπέμπονται στην επόμενη ΠΣΓΑ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο  Γεν. Γραμματέας

Ιάκωβος  Ιακώβου                                                                Γιώργος  Ζήσιμος


Λευκωσία,  28  Ιουνίου  2006.

Αρ. πρωτ.  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΣΓΑ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006)

 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ