facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Σεμινάριο στη Λισαβόνα: Training workshop Education trade unions promoting ICT for inclusive education (Pre-training) background package Lisbon, 25-27 April 2018
 
 
 
 
Ημερομηνία: 31-05-2018

Σεμινάριο στη Λισαβόνα

Training workshop Education trade unions promoting ICT for inclusive education (Pre-training) background package Lisbon, 25-27 April 2018

 

Το σεμινάριο το οποίο διοργάνωσε η ETUCE (European Trade Union Committee for Education) μαζί την ETUI (European Trade Union Institute)  25 Απριλίου μέχρι τις 28 Απριλίου στη Λισσαβόνα είχε ως θέμα:  Ο ρόλος της Tεχνολογίας στην Εκπαίδευση.

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν 30 εκπαιδευτικές οργανώσεις από 15 χώρες. Από κυπριακής πλευράς, εκτός από την ΟΕΛΜΕΚ, υπήρχε συμμετοχή από την ΠΟΕΔ και την ΟΛΤΕΚ. Επίσης υπήρχε συμμετοχή από τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, KTOS και KTOEOS.

 

Το συνέδριο άρχισε με αναφορά στη διακήρυξη της ETUCE για τα ICT που έγινε τον Δεκέμβριο του 2016, στο Βελιγράδι.

Διακήρυξη Βελιγραδίου:

●     Οι εκπαιδευτικοί να διδαχθούν τις καλύτερες πρακτικές μέσα από προγράμματα κατάρτισης ICT, τα οποία επιλέγονται και καθορίζονται από εθνικές και περιφερειακές πολιτικές.

●      Να αναγνωρισθούν και να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις που εμποδίζουν την αποτελεσματική χρήση των ICT, ώστε οι εκπαιδευτικοί χωρίς αποκλεισμούς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα ICT στη διδακτική διαδικασία.

●       Να παρέχονται ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν και να ικανοποιούν τις δικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες κατάρτισης σε ICT, οι οποίες πρέπει να υποστηρίζονται από τα εκπαιδευτικά συνδικάτα.

●       Να υπάρξει αποτελεσματικότερη χρήση των ICT και των νέων τεχνολογιών στον εκπαιδευτικό τομέα, έτσι ώστε η ψηφιακή πληροφορική να ενισχύσει την επαγγελματική αυτονομία και παιδαγωγική των εκπαιδευτικών προς όφελος των  μαθητών μέσα από την καθημερινή διδακτική διαδικασία.

●     Να καταλήξουμε σε καινοτόμες χρήσεις των ICT για να υποστηρίξουμε την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών, ιδιαίτερα για τους μη προνομιούχους.

●       Να καταλήξουμε σε ιδέες για καλύτερη χρήση των ICT για την προσβασιμότητα στην πληροφορία της μάθησης , ιδίως σε μαθητές με αναπηρίες και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

●       Συμφωνία για μέτρα / λύσεις που διευκολύνουν την ικανότητα των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων να επηρεάζουν τις πολιτικές της ΕΕ σε επίπεδο ICT και λοιπών τεχνολογικών εξελίξεων.

Κατά τις δύο πρώτες μέρες οι παρουσιάσεις γίνονταν στην ολομέλεια, ενώ την τρίτη μέρα οι αντιπροσωπίες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες εργασίας στις  οποίες συζητήθηκαν επιμέρους θέματα.

 

Αναμφίβολα, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες στην εκπαίδευση. Πρέπει, όμως, να έχουμε υπόψη μας τις ενδεχόμενες παρενοχλήσεις που δημιουργούνται στον κυβερνοχώρο, καθώς επίσης και την ενδεχόμενη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Ανησυχητική είναι επίσης η τάση προς την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης.

 

 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ακούσουν

○     σημαντικές εκπαιδευτικές  πρακτικές

○     να μάθουν για τη χρήση των ΤΠΕ (ICT)

○     να συζητήσουν τον ρόλο των συνδικαλιστικών εκπαιδευτικών οργανώσεων στην διαδικασία εμπλοκής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

 

 

Διακήρυξη Πολιτικής

 

Το συνέδριο έληξε με την πιο κάτω ομόφωνη διακήρυξη:

 

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από την Ευρώπη να γίνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Αν και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζονται, κυρίως, στην οικονομία υπογραμμίζεται με σαφήνεια:

●     Το ψηφιακό  πρόγραμμα και το στρατηγικό πλαίσιο για την Εκπαίδευση και την κατάρτιση μέχρι το 2020.

●     Η  ανάγκη εισαγωγής καινοτόμων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας στα κράτη μέλη.

●     Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και η προετοιμασία του εργατικού δυναμικού για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας του μέλλοντος».

 

Τα πιο πάνω αποτελούν  δέσμευση σε διεθνές επίπεδο. Οι ερευνητικές μελέτες και οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ και της ΟΥΝΕΣΚΟ τονίζουν την  ανάγκη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα είναι εξοπλισμένα ώστε να εφαρμόζουν τα ICT στη διδασκαλία και να ενισχύουν τις διδακτικές ικανότητες σχετικά με την παιδαγωγική χρήση των ICT σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ώστε να διαμορφώσουμε τον κόσμο του μέλλοντος

 

 

 

Πρόγραμμα συνεδρίου

 

1st Day (Wednesday  April 25)

 

●     Opening, welcome and course aims

●     Introductory speeches

○     Gabriela Portela, Education Officer, ETUI-European Trade Union Institute

○     Susan Flocken, ETUCE European Director

●     ICT as an entitlement; ICT for inclusion: An EU trade union perspective

●     The inclusive teaching dimension of the new EU Digital Education Action Plan

●     UNESCO ICT teacher training session Presentation

●     Working Group sessions

○     1.-Challenges and Opportunities to identify, acknowledge and accommodate ICT training needs of teachers

○     2.- ICT in students’ learning assessment: Learning analytics

○    

2nd Day ( Thursday   April 26)

 

●     Feedback on the previous day activities

●     ICT Education experiences from the Lisbon University  Experiences of student-teachers of IEUL in ICT learning [Master in Teaching Informatics]

 

3rd Day ( Friday  April 27)

 

●     Digital education programmes and initiatives in Portugal Round table discussion

●     Debate in plenary

●     Workshop assessment

 

 

Επεξηγήσεις:

 

* ICT (Information and communication technology)

* ΤΠΕ ( τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας)

* ETUCE (European Trade Union Committee for Education)  represents 132 Education Trade Unions and 11 million teachers in 51 countries of Europe.

* ETUI (European Trade Union Institute)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ