facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Ενημερωτικό υλικό για το θέμα των ανασφάλιστων Εκπαιδευτικών μετά τον Οκτώβριο του 2011
 
 
 
 
Ημερομηνία: 09-05-2019

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

Ενημερωτικό υλικό για το θέμα των ανασφάλιστων Εκπαιδευτικών

μετά τον Οκτώβριο του 2011


Η προώθηση του αιτήματος για κάλυψη των ανασφάλιστων εκπαιδευτικών μετά τον Οκτώβριο του 2011 ήταν η ΠΡΩΤΗ ενέργεια στην οποία προέβη το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, στις 11 Ιουλίου 2017 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), από κοινού με τις άλλες δύο Εκπαιδευτικές Οργανώσεις.  Αυτό πιστοποιεί ακριβώς ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν στις προτεραιότητες της ΟΕΛΜΕΚ και ασφαλώς των άλλων Εκπαιδευτικών Οργανώσεων.

Για το συγκεκριμένο θέμα αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι ενέργειες από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι και σήμερα γίνονται σε πλήρη συνεννόηση με την ΠΟΕΔ και την ΟΛΤΕΚ και γι’ αυτό, λόγω των πιέσεων που ασκήθηκαν με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις και επιστολές προς το Υπουργείο Οικονομικών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, Απαντητική επιστολή Υπουργού Οικονομικών 5 Σεπτεμβρίου 2017), στις 21 Νοεμβρίου 2017 παραδόθηκε στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, αλλά και στις άλλες Συντεχνίες (ΠΕΟ, ΣΕΚ κ.λπ.) η πρώτη Κυβερνητική Πρόταση για δημιουργία Ταμείου Προνοίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις επιδεικνύοντας σοβαρότητα και υπευθυνότητα προσέλαβαν αμέσως Αναλογιστικό Σύμβουλο, ο οποίος αξιολόγησε την εν λόγω πρόταση και παρέδωσε στην ΟΕΛΜΕΚ σχετική μελέτη (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). Αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ήταν η απόρριψη της Κυβερνητική Πρότασης, καθώς αυτή κρίθηκε ως απαράδεκτη από τη στιγμή που δεν αντιμετώπιζε ισότιμα τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς.

Οι πιέσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο, στις 18 Ιανουαρίου 2018, να δοθεί για πρώτη φορά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης (31 Μαϊου 2018), χρονοδιάγραμμα, το οποίο, δυστυχώς, δεν τηρήθηκε από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).

Τον Ιούνιο του 2018 μετά και από ομόφωνη απόφαση της ΠΣΓΑ για λήψη μέτρων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, Ψήφισμα ΠΣΓΑ, 21 Ιουνίου 2018), αποστείλαμε νέες επιστολές στον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και τις θέσεις μας επί της πρότασης του Υπουργείου του (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ). Λόγω, όμως, της σοβαρότατης κρίσης στην Εκπαίδευση, που ξέσπασε έντεκα μέρες μετά τις αποφάσεις της ΠΣΓΑ (βλ.  μονομερείς αποφάσεις της Κυβέρνησης της 2ας και ακολούθως της 4ης Ιουλίου 2018), οι προσπάθειες των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων επικεντρώθηκαν στα επίμαχα ζητήματα. Μετά από δύο εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών (βλ. 13 Ιουλίου και 28 Αυγούστου 2018), την 48ωρη απεργία (βλ. 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2018) και την ενδιάμεση συμφωνία που επισφραγίστηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2018, το κλίμα εκτιμήθηκε ότι δεν ήταν τη δεδομένη στιγμή ευνοϊκό για νέες κινητοποιήσεις.  Σημειώνεται ότι το θέμα των ανασφάλιστων εκπαιδευτικών περιλήφθηκε, μετά από επιμονή των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και στην ενδιάμεση συμφωνία – απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII). Γι’ αυτό συνεχίσαμε τις προσπάθειες και τον διάλογο με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και σε συνάντηση που είχαμε, στην παρουσία των αναλογιστικών συμβούλων των δύο πλευρών (Δεκέμβριος 2018), μάς λέχθηκε ότι θα μας αποσταλεί νέα βελτιωμένη πρόταση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΜΕΠΕΥ (15 Νοεμβρίου 2018, 28 Δεκεμβρίου 2018 και 11 Ιανουαρίου 2019) οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις έθεσαν εκ νέου το θέμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ, Aτζέντα Εκπαιδευτικών Οργανώσεων στη ΜΕΠΕΥ).

Η παρατεταμένη κωλυσιεργία της Κυβέρνησης μας ανάγκασε να αποστείλουμε στις 22 Απριλίου 2019 νέα επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, στην οποία εκφράζαμε τη δυσφορία μας και ζητούσαμε τις προτάσεις του Υπουργείου του (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X). Παράλληλα, απευθυνθήκαμε σε Δικηγορικά Γραφεία προκειμένου να εξασφαλίσουμε γνωματεύσεις σχετικές με το πιο πάνω θέμα, προκειμένου να προχωρήσουμε και δικαστικώς πλέον, εάν αυτή είναι η άποψη των Νομικών μας Συμβούλων, στη βάση συγκεκριμένων ερωτημάτων.

Ωστόσο, όπως μας λέχθηκε στην τελευταία άτυπη συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, στις 6 Μαϊου 2019, στην επόμενη συνεδρία της ΜΕΠΕΥ, που θα είναι ενδεχομένως και η τελευταία για τα επίμαχα ζητήματα του καλοκαιριού, θα μας δοθεί γραπτώς συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης της νέας βελτιωμένης πρότασης για δημιουργία Ταμείου Προνοίας. Σημειώνεται ότι η ΣΕΚ και η ΠΕΟ, με τις οποίες έγιναν επαφές, μάς ενημέρωσαν ότι οι συζητήσεις τους για δημιουργία Ταμείου Προνοίας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Εν κατακλείδι, η ΟΕΛΜΕΚ θα πρέπει να παραμείνει στοχοπροσηλωμένη στη θέση της για παροχή ισότιμων δικαιωμάτων σε όλες και όλους τους/τις εκπαιδευτικούς και σε συνεργασία με τις άλλες Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, να ασκήσει πιέσεις για άμεση επίλυση αυτού του πολύ σοβαρού θέματος το ταχύτερο δυνατόν.   Η όποια πρόταση νοείται ότι θα τεθεί ενώπιον του Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ και ασφαλώς των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών για αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν.  Γραμματέας

Γιάννος Σωκράτους                                                              Μάριος Κανικλίδης

Λευκωσία,   8  Μαΐου  2019

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αρ. πρωτ.  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 
πίσω στις ανακοινώσεις
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ