facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Ανάγκες για πρόσθετες θέσεις για το 2016-2017 και αποφάσεις του ΥΠΠ για λήψη μέτρων
 
 
 
 
Ημερομηνία: 29-06-2016

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Webside: www.oelmek.com.cy


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και μετά τη συνάντηση της Γραμματείας με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016, για το θέμα της στελέχωσης η ΟΕΛΜΕΚ παρατηρεί και δηλώνει τα ακόλουθα:

  1. Θεωρούμε ότι οι υπολογισμοί του Γραφείου Προγραμματισμού της Μέσης Εκπαίδευσης είναι λανθασμένοι. Εκφράζουμε τις έντονες επιφυλάξεις μας για τον αριθμό των πρόσθετων θέσεων που μας ανακοινώθηκε ότι απαιτούνται για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Κρίνουμε ότι ο αριθμός των 225-230 απαιτούμενων πρόσθετων θέσεων δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, με δεδομένη και τη διαφοροποίηση των αναγκών σε σχέση με αυτές που μας ανακοινώσατε στις 8 Απριλίου 2016, βάσει των οποίων υπολογίστηκε και η κατανομή των μόνιμων θέσεων. Προς τούτο επικαλούμαστε το παράδειγμα των αναγκών σε καθηγητές Χημείας, οι οποίες, με βάση τους υπολογισμούς του ΥΠΠ τον Απρίλιο ανέρχονταν σε είκοσι δύο (22), ενώ σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι είναι μόνο δώδεκα (12). Ως εκ τούτου αναμένουμε ότι το ΥΠΠ θα προχωρήσει σε ακριβή υπολογισμό των αναγκών για πρόσθετες θέσεις και ότι θα διαβουλευθεί με την ΟΕΛΜΕΚ, προτού λάβει τελικές αποφάσεις για οποιαδήποτε μέτρα.
  2. Εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες μας για την απόφαση του ΥΠΠ να προχωρήσει σε κατάργηση του υφιστάμενου προγράμματος Αλφαβητισμού και την αντικατάστασή του από απογευματινό πρόγραμμα με αγορά υπηρεσιών. Οι ανησυχίες μας εδράζονται σε παιδαγωγικά και λειτουργικά κριτήρια, κατά πόσον οι μαθητές που χρήζουν στήριξης μέσα από το πρόγραμμα Αλφαβητισμού θα μπορούν να παρακολουθούν αποτελεσματικά τα απογευματινά αυτά μαθήματα μετά το πέρας των μαθημάτων. Εξάλλου αυτό αποδείχθηκε και από το περσινό αποτυχημένο εγχείρημα για μεταφορά της στήριξης στην Α’ Λυκείου σε απογευματινό χρόνο.  Η κυπριακή κοινωνία, αλλά και κοινωνικές και άλλες συνθήκες της Κύπρου δεν δημιουργούν αισιοδοξία για επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος. Δεν διαφωνούμε ότι το υφιστάμενο πρόγραμμα παρουσιάζει προβλήματα ως προς την αποτελεσματικότητά του και ότι χρήζει επανεξέτασης ως προς τον τρόπο υλοποίησής του. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η πλήρης κατάργηση του πρωινού προγράμματος και η ταυτόχρονη δημιουργία απογευματινού προγράμματος για όλους τους μαθητές του Γυμνασίου είναι τουλάχιστον άδικη για τους μαθητές που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα και πρόκειται να φοιτήσουν στη Β΄ και τη Γ΄ Γυμνασίου. Επιστημονικά ενδεδειγμένη είναι η πιλοτική εφαρμογή ενός νέου προγράμματος (μόνο στην Α Γυμνασίου), το οποίο θα πρέπει να σχεδιασθεί προσεκτικά και να αξιολογηθεί συγκριτικά με το υφιστάμενο, και όχι η κατευθείαν συνολική του εφαρμογή. Πιστεύουμε ότι ένας σωστός σχεδιασμός προϋποθέτει τη λήψη μέτρων ώστε να μην θυματοποιηθούν οι μαθητές που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούν να παρακολουθούν το απογευματινό πρόγραμμα. Τέλος, θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ ότι σε οποιοδήποτε  πρόγραμμα Αλφαβητισμού θα διδάσκουν Φιλόλογοι και Μαθηματικοί.
  3. Αναφορικά με την απόφαση του ΥΠΠ να τροποποιήσει τις διαδικασίες εργαστηριοποίησης των μαθημάτων της Πληροφορικής και  της Τεχνολογίας στην Α Γυμνασίου και την Α Λυκείου και της Οικιακής Οικονομίας στην Α Γυμνασίου, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε απόφαση δεν πρέπει ούτε να θυματοποιήσει συναδέλφους συγκεκριμένων κλάδων, αλλά ούτε και να γίνει εις βάρος της παιδαγωγικής αξίας της εργαστηριοποίησης και των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και συνεπώς ότι οι μαθητές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους δεκατέσσερις / τμήμα.
  4. Σε ότι αφορά την απόφαση του ΥΠΠ να προχωρήσει με κατάργηση της μείωσης των περιόδων διδασκαλίας από είκοσι (20) σε δεκαοκτώ (18) για τους καθηγητές που συμπληρώνουν τα είκοσι χρόνια υπηρεσίας, η ΟΕΛΜΕΚ εκφράζει την αντίθεσή της. Οι γνωρίζοντες από την εκπαιδευτική πράξη και πραγματικότητα αντιλαμβάνονται γιατί η Πολιτεία καθιέρωσε τη μείωση του ωραρίου των καθηγητών με 20 χρόνια υπηρεσίας.

Τέλος, αναγνωρίζοντας τη σημασία της απόφαση του ΥΠΠ να ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών επιπρόσθετες θέσεις για το 2016-2017 για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης στη Μέση Εκπαίδευση, θεωρούμε ότι η υλοποίηση της Μεταρρύθμισης δεν πρέπει να γίνει με μέτρα που θα αποβούν εις βάρος των Εκπαιδευτικών και της αποτελεσματικής λειτουργίας των δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

 

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης έχει ήδη σταλεί στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                           Η   Γεν.  Γραμματέας

Δημήτρης  Ταλιαδώρος                                          Βαλεντίνα Σαλτέ

Λευκωσία,     28  Ιουνίου  2016

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αρ. πρωτ.  103-604.2016

0311-604.2016

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ