facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση Ψηφίσματος για την «Ενιαία Εκπαίδευση», ΠΣΓΑ 20ης Ιουνίου 2019
 
 
 
 
Ημερομηνία: 28-06-2019

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

Απόφαση Ψηφίσματος για την «Ενιαία Εκπαίδευση»

ΠΣΓΑ, 20 Ιουνίου 2019

 

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ) της ΟΕΛΜΕΚ, που συνήλθε στη Λευκωσία στις 20 Ιουνίου 2019, αφού συζήτησε το θέμα της Ενιαίας Εκπαίδευσης, κατέληξε στα ακόλουθα:

 

Η ΠΣΓΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του, σε σχέση με αυτό το κεφαλαιώδες για την Εκπαίδευση ζήτημα και να προχωρήσει τάχιστα σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε η Κύπρος από τη μια να συμμορφωθεί με τη σχετική σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα αυτών των παιδιών και από την άλλη οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί να έχουν ξεκάθαρες οδηγίες, που να είναι συμβατές με τις διεθνείς συμβάσεις, για τον τρόπο διαχείρισης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει να αφουγκραστεί και να υιοθετήσει τις εισηγήσεις που έχουν καταθέσει επανειλημμένως όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς και να αντιμετωπίσει την Ενιαία Εκπαίδευση πλέον ως ολοκληρωμένο Σύστημα Εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας και όχι με τον τρόπο που το πράττει μέχρι σήμερα.

Χωρίς αμφιβολία τα είκοσι τελευταία χρόνια δεν έγιναν από την Αρμόδια Αρχή ουσιαστικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις γι’ αυτό το ζήτημα, παρόλο που ο αριθμός των παιδιών που ενέπιπταν και εξακολουθούν να εμπίπτουν στις πρόνοιες του Νόμου του 1999, ο οποίος και θα πρέπει να αναθεωρηθεί και προσαρμοστεί στα νέα επιστημονικά δεδομένα, ολοένα και αυξάνεται.

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει να σταματήσει να καθιστά τους εκπαιδευτικούς εξιλαστήρια θύματα για να κρύψει τις ανεπάρκειες, τα κενά και τις αποτυχίες της δικής τους πολιτικής. Ανεπάρκειες και κενά στον τομέα της εν λόγω Εκπαίδευσης, που, ως ΟΕΛΜΕΚ, έχουμε αναδείξει εδώ και χρόνια, καταθέτοντας παράλληλα και γραπτές εισηγήσεις (βλ. πρόσφατο υπόμνημα προς το ΥΠΠ). Χωρίς άλλη καθυστέρηση το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επιβάλλεται να  προχωρήσει σε αλλαγές στους ακόλουθους τομείς, για να μπορέσει το σύστημα να καλύψει τις ανάγκες των  συγκεκριμένων παιδιών, στο πλαίσιο της Ενιαίας, πλέον, Εκπαίδευσης:

 

1. Διαμόρφωση διαφοροποιημένων των Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ)

Αν τα εν λόγω παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία να δεχθούν εκπαίδευση – ανάπτυξη ανάλογα με τις ανάγκες τους, αλλά αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε ένα σκληρό και άκαμπτο ΑΠ, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, τότε οι συσσωρευμένες εμπειρίες αποτυχίας μπορεί να στιγματίσουν τόσο τα ίδια, όσο και την κοινωνία. Ως εκ τούτου είναι επιτακτική η ανάγκη για διαφοροποίηση των ΑΠ, σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών.

 

2. Διαφοροποίηση της Αξιολόγησης των παιδιών

Η διαφοροποίηση της αξιολογητικής πολιτικής που θα ακολουθείται θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τα διαφοροποιημένα ΑΠ και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Γι’ αυτό και στο πλαίσιο του Νόμου για την Ενιαία Εκπαίδευση που θα θεσπιστεί, θα πρέπει να υπάρξουν παράλληλα και ξεκάθαροι κανονισμοί.

 

3. Ενίσχυση των δομών του ΥΠΠ με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή

Επιβάλλεται να γίνονται εγκαίρως και με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο οι αξιολογήσεις/επαναξιολογήσεις των παιδιών, ώστε να τους προσφέρονται τα κατάλληλα εφόδια για να αναπτυχθούν και να πετύχουν. Επιπρόσθετα, είναι αναγκαία η εξασφάλιση της κατάλληλης υλικοτεχνικής  υποδομής, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών/-τριών.

 

4. Εισαγωγή δεύτερου εκπαιδευτικού στην τάξη

Εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο, να παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης της διδακτικής διαδικασίας με δεύτερο εκπαιδευτικό/παιδαγωγό στο τμήμα.

 

5. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Είναι αναγκαία και επιτακτική η στοχευμένη, συνεχής και καθολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τις περιπτώσεις των παιδιών που παρουσιάζουν σοβαρά μαθησιακά προβλήματα.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, αλλά και τις θέσεις που κατέθεσε τον Απρίλιο του 2019 η ΟΕΛΜΕΚ, μαζί με άλλους Φορείς, για το θέμα της Ενιαίας Εκπαίδευσης, η ΠΣΓΑ καλεί το ΚΔΣ να προβεί σε εκείνες τις ενέργειες, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε το ΥΠΠ τάχιστα να εναρμονίσει τη Νομοθεσία και τις πολιτικές για την Ειδική / Ενιαία Εκπαίδευση με τις σύγχρονες ανάγκες, τις βέλτιστες πρακτικές και τα όσα προνοούνται στη σχετική σύμβαση του ΟΗΕ για τα παιδιά με αναπηρίες.

 

 

Ο  Πρόεδρος                                               Ο  Γεν.  Γραμματέας

Κώστας Χατζησάββας                            Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Λευκωσία,    25   Ιουνίου  2019

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ