Απόφαση ΠΣΓΑ 20ης Ιουνίου 2024 για τα «Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2024
21/06/24

Απόφαση για τα

«Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα»

ΠΣΓΑ, 20 Ιουνίου 2024

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Λευκωσία στις 20 Ιουνίου 2024, αφού συζήτησε το θέμα «Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα», ενέκρινε τα πιο κάτω:

Ως προς τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και επικαιροποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, η ΠΣΓΑ διατυπώνει ανησυχίες και προβληματισμό για τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς επίσης και αμφιβολίες για το αποτέλεσμα που θα προκύψει, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις που έχουν εκφραστεί ήδη από Συνδέσμους Ειδικοτήτων της ΟΕΛΜΕΚ. Παράλληλα, σημειώνουμε την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εν λόγω διαδικασία, αφού το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την ολοκλήρωσή της μέχρι τις αρχές Μαΐου 2024, ενώ σήμερα βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου και καμία ενημέρωση δεν υπάρχει για την πρόοδο της διαδικασίας. Τα πιο πάνω δεδομένα, δυστυχώς, δεν προμηνύουν την έγκαιρη ετοιμασία και ενημέρωση των Καθηγητών/τριών για το όποιο αποτέλεσμα της διαδικασίας, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

 

Ταυτόχρονα, η ΠΣΓΑ επισημαίνει για μια ακόμα φορά, την επιτακτική ανάγκη αξιολόγησης των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της νέας δομής του Λυκείου), που αποτελούσε  υποχρέωση και δέσμευση του ΥΠΑΝ, η οποία θα έπρεπε να ήταν έτοιμη το 2018. Αναμένουμε επιτέλους την αξιολόγηση των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων, ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής τους. Τονίζουμε ότι η Οργάνωσή μας δεν θα ανεχτεί πλέον τη συνέχιση του εμπαιγμού των τελευταίων ετών, όταν το ΥΠΑΝ δήλωνε ότι έχει γίνει η αξιολόγηση, χωρίς να μας ενημερώσει σχετικά.

 

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί το θέμα «Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα» πολύ σοβαρό, δεδομένου ότι αγγίζει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και τη διδακτική διαδικασία και εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την αποφυγή προβληματικών εξελίξεων στα δύο πιο πάνω νευραλγικά ζητήματα, μη αποκλειομένων και των δυναμικών μέτρων.

 

Λευκωσία,  20  Ιουνίου  2024

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024(ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)