facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Συνέδριο ETUCE για την Ηλεκτρονική Παρενόχληση, Βρυξέλλες 18 - 19 Φεβρουαρίου 2010
 
 
 
 
Ημερομηνία: 21-02-2010

 

ETUCE Cyber-Ηarassment Seminar

(Ηλεκτρονική Παρενόχληση) 

 “Teacher Trade Unions Concerned about violence at school”

Brussels, 18-19 February 2010


Εκπρόσωπος της ΟΕΛΜΕΚ στο συνέδριο:

Κώστας Χατζησάββας Γεν. Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ

 ETUCE
General Secretary, Mr. Martin Romer:

Ο Γενικός Γραμματέας της ETUCE καλωσόρισε τα μέλη του σεμιναρίου και παρουσίασε στην έναρξη ταινία σε σχέση με το θέμα  Cyber Harassment (Ηλεκτρονική Παρενόχληση).

 

Στην ομιλία του για το πιο πάνω θέμα τοποθετήθηκε πάνω στους κανονισμούς και νομοθεσίες της EEC/12 June 1989. Αναφέρθηκε από πού προέρχεται η Ηλεκτρονική Παρενόχληση, πώς παρουσιάζεται και πώς αντιμετωπίζεται σήμερα στα διάφορα  σχολεία.  Τόνισε ότι μέσα από το Συνέδριο και μέσα από τις γνώσεις και εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν θα πρέπει η ETUCE να σχηματίσει καλύτερη εικόνα για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η Ηλεκτρονική Παρενόχληση.

Επίσης παρακάλεσε τους παρευρισκόμενους να καταγράψουν και να σημειώσουν όλα τα σημαντικά σημεία των παρουσιάσεων που θα ακολουθούσαν, διότι θα πρέπει, μετά το τέλος του σεμιναρίου και μετά από τις εισηγήσεις και οδηγίες της ETUCE, οι σύνεδροι να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν αυτές στα δικά τους εκπαιδευτικά συστήματα.  Πρέπει επίσης να καταγράψουν τα αποτελέσματα των δικών τους εφαρμογών για την Ηλεκτρονική Παρενόχληση και θα πρέπει να τα παρουσιάσουν αυτά στο επόμενο Τελικό Σεμινάριο που θα γίνει τον Ιούνιο του 2010.  

 

Τι είναι η Ηλεκτρονική Παρενόχληση

Η Ηλεκτρονική Παρενόχληση μπορεί να ερμηνευτεί ότι είναι η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας με πρόθεση την παρενόχληση άλλων.

Τα κίνητρα κυμαίνονται από συναισθηματικούς λόγους σε προσωπικές αντιπάθειες και σύγκρουση συμφερόντων στην εργασία ή στην προκατάληψη σε σχέση με:

Φύλο

Φυλή ή έθνος

Θρησκεία και πιστεύω

Ανικανότητα

Ηλικία

Sexual orientation

Εμφάνιση

 

 • Η Ηλεκτρονική Παρενόχληση είναι ένας ψυχολογικός κίνδυνος στο εργασιακό περιβάλλον του εκπαιδευτικού.

 

 • Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου σεμιναρίου για την Ηλεκτρονική Παρενόχληση.

 

 • Αποτελέσματα από την πρώτη έρευνα της ETUCE για την Ηλεκτρονική Παρενόχληση εναντίον των εκπαιδευτικών από Michal Micoosec, Steering Group member
  • Στις Ευρωπαϊκές Χώρες υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις.
  • 28% δεν πιστεύουν ότι αποτελεί κίνδυνο για τα μέλη τους.
  • 42% από τις Ευρωπαϊκές χώρες πιστεύουν ότι εφαρμόζουν μεθόδους καταστολής της Ηλεκτρονικής Παρενόχλησης μέσα από προγράμματα
  • Μόνο μερικές από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ασχολούνται με το θέμα.
  • Η Ηλεκτρονική Παρενόχληση αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο μέσα από τις Ευρωπαϊκές χώρες και δεν υπάρχει ενιαία πολιτική.
  • Σήμερα 15% των Εκπαιδευτικών είναι θύματα.
  • Η Πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία.
  • Χρειάζονται Νέες μέθοδοι κοινωνικοποίησης.

 

 • Απόψεις των Εκπαιδευτικών μέσα από την Έρευνα

Οι εκπαιδευτικοί βλέπουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τους Η.Υ. αλλά ταυτόχρονα δημιουργούνται προβλήματα με την Ηλεκτρονική Παρενόχληση.

Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία μέσα από τη σωστή ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριων μας.

 

 • Οι εκπαιδευτικοί προς αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού χρειάζονται:
  • Κατευθυντήριες γραμμές.
  • Υποστήριξη από την εργοδοσία.
  • Κατάρτιση / υλικό για ενημέρωση.

 

Στόχος διαφόρων προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην Ευρώπη για αντιμετώπιση της Ηλεκτρονικής Παρενόχλησης.

Προστασία των παιδιών και των νέων ανθρώπων μέσα από το Internet–online, η όποια επιτυγχάνεται μέσα από ενημέρωση, πληροφόρηση, αναβάθμιση γνώσεων, κανονισμών, καταπολεμώντας έτσι τη παράνομη και βλαβερή online- επικοινωνία. και ενθαρρύνοντας τους εμπλεκόμενους να τηρούν τη επαφή, νομοθεσίες.

 

Εισήγηση ETUCE και Σεμιναρίου για την αντιμετώπιση της Ηλεκτρονικής Παρενόχλησης

 • Καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των παιδιών / φοιτητών μέσα από προγράμματα στα σχολεία για τη δική μας και τη δική τους προστασία μέσα από το διαδίκτυο.
 • Ειδική ενημέρωση μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα για τους μαθητές.
 • Να μην δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία / δεδομένα σε οποιοδήποτε.
 • Δημιουργία ομάδων στήριξης σε κάθε σχολείο.
 • Ενημέρωση γονιών για το πρόβλημα αυτό.
 • Δημιουργία μαθήματος για τη σωστή χρήση της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας.
 • Ενημέρωση των μαθητών για τις συνέπειες και τις τιμωρίες που επιβάλλονται σ’ αυτούς που προβαίνουν σ’ αυτές τις ενέργειες (Ηλεκτρονική Παρενόχληση).

 

 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Ηλεκτρονική Παρενόχληση.  Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανονισμούς.

Φωτογραφίες των Γενικών Γραμματέων της ΟΕΛΜΕΚ/ΟΛΤΕΚ κ. Κώστα Χ΄Σάββα και κ. Κωνσταντίνου Γεωργίου  με εισηγητές του σεμιναριου και με τον εκπρόσωπο της Ελλάδας για το Cyber Harassment (Ηλεκτρονική Παρενόχληση).

Ενημερωτικό σημείωμα από: Κώστα Χατζησάββα Γεν. Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ

 

Αρ. πρωτ.   ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ(ΣΧΟΛΕΙΑ)                                          

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ