facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των εκπαιδευτικών που μονιμοποιήθηκαν μετά τον Οκτώβριο 2011, ΠΣΓΑ 20ης Ιουνίου 2019
 
 
 
 
Ημερομηνία: 28-06-2019

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

Απόφαση για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των εκπαιδευτικών που μονιμοποιήθηκαν μετά τον Οκτώβριο 2011

ΠΣΓΑ ΟΕΛΜΕΚ, 20  ΙΟΥΝΙΟΥ 2019


Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ, που συνήλθε στη Λευκωσία στις 20 Ιουνίου 2019, αφού συζήτησε το θέμα των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των εκπαιδευτικών που μονιμοποιήθηκαν μετά τον Οκτώβριο 2011, κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και αποφάσεις:

  1. Μετά την ψήφιση του Νόμου 113(1)2011, με τον οποίο καταργήθηκε η παροχή εφάπαξ ποσού και κρατικής σύνταξης στους δημοσίους υπαλλήλους που μονιμοποιήθηκαν κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου του 2011, ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών μελών της Οργάνωσής μας εργάζονται χωρίς συνταξιοδοτικά ωφελήματα.
  2. Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ, καταλογίζει τεράστιες ευθύνες στην Κυβέρνηση για τη μη υλοποίηση των επανειλημμένων δεσμεύσεων που ανέλαβε τα τελευταία χρόνια για την επίλυση αυτού του σοβαρότατου προβλήματος, καθώς και για τη μη τήρηση των διαδοχικών χρονοδιαγραμμάτων που η ίδια έθετε ή συμφωνούσε, με αποτέλεσμα να καταπατώνται τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα εκατοντάδων καθηγητών/-τριών, όπως επίσης και οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες που προνοούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
  3. Πάγια Θέση της ΟΕΛΜΕΚ είναι η επαναφορά του Κυβερνητικού Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων που ίσχυαν πριν από τον Οκτώβριο του 2011, για όλους τους εργαζομένους στον Δημόσιο Τομέα, με αναδρομική ισχύ.
  4. Σημειώνουμε ότι λόγω της απαράδεκτης κωλυσιεργίας και καθυστέρησης που καταγράφεται για την επίλυση του προβλήματος, για την οποία ευθύνεται  αποκλειστικά η Κυβέρνηση, καταγράφονται ήδη περιπτώσεις εκπαιδευτικών που αφυπηρετούν χωρίς τη λήψη οποιουδήποτε συνταξιοδοτικού ωφελήματος. Κατά συνέπεια, απαιτούμε όπως στους/στις εν λόγω εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν αφυπηρετήσει χωρίς οποιαδήποτε συνταξιοδοτική κάλυψη, παραχωρηθούν άμεσα συνταξιοδοτικά ωφελήματα με βάση το υφιστάμενο Κυβερνητικό Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία εργοδότησής τους.
  5. Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ, για άλλη μια φορά, θέτει επιτακτικά τη συνταξιοδοτική κάλυψη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σήμερα στο δημόσιο Σχολείο και οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν κατά ή μετά την 1.10.2011 και εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ να προβεί σε κάθε ενέργεια, έτσι ώστε οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να ενταχθούν στο κυβερνητικό επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία εργοδότησής τους, με οποιοδήποτε εργασιακό καθεστώς (συμβασιούχοι, έκτακτοι κ.ά.).
  6. Το ΚΔΣ εξουσιοδοτείται να αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου (νομικές προσφυγές, απεργιακά ή/και άλλα μέτρα). Παράλληλα, το ΚΔΣ καλείται να βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τις άλλες επηρεαζόμενες οργανώσεις για τον συντονισμό των ενεργειών, καθώς και να επιδιώξει τον διάλογο και τη διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και τα κόμματα, για την επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος των ανασφάλιστων εκπαιδευτικών, ο οποίος, όμως, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019.

Σε περίπτωση που δεν διευθετηθεί δίκαια και εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί το συνταξιοδοτικό ζήτημα των ανασφάλιστων Καθηγητών, το ΚΔΣ εξουσιοδοτείται να συγκαλέσει έκτακτη ΠΣΓΑ, που θα έχει ως αποκλειστικό θέμα τη λήψη δυναμικών μέτρων αντίδρασης για το εν λόγω θέμα.

 

Ο  Πρόεδρος                                                               Ο  Γεν.  Γραμματέας

Κώστας Χατζησάββας                                            Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Λευκωσία,    25  Ιουνίου  2019

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ