facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση ΠΣΓΑ 17ης Δεκεμβρίου 2015 για την Πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης
 
 
 
 
Ημερομηνία: 18-12-2015

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Webside: www.oelmek.com.cy

Απόφαση ΠΣΓΑ 17ης Δεκεμβρίου 2015 για την Πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ, συνήλθε στη Λευκωσία στις 17 Δεκεμβρίου 2015 και συζήτησε την πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ επισημαίνει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους μήνες στα σχολεία, στους Καθηγητές αλλά και στους μαθητές εξαιτίας της προχειρότητας, της αδικαιολόγητης βιασύνης και της πλημμελούς ετοιμότητας με την οποία προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας στην εισαγωγή αλλαγών. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις επιμέρους αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο, σημειώνονται τα ακόλουθα.

 

1. Νέα Ωρολόγια Προγράμματα

 

Παρά το γεγονός ότι ήταν αναγκαίες οι αλλαγές στο Ενιαίο Λύκειο, επιβεβαιώθηκαν οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες που είχαμε εκφράσει σχετικά με τη βεβιασμένη και πρόχειρη εφαρμογή του νέου Ωρολογίου Προγράμματος, ιδιαίτερα στα Λύκεια, από τη φετινή σχολική χρονιά 2015-2016. Η εφαρμογή του νέου Ωρολογίου Προγράμματος ανέδειξε την παντελή έλλειψη προγραμματισμού και ετοιμότητας  του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην εν λόγω αλλαγή, η οποία επιβεβαιώνεται, μεταξύ άλλων, από τα πιο κάτω δεδομένα:

  • Από τους πρώτους κιόλας μήνες εφαρμογής των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων διαφάνηκε ότι πολλοί μαθητές της Α’ Λυκείου έχουν προβεί σε λανθασμένες επιλογές. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να εξαγγείλει την εισαγωγή των «Εξετάσεων Μετάταξης» τον Ιούνιο, αφού αναμένεται ότι πολλοί μαθητές θα διεκδικήσουν αλλαγή κατεύθυνσης.
  • Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ετοιμάσει ακόμα Αναλυτικά Προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο (τα Αναλυτικά Προγράμματα που αναμένονταν με βάση τις δεσμεύσεις του Υπουργού Παιδείας μετατράπηκαν τελικά το Σεπτέμβριο σε Δείκτες Επάρκειας-Επιτυχίας για τα Γυμνάσια και Προγραμματισμού για τα Λύκεια), δεν έχει γίνει η αναγκαία επιμόρφωση των Καθηγητών και δεν έχει γίνει η αναγκαία τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, για την οποία υπήρχε δέσμευση εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας ότι θα γινόταν το Σεπτέμβριο. Τέλος, πολλά είναι τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που προκαλεί η απόφαση του Υπουργείου να εφαρμόσει την πολιτική των συνδιδασκαλιών σε πολλά μαθήματα και σχολεία.

 

Η ΠΣΓΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην ετοιμασία Αναλυτικών Προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού για το Λύκειο, να εγκαταλείψει την πρακτική υποκατάστασης των Αναλυτικών Προγραμμάτων με Προγραμματισμούς παλαιού τύπου, να οργανώσει προγράμματα επιμόρφωσης όλων των Καθηγητών, να προωθήσει την τροποποίηση των Κανονισμών στη Βουλή και να τερματίσει την πολιτική των συνδιδασκαλιών. Επίσης, η ΠΣΓΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων σε σχέση με τον επαναδιορισμό Καθηγητών που αναμένεται να προκληθούν με την εφαρμογή των Ν.Ω.Π. στη Β’ Λυκείου, λόγω της διαφοροποίησης των διδακτικών περιόδων των μαθημάτων αλλά και τον περιορισμό των επιλεγόμενων μαθημάτων στις 6 κατευθύνσεις.

 

2. Νέο Σύστημα Διορισμού

 

Η απόφαση για την εισαγωγή του νέου συστήματος διορισμού βασίστηκε κυρίως στη δέσμευση του Υπουργού Παιδείας να προωθήσει την πραγματοποίηση 718 μονιμοποιήσεων μέχρι το 2017, από τις οποίες θα παραχωρούνταν εντός του 2015 οι 344, που ισοδυναμούν με τις μόνιμες θέσεις που είναι κενές στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας. Έκτοτε, καταγράφονται καθυστερήσεις και εκπτώσεις σχετικά με τις δεσμεύσεις. Υπαναχωρώντας από την αρχική του δέσμευση, το Υπουργείο Παιδείας αντί για 344 μονιμοποιήσεις το 2015 μείωσε τον αριθμό στις 276, από τις οποίες μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί μόνο οι 193, ενώ δεν τηρήθηκε η δέσμευση να πραγματοποιηθούν οι μονιμοποιήσεις 83 συναδέλφων μέχρι τον Οκτώβριο.

 

Η ΠΣΓΑ καλεί τον Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει εντός του 2015 στην υλοποίηση των αρχικών του δεσμεύσεων, που προέβλεπαν την πραγματοποίηση 344 μονιμοποιήσεων μέχρι το τέλος του 2015. Σε διαφορετική περίπτωση, η ΠΣΓΑ εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ για τη λήψη δυναμικών μέτρων.

 

3. Νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

 

Το Υπουργείο Παιδείας, αντί να μεριμνήσει για την επιμόρφωση όλων των Καθηγητών για τις ανάγκες του νέου Ωρολογίου Προγράμματος, εξαντλείται σε εξαγγελίες για την εφαρμογή του νέου προγράμματος επιμόρφωσης, το οποίο ουσιαστικά δεν εισαγάγει τίποτα το νέο πέρα από την αύξηση της γραφειοκρατίας για τις σχολικές μονάδες και τους Καθηγητές. Σημειώνεται ότι οι διαδοχικές εξαγγελίες συνδυάζονται από συνεχείς υπαναχωρήσεις εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, από τη γενική στην πιλοτική εφαρμογή και από τα 10 σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης τελικά στα 6. Σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα δεν έχει προχωρήσει σε υλοποίηση ουσιαστικών επιμορφωτικών δράσεων ακόμα, ενώ συνεχίζει να παραμένει θολό το τοπίο για το περιεχόμενό του.

 

Η ΠΣΓΑ καλεί τον Υπουργό Παιδείας να μην αναλώνεται σε εικονικές και επικοινωνιακές μεταρρυθμίσεις σε σχέση με το νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης αλλά να επικεντρωθεί στην εφαρμογή ενός προγράμματος επιμόρφωσης όλων των Καθηγητών για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή των Ν.Ω.Π, αρχής γενομένης με την αξιοποίηση του διημέρου εκπαιδευτικού στις 21 και 22 Ιανουαρίου.

 

4. Πρόγραμμα Στήριξης και Πρόγραμμα Αλλόγλωσσων

 

Πολλά προβλήματα και αχρείαστη αναστάτωση προκάλεσαν οι αλλαγές που αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας να κάνει σε σχέση με το Πρόγραμμα Στήριξης και το Πρόγραμμα για τους Αλλόγλωσσους μαθητές. Σχετικά με το Πρόγραμμα Στήριξης, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να προβεί σε ατεκμηρίωτες και αντιεπιστημονικές αλλαγές, που δεν εξυπηρετούν πρωτίστως της ανάγκες των ίδιων των μαθητών, με τη διαφοροποίηση των μαθημάτων από τα οποία απαλλάσσονται οι μαθητές και τη μεταφορά του χρόνου στήριξης των μαθητών της Α’ Λυκείου το απόγευμα, με το τελευταίο να παραβιάζει κατάφορα τις εργασιακές συνθήκες των Καθηγητών. Παράλληλα, σε σχέση με το Πρόγραμμα Αλλόγλωσσων, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να συγκεντρώσει τους αλλόγλωσσους μαθητές σε συγκεκριμένα σχολεία, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές αρνητικές παρενέργειες, τόσο για τη λειτουργία των συγκεκριμένων σχολείων όσο και για την ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Παιδείας άφησε ακάλυπτα τα υπόλοιπα σχολεία, πολλά από τα οποία συνεχίζουν να έχουν σημαντικό αριθμό αλλόγλωσσων μαθητών με ανάγκη ενίσχυσης.

 

Η ΠΣΓΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει με τη δέουσα σοβαρότητα, μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες και όχι πρόχειρες προσεγγίσεις τα ζητήματα της ειδικής αγωγής και της ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών.

 

 

 

Λευκωσία,   17  Δεκεμβρίου  2015

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ)

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ