facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ για τις δραστηριότητες του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ για την περίοδο 20 Ιουνίου-19 Δεκεμβρίου 2019
 
 
 
 
Ημερομηνία: 02-01-2020

ΠΣΓΑ ΟΕΛΜΕΚ 19ης Δεκεμβρίου 2019

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ για τις δραστηριότητες του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ για την περίοδο 20 Ιουνίου-19 Δεκεμβρίου 2019

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,

 

Εκ μέρους του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, σας καλωσορίζω στη σημερινή Τακτική Συνεδρία της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ.

Με βάση το καταστατικό της Οργάνωσής μας, είναι υποχρέωσή μου να ενημερώσω την ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ, για τις δραστηριότητες του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ για την περίοδο που καλύπτει το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ΠΣΓΑ,  που έγινε στις 20 Ιουνίου 2019, μέχρι και σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2019.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου, το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ συνήλθε σε 9 συνεδρίες, ενώ η Γραμματεία συνήλθε σε 33 συνεδρίες.

Η ΟΕΛΜΕΚ εκπροσωπήθηκε:

Σε μία συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών για το συνταξιοδοτικό ζήτημα (16.7.2019).

Σε μία συνεδρία της ΜΕΠ (Μικτή Επιτροπή Προσωπικού) υπό την Προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υπ. Οικονομικών για το συνταξιοδοτικό ζήτημα (8.10.2019).

Σε μία συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή του Υπ. Οικονομικών για ενημέρωση για το Σχέδιο για τις  πρόωρες αφυπηρετήσεις, χωρίς αναλογιστικές μειώσεις (25.10.2019).

Σε τρείς συναντήσεις με τον Υπουργό Παιδείας και σε αριθμό συναντήσεων με το Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Σε 16 συνεδρίες στις Επιτροπές Παιδείας, Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σε συνεδρίες της Επιτροπής Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων

Σε συνεδρίες των Επιτροπών του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης.

Στις  κοινές συναντήσεις μεταξύ των Ελληνοκυπριακών και των Τουρκοκυπριακών  Εκπαιδευτικών Οργανώσεων.

Σε αποστολές  στο εξωτερικό στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στα συνέδρια της ETUCE.

Σε συναντήσεις με άλλες συντεχνίες (ΠΟΕΔ , ΟΛΤΕΚ , ΠΑΣΥΔΥ , Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου ΣΑΚ ).

Σε συναντήσεις με όλα τα Κόμματα για το συνταξιοδοτικό ζήτημα και τα GCE.

Σε διάφορες εκδηλώσεις και  συνέδρια  που διοργανώθηκαν από διάφορους φορείς και Οργανισμούς.

 

Παρουσίαση των πιο σημαντικών θεμάτων από 20.6.2019 μέχρι 19.12.2019

 

1). Νέα Μορφή Αξιολόγησης των μαθητών

Είναι ένα από τα πιο σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα που απασχολούσε το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ σε κάθε συνεδρία. Η εφαρμογή της νέας μορφής αξιολόγησης των μαθητών στην Α τάξη Λυκείου, η οποία, μεταξύ άλλων, προνοεί γραπτή ενιαία αξιολόγηση στο τέλος κάθε τετραμήνου, προκάλεσε προβληματισμούς και ανησυχίες τόσο στην Οργάνωσή μας, όσο και στους επηρεαζόμενους μαθητές, τους διδάσκοντες  καθηγητές και  τους γονείς.  Η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΠΑΝ στις 2.9.2019, η οποία επικεντρωνόταν σε λεπτομέρειες/διαδικασίες για την εφαρμογή της νέας μορφής αξιολόγησης των μαθητών και ως γνωστό έτυχαν ενημέρωσης οι καθηγητές στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Σεπτεμβρίου, δημιούργησε περισσότερους προβληματισμούς και αναστάτωση μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι συνεχείς εγκύκλιοι, που διαδέχονταν η μία την άλλη για διευκρινήσεις επί διευκρινήσεων, κατέδειξαν τις προχειρότητες και την ανετοιμότητα του ΥΠΠ να εφαρμόσει μια τόσο σοβαρή αλλαγή στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Στις 11.11.2019 , ως συνέχεια της απόφασης της ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ της 20ης Ιουνίου 2019 για λήψη απεργιακών μέτρων για το θέμα αυτό, τέθηκε ενώπιον των Καθηγητών, ύστερα από απόφαση του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, το ερώτημα «κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν να γίνουν απεργίες/στάσεις εργασίας τις ημέρες των εξετάσεων». Η όλη διαδικασία διεξήχθη χωρίς το παραμικρό πρόβλημα και  ως γνωστό, το 55% τάχθηκε κατά των απεργιών/στάσεων ενώ το 45% υπέρ.

Με βάση τα νέα δεδομένα που είχαν προκύψει και τα  προβλήματα που είχαν διαφανεί από τον τρόπο εφαρμογής του νέου αυτού θεσμού, το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ σε συνεδρία του στις 21.11.2019, αποφάσισε, με τη λήξη του πρώτου τετραμήνου να υποβάλει/καταθέσει εισηγήσεις, οι οποίες να αποτελέσουν το πλαίσιο για διάλογο με το ΥΠΠΑΝ και τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τον καλύτερο δυνατό τρόπο αξιολόγησης των μαθητών. Για το σοβαρό αυτό εκπαιδευτικό ζήτημα θα αναφερθούμε και στη συνέχεια, αφού έχει εγγραφεί ως ξεχωριστό θέμα στη σημερινή ΠΣΓΑ.

 

2).Συνταξιοδοτικό ζήτημα για όσους εκπαιδευτικούς έχουν μονιμοποιηθεί κατά ή μετά την 1/10/2011 και δεν είναι ενταγμένοι στο κρατικό συνταξιοδοτικό σχέδιο ή σε άλλο συνταξιοδοτικό σχέδιο.

Με πρωτοβουλία της ΟΕΛΜΕΚ έχουν πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουνίου 2019 μέχρι σήμερα, δώδεκα (12) συναντήσεις μεταξύ των Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ – ΠΑΣΥΔΥ – ΣΑΚ (Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου) για αξιολόγηση των όποιων νέων δεδομένων και λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω πορεία που θα ακολουθούσαμε. Η τελευταία συνάντηση των 5 Οργανώσεων για το ζήτημα αυτό, έγινε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019. Επιπρόσθετα, οι τρείς Εκπαιδευτικές Οργανώσεις από τις 29.8.2019 μέχρι και τις 23.9.2019, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις  και με τα οκτώ Κοινοβουλευτικά Κόμματα και εκθέσαμε τις θέσεις των Οργανώσεων μας, για το σοβαρό αυτό ζήτημα.

Η μακροχρόνια αυτή εκκρεμότητα για την οποία ευθύνεται η Κυβέρνηση, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που έχουμε να επιλύσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πάντοτε βρισκόταν στις  προτεραιότητες της Οργάνωσής μας, τη χρονική αυτή περίοδο.

Θέση της Οργάνωσής μας, για το ζήτημα αυτό, όπως καταγράφεται και στην ΠΣΓΑ της 20ης Ιουνίου 2019,  είναι η ένταξη των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών στο Κρατικό Συνταξιοδοτικό Σχέδιο.

Στις 16 Ιουλίου 2019, οι πέντε Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ – ΠΑΣΥΔΥ – ΣΑΚ, συναντήσαμε τον Υπουργό Οικονομικών και θέσαμε ενώπιον του την πιο πάνω θέση. Ο Υπουργός Οικονομικών μετέφερε τη θέση μας , όπως υποσχέθηκε, στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ( στις 25.7.2019), το οποίο, ως γνωστό, την απέρριψε, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Κυβέρνησης για το ζήτημα αυτό, δηλαδή δημιουργία Ταμείου Προνοίας για όλους τους Κρατικούς Υπαλλήλους που μονιμοποιούνται μετά την 1η Οκτωβρίου 2011.

Στις 8 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών για το συνταξιοδοτικό ζήτημα.  Οι πέντε Οργανώσεις ζητήσαμε άμεση έναρξη διαλόγου για επίλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος στη βάση του κρατικού Συνταξιοδοτικού Σχεδίου. Το ζήτημα αυτό είναι σύνθετο και πολύπλοκο και για να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους επηρεαζόμενους συναδέλφους, οφείλουμε να τους πούμε ότι εάν θέλουμε να το λύσουμε σωστά χρειάζεται συνεχής προσπάθεια, επιμονή και υπευθυνότητα από μέρους μας και πάνω από όλα να κινηθούμε και οι πέντε Οργανώσεις μαζί. Σίγουρα κατανοούμε την αγωνία των επηρεαζόμενων συναδέλφων. Όμως πρέπει να πω ότι ουδέποτε παραμελήσαμε το ζήτημα αυτό. Αυτό φαίνεται από τις πολυάριθμες συναντήσεις μεταξύ των  Οργανώσεων αλλά και τις συναντήσεις με όλα τα κόμματα, και όπως ανέφερα πιο πάνω, ήταν και είναι πάντοτε μέσα στις πρώτες προτεραιότητές μας. Οι ευθύνες για την καθυστέρηση και τον μακροχρόνιο αυτό εμπαιγμό οφείλονται αποκλειστικά στον τέως Υπουργό Οικονομικών και κατ΄επέκταση στην Κυβέρνηση.  Οφείλω να σας ενημερώσω ότι με το Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ κ. Γλαύκο Χατζηπέτρου, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Θεωρούσε ότι το εμπόδιο στη μη έναρξη διαλόγου για συζήτηση για την ένταξη των επηρεαζόμενων συναδέλφων σε κρατικό συνταξιοδοτικό σχέδιο, ήταν ο τέως Υπ. Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης.

Στην ίδια συνάντηση, ο Γεν. Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, μας ανέφερε ότι εντός του Οκτώβρη 2019, θα δώσουν στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις την πρότασή τους για το Ταμείο Προνοίας, παρόλο που παρόμοιες υποσχέσεις τις ακούσαμε τα τελευταία χρόνια για πολλοστή φορά. Όπως όλοι γνωρίζετε, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία πρόταση στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις.

Στην τελευταία συνάντηση μεταξύ των πέντε Οργανώσεων, που πραγματοποιήθηκε όπως ανέφερα πιο πάνω στις 9 Δεκεμβρίου 2019 στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ για αξιολόγηση της κατάστασης, ο Γ.Γ. της ΠΑΣΥΔΥ κ. Χ΄΄Πέτρου, μας ανέφερε ότι έχουν αποφασίσει να αναθέσουν σε πρώην υπάλληλο της Κυβέρνησης, έμπειρο και γνώστη του αντικειμένου, να ετοιμάσει αναλογιστική μελέτη για ένα συνταξιοδοτικό σχέδιο, το οποίο θα δοθεί σε όλες τις Οργανώσεις για μελέτη και ακολούθως να ζητηθεί συνάντηση με το νέο Υπουργό Οικονομικών.

 • Στην συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών στις 16.7.2019, τέθηκε, επίσης, το πρόβλημα εκείνων των συναδέλφων, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν μετά την 1.10.2011, έχουν ήδη αφυπηρετήσει αλλά δεν έλαβαν κανένα συνταξιοδοτικό ωφέλημα.

Για το θέμα αυτό και οι πέντε Οργανώσεις ζητήσαμε την παραχώρηση φιλοδωρήματος στους εν λόγω εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας  υπόψη όλα τα χρόνια υπηρεσίας τους. Ο Υπουργός Οικονομικών άκουσε με κατανόηση το αίτημα και έδωσε οδηγίες στους συνεργάτες του, να διερευνήσουν άμεσα το θέμα και να του υποβάλουν εισήγηση, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία για τους κρατικούς υπαλλήλους, ώστε να παραχωρηθεί φιλοδώρημα στους αφυπηρετήσαντες εκπαιδευτικούς, με αναδρομική ισχύ. Για το θέμα αυτό, απευθυνθήκαμε ξανά γραπτώς στις 2.8.2019 στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος στην απαντητική του επιστολή ημερομηνίας  9.8.2019 και στις τρείς Εκπαιδευτικές Οργανώσεις αναφέρει: «Το προτεινόμενο Ταμείο Προνοίας προβλέπεται να καλύπτει αναδρομικά και μόνιμους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν μετά το 2011 και που έχουν ήδη αφυπηρετήσει ή θα αφυπηρετήσουν πριν από τη σύσταση του Ταμείου Προνοίας».

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, φαίνεται εκ των πραγμάτων, δεν έχει κινηθεί κάποια διαδικασία για προώθηση του προβλήματος αυτού. Για το λόγο αυτό, στις 9.12.2019, η Οργάνωσή μας απέστειλε νέα επιστολή  στο νέο Υπουργό Οικονομικών με αίτημα να μας ενημερώσουν σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ή προτίθενται να προβούν για να αρθεί η αδικία αυτή σε βάρος των επηρεαζομένων συναδέλφων. Ταυτόχρονα στην ίδια επιστολή επικρίναμε έντονα το Υπουργείο Οικονομικών, για  την αδικαιολόγητη κωλυσιεργία και την ανεύθυνη στάση που τηρεί για το ζήτημα αυτό.

 

3).Σχέδιο για πρόωρες αφυπηρετήσεις χωρίς αναλογιστικές μειώσεις.

Στη συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο Οικονομικών στις 8 Οκτωβρίου 2019, θέσαμε ξανά το θέμα της σοβαρής καθυστέρησης που παρατηρείται στη προώθηση του εν λόγω Νομοσχεδίου στη Βουλή, για νομοθετική ρύθμιση. Το Νομοσχέδιο αυτό βρισκόταν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο για πέντε σχεδόν μήνες.  Μετά από τις πιέσεις της Οργάνωσής μας, το Υπουργείο Οικονομικών, μας κάλεσε τελικά στις 25.10.2019 και μας ενημέρωσε για τις πρόνοιες του Νομοσχεδίου, το οποίο θα ισχύσει, καταρχάς, μόνο για μια φορά και θα καλύπτει τους εκπαιδευτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, είτε θα έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, είτε θα έχουν 400 μήνες υπηρεσίας στη δημόσια υπηρεσία.  Το Νομοσχέδιο αυτό  εγκρίθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2019  από το Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στις 11 Νοεμβρίου 2019, το Υπ. Οικονομικών το απέστειλε στη Βουλή για συζήτηση. Στις 22.11.2109  το Νομοσχέδιο κατατέθηκε στην ολομέλεια της Βουλής και αναμένουμε να ψηφιστεί εντός Ιανουαρίου 2020.

Στη συνάντηση της 8ης Οκτωβρίου 2019, απαιτήσαμε, ταυτόχρονα, κανονική πλήρωση των κενών θέσεων σε Διευθυντικό προσωπικό, που ενδεχομένως προκύψουν από την εφαρμογή του σχεδίου αυτού.  Στο πλαίσιο αυτό, η Οργάνωση μας απέστειλε επιστολές και ζήτησε συναντήσεις με τον Υπουργό Παιδείας, τους Προέδρους των Επιτροπών Οικονομικών και Παιδείας της Βουλής και τον Πρόεδρο της ΕΕΥ.

Αναφορικά με τις μειώσεις που επιβάλλονται στην κρατική σύνταξη και το εφάπαξ των Εκπαιδευτικών, σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησής, θέση της Οργάνωσής μας είναι ο τερματισμός αυτών των αναλογιστικών μειώσεων, για πάντα και όχι για μία φορά. Θεωρούμε όμως την εφαρμογή του σχεδίου αυτού, ως μία θετική εξέλιξη υπό την έννοια ότι γίνεται μία αρχή για ικανοποίηση του αιτήματός μας, για κατάργηση των αναλογιστικών μειώσεων, με την προϋπόθεση ότι ως ΟΕΛΜΕΚ θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας.

 

4). Καταβολή Συνταξιοδοτικού Φιλοδωρήματος σε Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου

Μία άλλη θετική εξέλιξη, υπό τις περιστάσεις, είναι η τροποποίηση της Νομοθεσίας, ώστε να παραχωρείται συνταξιοδοτικό φιλοδώρημα και στους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, όπως παραχωρείται εδώ και πολλά χρόνια στους εργαζόμενους αορίστου χρόνου στην κρατική υπηρεσία. Δυστυχώς, η Νομοθεσία αυτή, εξαιρούσε, για άγνωστους λόγους, μέχρι τον Ιανουάριο του 2019, τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μετατρέπονταν σε αορίστου χρόνου. Η παραχώρηση του εν λόγω ωφελήματος, σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα, έχει κριθεί ενδεδειγμένη για σκοπούς διασφάλισης συνθηκών ίσης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου με τους εργοδοτούμενους που υπηρετούν με σύμβαση στην κρατική υπηρεσία. Με βάση την εγκύκλιο του ΤΔΔΠ, ημερομηνίας 8.5.2014, οι συμφωνηθείσες ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2014, προνοούν:

α).Την καταβολή εκ μέρους των εργαζομένων αορίστου χρόνου ποσοστού ίσου με 3% επί των μηνιαίων απολαβών τους.

α). Την καταβολή φιλοδωρήματος εκ μέρους της Κυβέρνησης, με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών του υπαλλήλου πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας, νοουμένου ότι έχει συμπληρώσει τριετή θητεία.

β). Την καταβολή του φιλοδωρήματος αυτού, είτε κατά την αποχώρησή του από την υπηρεσία, είτε σε περίπτωση διορισμού του σε μόνιμη θέση.

Οφείλω, όμως, να αναφέρω ότι χρειάζονται ακόμη αρκετές διευκρινήσεις για το ζήτημα αυτό και σίγουρα θα επιδιώξουμε συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών.

 

5).Προσφυγές για τις αποκοπές στους μισθούς μας και για την αποκοπή του 3%

Οι δυο προσφυγές που έχουν γίνει για τους μήνες Απρίλιο – Μάϊο – Ιούνιο καθώς επίσης για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2019, έχουν καταχωρηθεί στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Για την πρώτη προσφυγή (ΑΡ. 1014/19) έχει οριστεί η ημερομηνία 4/12/2019, για να παρουσιαστούν οι δικηγόροι της Δημοκρατίας με σκοπό να καταχωρήσουν ένσταση.

Για τη δεύτερη προσφυγή (Αρ. 1015/2019) η ημερομηνία για να παρουσιαστούν οι δικηγόροι για να  καταχωρήσουν ένσταση, έχει οριστεί η 2/12/2019.

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, ενημερωθήκαμε από τα δικηγορικά γραφεία που μας εκπροσωπούν ότι,  επειδή και οι δύο προσφυγές εξαρτώνται από το αποτέλεσμα των εφέσεων της Δημοκρατίας ορίσθηκαν εκ νέου για οδηγίες, μέχρι να εκδοθούν οι αποφάσεις στις εφέσεις. Για το λόγο αυτό  η προσφυγή (Αρ. 1014/19) έχει οριστεί για νέες οδηγίες στις 12/3/2020, ενώ η  προσφυγή (Αρ. 1015/2019) ορίστηκε για τις 12/2/2020.

 

6).Γνωματεύσεις δικηγόρων για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Η ΟΕΛΜΕΚ έχει πάρει γνωματεύσεις για τα συνταξιοδοτικά ζητήματα, από δικηγορικά γραφεία για τα τρία πιο κάτω θέματα, τα οποία προκαλούν διακρίσεις και αδικίες μεταξύ των εκπαιδευτικών.

 1. Για Καθηγητές που μονιμοποιήθηκαν μετά την 1.10.2011,  βρίσκονται εν υπηρεσία και δεν είναι ενταγμένοι στο Κρατικό Συνταξιοδοτικό Σχέδιο. Πολλοί καθηγητές της κατηγορίας αυτής ήταν διορισμένοι με το καθεστώς του έκτακτου/συμβασιούχου πριν την 1.10.2011.
 2. Για Καθηγητές που μονιμοποιήθηκαν μετά την 1.10.2011 και έχουν αφυπηρετήσει χωρίς να λάβουν κανένα συνταξιοδοτικό ωφέλημα.
 3. Για Καθηγητές που ήταν μόνιμοι πριν την 1.10.2011, έχουν αφυπηρετήσει στις 31.8.2019 και έλαβαν κρατική σύνταξη και εφάπαξ, που μέχρι τις 31.12.2012 υπολογίζονται με βάση τον τελευταίο μισθό και από 1.1.2013 υπολογίζονται με βάση τον μέσο όρο όλων των μισθών.

 

Για το ζήτημα 1,  έχει ήδη γίνει αναφορά πιο πάνω για τις ενέργειες που έχουν γίνει. Η γνωμάτευση των δικηγόρων για το θέμα αυτό αναφέρει: « Η διάκριση που έχει σημασία δεν είναι εάν οι έκτακτοι ή οι συμβασιούχοι εργοδοτήθηκαν πριν ή μετά την 1.10.2011, αλλά το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί έχουν διορισθεί σε μόνιμη θέση πριν ή μετά την 1.10.2011, γεγονός που δημιουργεί αγώγιμο δικαίωμα».

Για τα ζητήματα με αριθμούς 2 και 3, η Οργάνωσή μας, έχει καλέσει τους επηρεαζόμενους εκπαιδευτικούς στα γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ στις 17.10.2019 και τους ενημέρωσε στην παρουσία των δικηγόρων, οι οποίοι απάντησαν στα ερωτήματά τους, αλλά και σε τι διαδικασίες πρέπει να προβούν, εάν ενδιαφέρονται να προσφύγουν στην δικαιοσύνη.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τις αποκοπές στους μισθούς, την αποκοπή του 3% , την παγοποίηση των  προσαυξήσεων, αλλά και άλλων προσφυγών που έχουν γίνει, για επικύρωση ή όχι επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου της 29ης Μαρτίου 2019, αναμένεται να εκδοθεί Δεκέμβριο/Ιανουάριο 2020.

Η ημερομηνία ακρόασης για την έφεση της Δημοκρατίας στις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου της 29ης Μαρτίου 2019, ήταν η 1η Νοεμβρίου 2019.

 

7). Στάση εργασίας στις 25 Σεπτεμβρίου 2019

Η Οργάνωσή μας στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποίησε 45λεπτη στάση εργασίας, για τα τέσσερα πιο κάτω ζητήματα:

α) Προβλήματα από την εφαρμογή της νέας μορφής αξιολόγησης των μαθητών

β) Συνταξιοδοτικό ζήτημα

γ) Κακές συνθήκες εργασίας λόγω αυξημένων θερμοκρασιών – Αίτημα για τοποθέτηση κλιματιστικών

δ) Μη έγκαιρη στελέχωση σε εκπαιδευτικό προσωπικό, των σχολικών μονάδων

Για τα δύο πρώτα ζητήματα  έγινε αναφορά πιο πάνω. Για τα επόμενα δύο ζητήματα, υπήρξαν οι εξής εξελίξεις:

γ).Κακές συνθήκες εργασίας λόγω αυξημένων θερμοκρασιών – Αίτημα για τοποθετήσεις κλιματιστικών

Ως αποτέλεσμα της 45λεπτης στάσης εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ στις 25.9.2019, αλλά και της ΠΟΕΔ και της ΟΛΤΕΚ για το θέμα αυτό, το ΥΠΠ συγκάλεσε στις 3 Οκτωβρίου 2019, διατμηματική Επιτροπή σχετική με τις τοποθετήσεις κλιματιστικών. Η Επιτροπή αυτή, με βάση γραπτή επιστολή του ΥΠΠ προς την Οργάνωσή μας ημερομηνίας 8.11.2019, αναμένετο να καταθέσει τις απόψεις της προς  τον Υπουργό Παιδείας, τέλη Νοεμβρίου 2019.

Η Οργάνωση μας θα αναμένει να ενημερωθεί από τον Υπουργό Παιδείας για τις θέσεις της Επιτροπής αυτής. Θέση της ΟΕΛΜΕΚ για το ζήτημα αυτό, είναι η εκπόνηση ενός προγράμματος για σταδιακή τοποθέτηση κλιματιστικών εντός των αιθουσών διδασκαλίας, για εκείνες τουλάχιστον, τις σχολικές μονάδες που υπάρχουν οι υποδομές ή άλλων υποκατάστατων μεθόδων που μπορούν να προσφέρουν δυνατότητα ψύξης στα Σχολεία κατά τη διάρκεια των μηνών εκείνων με αυξημένες θερμοκρασίες.

δ).Μη έγκαιρη στελέχωση σχολείων.

Αμέσως μετά τη στάση εργασίας και συγκεκριμένα στις 2/10/2019, το θέμα αυτό εγγράφηκε και συζητήθηκε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, η οποία αναμένει εισήγηση από το ΥΠΠ, για βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας που σχετίζεται με τα χρονοδιαγράμματα για τις Τοποθετήσεις / Μεταθέσεις των καθηγητών.

Στις 10/10/2019 ο ΥΠΠΑΝ ανέφερε στην ΟΕΛΜΕΚ, ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για κοινή συνάντηση όλων των εμπλεκομένων με το θέμα φορέων, για υποβολή προτάσεων με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά τις μεταθέσεις / τοποθετήσεις των καθηγητών. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η Οργάνωσή μας δεν έχει κληθεί να υποβάλει εισηγήσεις, ως αποτέλεσμα της ερασιτεχνικής αντιμετώπισης πολλών εκπαιδευτικών ζητημάτων, από μέρους του ΥΠΠΑΝ.

 

8). Αναδόμηση της Ομάδα Άμεσης Παρέμβαση

H Οργάνωσή μας, εξέφρασε προς τον τέως Υπουργό Παιδείας την έντονη δυσαρέσκειά της γιατί ουδέποτε είχε κληθεί σε διάλογο για να τοποθετηθεί ή να εκφράσει τις απόψεις της για τις όποιες αλλαγές προωθούνταν σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης. Εκείνο που έκανε το ΥΠΠ ήταν απλά να μας ενημερώσει, προφορικά, στις 19 Ιουλίου 2019, για τις αποφάσεις του, μετά τις αντιδράσεις μας όταν γνωστοποιήθηκαν οι παραιτήσεις των μελών της ΟΑΠ, οι οποίοι, δυστυχώς, υποχρεώθηκαν ουσιαστικά να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους, ένεκα των κακών χειρισμών εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας  αλλά και της δημόσιας προσβολής που έτυχαν.  Η ΟΕΛΜΕΚ τόνισε στον Υπουργό Παιδείας στη συνάντηση που είχε μαζί του στις 19 Ιουλίου 2019, ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί τη θυματοποίηση και τις όποιες προσβλητικές αναφορές σε βάρος όσων στελέχωναν την ΟΑΠ. Η Οργάνωσή μας, καθ΄όλη την διάρκεια των γεγονότων αυτών, στήριξε με κάθε τρόπο τους 6-7 συναδέλφους που ήταν αποσπασμένοι στην ΟΑΠ και βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους. Οι όποιες ενέργειες γίνονταν, οι όποιες ανακοινώσεις εκδίδονταν για το θέμα αυτό, είτε από την ΟΕΛΜΕΚ, είτε από κοινού και από τις τρείς Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, ήταν πάντοτε σε συνεννόηση μαζί τους. Διαχρονική θέση της Οργάνωσής μας, για τον επιτυχημένο αυτό θεσμό, που συμπλήρωσε 10 χρόνια πλούσιας δράσης , ήταν και παραμένει τόσο η ενίσχυσή του σε προσοντούχο προσωπικό όσο και η περαιτέρω αναβάθμισή του. Η ΟΕΛΜΕΚ εκφράζει, με την ευκαιρία αυτή, την ικανοποίησή της για την αξιόλογη προσφορά  και τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι συνάδελφοι (πρώην και νυν)  για την αντιμετώπιση των ακραίων παραβατικών συμπεριφορών μερίδας μαθητών, εντός των σχολικών μονάδων και ότι πάντοτε θα βρισκόμαστε δίπλα τους για αντιμετώπιση του όποιου προβλήματος αντιμετωπίζουν.

 

9). Παραβατικές Συμπεριφορές εντός των σχολικών χώρων και ειδικά εντός των αιθουσών διδασκαλίας.  Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στα εργαστήρια.

Η ελαχιστοποίηση ή η εξάλειψη των παραβατικών συμπεριφορών μερίδας μαθητών, εντός των σχολικών χώρων και ειδικά εντός των αιθουσών διδασκαλίας για ένα υγιές και ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον καθώς επίσης και η ασφάλεια εντός των εργαστηρίων για Καθηγητές και μαθητές, θεωρούνται για την Οργάνωσή μας από τα κορυφαία ζητήματα, τα οποία πάντοτε τα θέταμε και θα τα θέτουμε ενώπιον των εκάστοτε  Υπουργών Παιδείας ή άλλων αξιωματούχων του ΥΠΠΑΝ, στις μεταξύ μας συναντήσεις.

Στα πλαίσια αυτά, μεταξύ άλλων, στις συναντήσεις με τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, που είχαμε το διάστημα αυτό, απαιτήσαμε:

 • Λήψη ενός συνδυασμού μέτρων για ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση των ακραίων παραβατικών συμπεριφορών μερίδας μαθητών σε βάρος καθηγητών αλλά και μαθητών.
 • Λήψη μέτρων για επίλυση των προβλημάτων (παραβατικών και μαθησιακών) που παρατηρούνται στην Τετάρτη ΟΜΠ στην Α’ Λυκείου, αλλά και στην Πέμπτη Κατεύθυνση στη Β’ και Γ’ Λυκείου. Για το πρόβλημα αυτό, ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης στη συνάντηση που είχαμε μαζί του στις 24.10.2019, μας ανέφερε ότι γίνονται σκέψεις στο ΥΠΠ για διαχωρισμό της 4ης ΟΜΠ, σε θεωρητική κατεύθυνση για όσα παιδιά θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και  σε πρακτική κατεύθυνση για τα παιδιά που θέλουν να συνεχίσουν στην αγορά εργασίας. Εννοείται, βεβαίως, ότι για το σοβαρό αυτό θέμα αυτό πρέπει να προηγηθεί διάλογος μεταξύ ΟΕΛΜΕΚ-ΥΠΠΑΝ.
 • Απαγόρευση της μεταφοράς των κινητών τηλεφώνων εντός των αιθουσών διδασκαλίας.
 • Τοποθέτηση «Επιτηρητών Ασφαλείας» και στα Γυμνάσια και όχι μόνο στα Λύκεια.
 • Δημιουργία τάξεων υποδοχής για αλλόγλωσσους μαθητές, ώστε προτού εγγραφούν στις κανονικές αίθουσες διδασκαλίας, να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των Αναλυτικών Προγραμμάτων.
 • Αύξηση εκπαιδευτικών ψυχολόγων για ενίσχυση των σχολικών μονάδων.
 • Υλοποίηση των δεσμεύσεων του ΥΠΠ για περιφράξεις των σχολείων.
 • Αύξηση των καθηγητών συμβουλευτικής κ επαγγελματικής αγωγής τόσο στα Γυμνάσια όσο και στα Λύκεια. Στη τελευταία συνάντηση με τον ΔΜΕ τέθηκε έντονα το θέμα της υποστελέχωσης αρκετών Σχολείων από εκπαιδευτικούς ΣΕΑ , παρόλο που τα προβλήματα έχουν αυξηθεί.

 

10) Διευκολύνσεις στις τοποθετήσεις καθηγητών όταν, είτε αυτοί, είτε τα παιδιά τους, αντιμετωπίζουν ακραία/σοβαρότατα προβλήματα υγείας.

Η Οργάνωσή μας στη συνάντηση που είχε με το Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης στις 24.10.2019, ζήτησε την παραχώρηση διευκολύνσεων στις τοποθετήσεις των καθηγητών/τριών όταν, είτε οι ίδιοι, είτε τα παιδιά τους, αντιμετωπίζουν  ακραία/σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Στη συνάντηση αυτή καταθέσαμε κατάλογο με τα συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, ώστε να μην υπάρξει παρερμηνεία του αιτήματός μας.

Ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης αποδέχτηκε το αίτημα της ΟΕΛΜΕΚ και δεσμεύτηκε να προχωρήσει στη δημιουργία ονομαστικού καταλόγου, με τις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν είτε οι ίδιοι, είτε τα παιδιά τους τα συγκεκριμένα ακραία προβλήματα υγείας. Ήδη όπως μας έχει αναφέρει έχει ενημερώσει και τους Επαρχιακούς Επιθεωρητές για το θέμα αυτό.

 

11).Μη μεταθέσεις εκπαιδευτικών τον τελευταίο χρόνο της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας .

Το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ στη συνεδρία του ημερομηνίας 21.11.2019, συζήτησε ένα σημαντικό θέμα, αυτό  της μη μετάθεσης των εκπαιδευτικών τον τελευταίο χρόνο της υπηρεσίας τους. Ένα ζήτημα, το οποίο διαχρονικά το απαιτούσαν πολλοί συνάδελφοι, αλλά το έθετε και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας προς την Οργάνωσή μας, αφού έβλεπε ότι δεν εξυπηρετεί πλέον το Δημόσιο Σχολείο η μετάθεση των Διευθυντών και γενικά των εκπαιδευτικών τον τελευταίο χρόνο της υπηρεσίας τους. Θεωρούμε ότι έφθασε πλέον η ώρα η Οργάνωσή μας, να πάρει απόφαση για το ζήτημα αυτό και άμεσα να το προωθήσει προς τα αρμόδια σώματα, ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν.

 

12).Κανονισμοί Μετακινήσεων/Τοποθετήσεων απλών καθηγητών, Β.Δ και Β.Δ.Α’ .

Έχουν συμφωνηθεί με το ΥΠΠ οι Κανονισμοί Μετακινήσεων / Τοποθετήσεων για τους απλούς καθηγητές, Β.Δ. και Β.Δ.Α’. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9.12.2019 στο ΥΠΠ για θέμα αυτό, διορθώθηκαν ασάφειες που εντοπίσαμε και αφορούσαν τους κανονισμούς μετακινήσεων/τοποθετήσεων για τους Β.Δ. Α΄. Αναμένουμε το διορθωμένο κείμενο των κανονισμών για τους Β.Δ.Α΄ να σταλεί από το ΥΠΠ στην Οργάνωσή μας, ώστε να το αναρτήσουμε στην Ιστοσελίδα μας. Διαχρονική θέση της ΟΕΛΜΕΚ είναι η προώθηση των κανονισμών στη Βουλή για νομοθετική ρύθμιση, ώστε να εξαλειφθεί πλήρως η όποια προσπάθεια παραβίασης ή καταστρατήγησής τους από οποιοδήποτε.

Επιβάλλεται, επίσης, η έναρξη διαλόγου ΟΕΛΜΕΚ- ΥΠΠ- ΣΕΔΜΕΚ για τη δημιουργία κανονισμών μετακινήσεων/τοποθετήσεων και για τους Διευθυντές. Ως ΟΕΛΜΕΚ έχουμε ετοιμάσει προσχέδιο κανονισμών για το θέμα αυτό, το οποίο παραδώσαμε αρχές Σεπτεμβρίου 2019, στον πρόεδρο του  ΣΕΔΜΕΚ για μελέτη. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε σκεπτικισμό από πλευράς ΥΠΠ-ΣΕΔΜΕΚ για την εφαρμογή τέτοιων κανονισμών για τους Διευθυντές.

 

13).Οδοιπορικά για καθηγητές που μετακινούνται σε δύο ή περισσότερες Επαρχίες.

Ζητήσαμε την επαναφορά της πρακτικής που ίσχυε παλαιότερα για καταβολή οδοιπορικών σε καθηγητές που μετακινούνται σε 2 ή περισσότερες επαρχίες.  Στο πλαίσιο αυτό, η Οργάνωσή μας ζήτησε γνωμάτευση από το νομικό μας σύμβουλο, η οποία  θεωρεί ότι ο τερματισμός των οδοιπορικών στην περίπτωση αυτή θεωρείται παράνομος.  Στις 3.9.2019, ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ πραγματοποιήσαμε συνάντηση με εκπροσώπους του ΥΠΠ και του Υπουργείου Οικονομικών υπό την Προεδρία της Αν. Γεν. Διευθύντριας του ΥΠΠ, με τη δέσμευση για πραγματοποίηση νέας συνάντησης.  Στις 2.10.2019, οι τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις στείλαμε νέα επιστολή στο ΥΠΠ, για υπενθύμιση και ορισμό νέας ημερομηνίας για συνέχιση του διαλόγου για το θέμα αυτό.

 

14). Δευτεροβάθμιο Σώμα για σκοπούς εξέτασης των ενστάσεων των καθηγητών για τις αξιολογήσεις τους

Η ΟΕΛΜΕΚ εδώ και πολλά χρόνια απαιτεί τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Δευτεροβάθμιου Σώματος, το οποίο θα έχει ως αποστολή την αντικειμενική  εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι  καθηγητές για τις αξιολογήσεις τους. Ως γνωστό, με βάση τη σημερινή νομοθεσία, οι ενστάσεις των αξιολογήσεων  των  καθηγητών αξιολογούνται από το ίδιο τριμελές κλιμάκιο που τους αξιολογεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ  πραγματοποίησε στις 30.9.2019, συνάντηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής για την Αξιολόγηση των Καθηγητών κ. Κωνσταντίνο Χρήστου, στον οποίο μεταφέραμε τη θέση της  Οργάνωσής μας για τη σύνθεση του Δευτεροβάθμιου αυτού Σώματος. Με βάση την απόφαση του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, το σώμα αυτό θα πρέπει να αποτελείται από δύο δικαστικούς και ένα ακαδημαϊκό με παιδαγωγικές γνώσεις. Δυστυχώς, παρατηρούμε αδικαιολόγητη  κωλυσιεργία από μέρους του ΥΠΠ να προωθήσει το σημαντικό αυτό αίτημα της ΟΕΛΜΕΚ για νομοθετική ρύθμιση.

 

15).Κανονισμοί Λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για βελτίωση των Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων, η Οργάνωσή μας κατέθεσε γραπτώς στην αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΠ, συγκεκριμένες εισηγήσεις για άρση στρεβλώσεων/ασαφειών που έχουν σχέση με:

 • τη διαχείριση των παιδαγωγικών μέτρων-αποβολών
 • τη χρήση των κινητών τηλεφώνων
 • την παραχώρηση των δύο μονάδων από τον Καθηγητικό Σύλλογο για την αποφυγή της στασιμότητας
 • τη λειτουργία των Καθηγητικών Συλλόγων
 • Τις εκλογές των Μαθητικών Συμβουλίων και του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου
 • Την επέκταση του συμψηφισμού για σκοπούς προαγωγής στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, όπως ισχύει στη Γ΄ Λυκείου για σκοπούς απόλυσης κ.ο.κ.

 

Αναμένουμε από το ΥΠΠΑΝ να προωθήσει στη Βουλή τις συμφωνημένες εισηγήσεις, στις οποίες υπάρχει ομοφωνία από τα μέλη που συμμετέχουν στην εν λόγω Επιτροπή για νομοθετική ρύθμιση, το συντομότερο δυνατό, ώστε να εφαρμοστούν από την επόμενη σχολική χρονιά. Οι συμφωνημένες εισηγήσεις έχουν εγκριθεί ομόφωνα από το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ.

 

16). Επαναδραστηριοποίηση του Συνδέσμου Βοηθών Διευθυντών

Πραγματοποιήθηκε στις 23.11.2019, συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βοηθών Διευθυντών. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Βοηθοί Διευθυντές πέραν των διοικητικών και διδακτικών τους καθηκόντων , έχουν επωμισθεί πολλά άλλα καθήκοντα ένεκα των πολλαπλών και αυξημένων προβλημάτων που παρουσιάζονται εντός των σχολικών μονάδων. Η επαναδραστηριοποίηση του Συνδέσμου, σηματοδοτεί πλέον την ορθολογική διεκδίκηση της επίλυσης των προβλημάτων και αιτημάτων των Β. Διευθυντών.                          Τη Δευτέρα 16.12.2019, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μεταξύ της Γραμματείας της ΟΕΛΜΕΚ και αντιπροσωπείας του Συμβουλίου των Β.Δ., για συζήτηση και τρόπους προώθησης των αιτημάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω συνάδελφοι.

 

17).  Μάθημα Σχεδιασμού/Τεχνολογίας

Το αίτημα του Δ.Σ. του Συνδέσμου Καθηγητών Σχεδιασμού/Τεχνολογίας για διεξαγωγή έρευνας από αναγνωρισμένο οίκο, για την επικινδυνότητα του εν λόγω  μαθήματος εντός των εργαστηρίων, φαίνεται βρίσκεται προς υλοποίηση. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9.12.2019, μεταξύ της Γραμματείας της ΟΕΛΜΕΚ, του Συνδέσμου Καθηγητών Σχεδιασμού/Τεχνολογίας και του ΠΛΕ κ. Γιασουμή, στο ΥΠΠΑΝ, μας ανέφεραν ότι την ερχόμενη εβδομάδα, το ΥΠΠΑΝ θα βγεί σε προσφορές για την ανάθεση σε αναγνωρισμένο  οίκο που θα επιλεγεί, με βάση τους όρους που έχουν συμφωνηθεί, τη διεξαγωγή έρευνας για το βαθμό επικινδυνότητας εντός των  εργαστηρίων του συγκεκριμένου μαθήματος. Η έρευνα θα καλύπτει μόνο τα εργαστήρια στα Σχολεία Μέσης Γενικής, αλλά όχι στις Τεχνικές Σχολές.

 

Αιτήματα Συνδέσμων Ειδικοτήτων ΟΕΛΜΕΚ:

Στην ίδια συνάντηση συζητήθηκαν και διάφορα προβλήματα και αιτήματα των ειδικοτήτων ΣΕΑ, Πληροφορικής, Φυσικής Αγωγής, Βιολογίας. Στη συνάντηση αυτή παρευρίσκονταν εκπρόσωποι των Δ.Σ. των πιο πάνω ειδικοτήτων. Και για τις πέντε πιο πάνω ειδικότητες συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση τέλος Ιανουαρίου/αρχές Φεβρουαρίου 2020, για αξιολόγηση της πορείας των αιτημάτων που έχουν τεθεί.

Τέθηκε, επίσης, για πολλοστή φορά και το θέμα της μη μείωσης των διδακτικών περιόδων των δικαιούχων καθηγητών που έχουν διορισθεί από τον κατάλογο των Διορισίμων. Το αίτημα αυτό, βρίσκεται στο Γενικό Διευθυντή του ΥΠΠΑΝ για τελική έγκριση.

 

18).Νέα Αναλυτικά Προγράμματα / Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παρά την απόφαση που είχε ληφθεί από το ΥΠΠΑΝ για την αξιολόγηση της εφαρμογής των ΝΑΠ και των ΝΩΠ και ανακοίνωσης  των αποτελεσμάτων το Φθινόπωρο του 2018, εντούτοις, το ΥΠΠΑΝ, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε καμία ενημέρωση προς την Οργάνωσή μας για το θέμα αυτό.

Ειδικά για το θέμα των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, παρόλο που όλοι αναγνωρίζουν ότι σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα το Αναλυτικό τους Πρόγραμμα είναι βαρυφορτωμένο, εντούτοις, δεν γίνεται καμία ενέργεια από μέρους του ΥΠΠ για βελτίωσή τους, προς όφελος πρωτίστως των μαθητών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οργάνωσή μας, κατά τη συνεδρία της ΕΠΝΩΠ στις 6.9.2019, αντέδρασε έντονα στην αυθαίρετη ενέργεια επιθεωρητών συγκεκριμένης ειδικότητας να αφαιρέσει διδακτικές περιόδους από μία ειδικότητα και να τις παραχωρήσει σε άλλη. Το ζήτημα αυτό αποκαταστάθηκε με την άμεση παρέμβαση της Προέδρου της ΕΠΝΩΠ.

 

19). Προβλήματα καθηγητών που διορίζονται από τον Κατάλογο Διορισίμων

Η Οργάνωσή μας συναντήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019, με εκπροσώπους των καθηγητών που διορίζονται από τον κατάλογο Διορισίμων και συζητήσαμε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και δυστυχώς τους προκαλεί τεράστιο άγχος είναι ο κίνδυνος μη επαναδιορισμού τους, αφού με βάση την υφιστάμενη Νομοθεσία κάθε δύο χρόνια οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για διορισμό στο Δημόσιο σχολείο, δύνανται να παρακαθήσουν σε εξετάσεις με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται η σειρά κατάταξης στον Κατάλογο Διορισίμων. Το πρόβλημα μη επαναδιορισμού των εν λόγω συναδέλφων, θα πρέπει να απασχολήσει, σύντομα, πολύ σοβαρά την Οργάνωσή μας.

Η άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση της Οργάνωσης μας προς τον ΥΠΠΑΝ, ώστε να μη διεξαχθούν ούτε και φέτος εξετάσεις για τον κατάλογο Διορισίμων, σε συγκεκριμένο μάθημα (που δεν είχε ανάγκη από νέους διορισμούς), ελπίζουμε να συμβάλει θετικά στον επαναδιορισμό των επηρεαζομένων συναδέλφων του Καταλόγου Διοριστέων, τη σχολική χρονιά 2020/2021.

 

20). «Ενιαία Εκπαίδευση»

Για το σοβαρό αυτό ζήτημα της Ενιαίας Εκπαίδευσης, η οποία αφορά όλα τα παιδιά συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η Οργάνωσή μας με επιστολή της ημερομηνίας 3.10.2019, ζήτησε τη συμμετοχή της και στις τρείς ομάδες εργασίας, οι οποίες θα συσταθούν στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της μεταρρύθμισης της ειδικής εκπαίδευσης. Στην απαντητική του επιστολή ημερομηνίας 5.12.2019, το ΥΠΠΑΝ  μας αναφέρει ότι έχει εγκρίνει το αίτημα για συμμετοχή μας και στις τρείς ομάδες εργασίας, οι οποίες θα ξεκινήσουν το έργο τους, τον Ιανουάριο του 2020. Πληροφοριακά σας αναφέρω, όπως είναι καταγεγραμμένο στην προς εμάς επιστολή του ΥΠΠΑΝ με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2019, το προσχέδιο του Νομοσχεδίου για την Ενιαία Εκπαίδευση δεν έχει πάρει ακόμα την τελική του μορφή, αφού υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Η Οργάνωσή μας, στην επιστολή της  προς τον Γενικό  Διευθυντή του ΥΠΠΑΝ διευκρίνισε  ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση εκ μέρους της ΟΕΛΜΕΚ για το νομικό πλαίσιο που αφορά την «Ενιαία Εκπαίδευση», αφενός μεν διότι δεν μας έχει κοινοποιηθεί, αφετέρου δε το προσχέδιο για την «Ενιαία Εκπαίδευση» δεν έχει πάρει την τελική του μορφή,  ώστε να παρουσιαστεί στα συλλογικά όργανα της ΟΕΛΜΕΚ για λήψη απόφασης.

 

21). Πλαίσια Πρόσβασης μετά την Κατάργηση των ΤΕΙ στην Ελλάδα.

Η κατάργηση των ΤΕΙ στη Ελλάδα και η μετατροπή τους σε Πανεπιστήμια, προκάλεσαν αρκετά προβλήματα σε μαθητές που σκόπευαν να δώσουν εξετάσεις και να εισαχθούν στις σχολές αυτές,  αφού διαφοροποιήθηκαν τα πλαίσια πρόσβασης. Η Οργάνωση μας κλήθηκε από το ΥΠΠΑΝ και παρευρέθηκε σε δύο συνεδρίες για να ενημερωθεί για τις ενέργειες της αρμόδιας Επιτροπής, της ΕΠΝΩΠ, που σκόπευε να κάνει ώστε να μη θυματοποιηθούν μαθητές  με βάση τις επιλογές τους. Το θέμα αυτό συζητήθηκε και σε δύο συνεδρίες της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, στις οποίες κληθήκαμε να παρευρεθούμε. Στη Βουλή τονίσαμε ότι για αποφυγή των όποιων προβλημάτων, το ΥΠΠ και ιδιαίτερα η ΥΣΕΑ, θα πρέπει, άμεσα, να ενημερώσουν τους επηρεαζόμενους μαθητές για τις αλλαγές των πλαισίων πρόσβασης.

 

22). Παράνομες ενέργειες των δύο Δημοσίων Πανεπιστημίων της Κύπρου να επιχειρήσουν να εισάξουν φοιτητές  με GCE ή άλλες εξετάσεις

Η Οργάνωσή μας με κοινή ανακοίνωση με την ΠΟΕΔ και την ΟΛΤΕΚ στις 22.8.2019, καταδικάσαμε αλλά και αντιδράσαμε πολύ έντονα για την ενέργεια των δύο Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου να επιχειρήσουν, όπως κάθε χρόνο, να διαθέσουν αδιάθετες θέσεις σε προπτυχιακά προγράμματα σε υποψήφιους, οι οποίοι έχουν επιτύχει σε εξετάσεις  GCE, Baccalaureate ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις. Οι ενέργειες αυτές των πρυτανικών αρχών των δύο Δημοσίων Πανεπιστημίων, αντιβαίνουν στον περί διεξαγωγής των Παγκυπρίων εξετάσεων Νόμο αλλά και στους κανονισμούς για εισαγωγή στα δύο Πανεπιστήμια. Προκαλέσαμε πολλές φορές και καλέσαμε, τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και δημόσια,  τα δύο Πανεπιστήμια να δώσουν στη δημοσιότητα τα τμήματα με τις κενές θέσεις και τον αριθμό των κενών θέσεων, πράγμα το οποίο δυστυχώς ουδέποτε έπραξαν.

Για το ζήτημα αυτό οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ η φοιτητική οργάνωση ΠΟΦΕΝ και η ΠΣΕΜ, δώσαμε στις 2.9.2019, δημοσιογραφική διάσκεψη στα γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ και με μία φωνή καταδικάσαμε ξανά τις παράνομες ενέργειες των δύο Πανεπιστημίων. Ταυτόχρονα τους καλέσαμε να παραχωρήσουν τις αδιάθετες θέσεις σε μαθητές που παρακάθησαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Επιπρόσθετα οι τρείς  Εκπαιδευτικές Οργανώσεις πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τα ενημερώσαμε για τις θέσεις μας. Μετά τις αντιδράσεις μας, το ζήτημα αυτό είχε εγγραφεί ως θέμα και είχε συζητηθεί στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλή στις 10.9.2019.

Για το θέμα αυτό η Οργάνωσή μας ενέργησε άμεσα και ζήτησε γνωμάτευση, το περιεχόμενο της οποίας δικαιώνει τις θέσεις μας.  Η γνωμάτευση δόθηκε σε όλα τα κόμματα και στα μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στις 10.9.2019.

Υπενθυμίζω ότι το πρόβλημα αυτό είχε αρχίσει το 2009/2010. Τόσο ο τότε Υπουργός Παιδείας όσο και οι μετέπειτα Υπουργοί Παιδείας, δυστυχώς, στήριξαν και υποστηρίζουν τις ενέργειες των δύο δημοσίων Πανεπιστημίων της Κύπρου. Είμαι βέβαιος ότι  θα το  βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας, αφού όπως διαφάνηκε και μέσα από τη συζήτηση στη Βουλή, όπου και εκεί υπήρξε σφοδρή αντίδραση εκ μέρους μας , αρκετά Κόμματα επιζητούν ρύθμιση του προβλήματος αυτού.


23) Διεθνείς Σχέσεις

 • Η ΟΕΛΜΕΚ μαζί με τις χώρες Βέλγιο, Δανία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία και Ιρλανδία, φιλοξένησε στη Λάρνακα στις 18-19 Ιουνίου 2019, Πανευρωπαϊκό συνέδριο με θέμα:  «Ολοκληρωμένη εκπαίδευση παιδιών προσφύγων και μεταναστών». Στο συνέδριο έλαβαν μέρος 50 αντιπρόσωποι από 20 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Για το ίδιο θέμα συγκλήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, στις Βρυξέλλες, το 3ο Συμβουλευτικό σώμα για προετοιμασία της τελικής διάσκεψης που έγινε στις 14–16 Οκτωβρίου 2019.  Στην τελική συνδιάσκεψη, η οποία έγινε στις Βρυξέλλες και συμμετείχε η Οργάνωσή μας, παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα των συνεδρίων της Λάρνακας και της Κοπεγχάγης.  Επίσης παρουσιάστηκε η τελική εργασία του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης καθηγητή Nihad Bunar.
 • Η ΟΕΛΜΕΚ συμμετείχε μαζί με αντιπροσωπείες από άλλες 12 χώρες στο μετεκλογικό συνέδριο της ΟΛΜΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28-30 Ιουνίου 2019. Τόσο στο χαιρετισμό της Οργάνωσής μας, όσο και στις ομάδες εργασίες τοποθετηθήκαμε τόσο για τα θέματα που απασχολούν τους Κύπριους εκπαιδευτικούς καθώς επίσης και στα γενικά θέματα που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της ETUCE.
 • Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Την 17η Οκτωβρίου έγινε η ετήσια καθιερωμένη συνάντηση των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων με αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (European Semester).  Ως ΟΕΛΜΕΚ στα πλαίσια της συνέντευξης θίξαμε τα πιο κάτω θέματα:
 1. Τη διαφοροποίηση του καθεστώτος των νέων εκπαιδευτικών από πλευράς συντάξεων και απολαβών και τις διακρίσεις που δημιουργούνται μεταξύ των εκπαιδευτικών.
 2. Την αδυναμία του Υπουργού Παιδείας να συνεννοηθεί με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου, όπου από τη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του πριν από 20 μήνες υπάρχει σχεδόν μόνιμο εμπόλεμο κλίμα.  Ως συνέπεια του παράγοντα αυτού δεν προχωρεί κανένα απολύτως θέμα όπως πχ το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, όπου αυτό το οποίο είναι στο τραπέζι, είναι μιας επαυξημένης μορφής πολυδάπανου σχεδίου αξιολόγησης.
 3. Βελτίωση των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις PISA, TIMSS.  Αυτό θα συμβεί, μόνο, με τη λήψη πολιτική απόφαση σύνδεσης των Αναλυτικών προγραμμάτων με την ύλη και τη μορφή των πιο πάνω εξετάσεων, όπως έκαναν άλλες χώρες όπως Κορέα, Ιαπωνία, Φιλλανδία.

 

 • Συνδιάσκεψη Ανατολικο-Κεντρικών χωρών μελών της ETUCE

Η συνδιάσκεψη αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τιφλίδα της Γεωργίας στις 26-29 Οκτωβρίου 2019, συζητήθηκε ο ρόλος των εκπαιδευτικών συνδικάτων στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών για την παιδεία.

 • Συνδιάσκεψη των Μεσογειακών χωρών στην Αθήνα.                                                        Θέμα: «Εμπορευματοποίηση και  Ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Εκπαίδευσης», Αθήνα 27-28 Νοεμβρίου 2019. Με πρωτοβουλία της Education International, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 27-28 Νοεμβρίου, η σύσκεψη του "συνασπισμού των Νοτίοευρωπαϊκών χώρων" με σκοπό την αναχαίτιση της "Εμπορευματοποίησης και Ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Η Διεθνής Εκπαιδευτική Ομοσπονδία (Education International) με τη δημιουργία περιφερειακών συνασπισμών σε κάθε χώρα, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει την επιχειρούμενη από τη νεοφιλελεύθερη σχολή του Σικάγου (Milton Friedman) επίθεση κατά της δημόσιας εκπαίδευσης και της υπαγωγής της στους κανόνες της αγοράς. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν και οι τρείς Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ.

 

 • Κοινό συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ-ΟΛΜΕ στις 6 Μαρτίου 2020, στη Λευκωσία

Η ΟΕΛΜΕΚ από κοινού με την ΟΛΜΕ,  έχουμε αποφασίσει να πραγματοποιήσουμε κοινό συνέδριο στη Λευκωσία στις 6 Μαρτίου 2020, με θέμα: «Εμπορευματοποίηση και Ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Εκπαίδευσης». Για την προετοιμασία του συνεδρίου αυτού πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις αντιπροσωπειών των δύο Οργανώσεων στις 23 Οκτωβρίου και 28 Νοεμβρίου 2019, στην Αθήνα. Αναμένουμε την κάθοδο 50 περίπου εκπαιδευτικών μελών της ΟΛΜΕ. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα και θα ενημερωθείτε.

 

24) Σχέσεις-Δράσεις Ε/Κ και Τ/Κ εκπαιδευτικών Οργανώσεων.                                               Κοινό Εκπαιδευτικό Συνέδριο στις 21 Φεβρουαρίου 2020, στη Λευκωσία.

Οι σχέσεις μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ Εκπαιδευτικών Οργανώσεων οφείλω να πω ότι βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται στο «Σπίτι της Συνεργασίας» συναντήσεις για συζήτηση επί διαφόρων εκπαιδευτικών ζητημάτων αλλά και για λήψη αποφάσεων για κοινές δράσεις/εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, στις 11.10.2019, πραγματοποιήθηκε κοινή καλλιτεχνική εκδήλωση στο χώρο που βρίσκεται το Η4C, η οποία ήταν αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα του Εκπαιδευτικού. Στο σημείο αυτό θέλω να υπενθυμίσω ότι τη διετία 2019/2020, το μέλος του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, ο Μάριος Κανικλίδης κατέχει τη θέση του εκπροσώπου των ε/κ και τ/κ Εκπαιδευτικών Οργανώσεων στο συμβούλιο της ETUCE, εκ μέρους της ΟΕΛΜΕΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 21 Φεβρουαρίου του 2020, προγραμματίζουμε κοινό εκπαιδευτικό συνέδριο στη Λευκωσία, υπό την αιγίδα της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, της ETUCE, συνεπώς μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι τις λεπτομερείς συνεννοήσεις που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο συνέδριο.

 

25).Πολιτισμικές εκδηλώσεις και άλλες εκδηλώσεις  με συνδιοργανωτή την ΟΕΛΜΕΚ

 • Στα πλαίσια των πολιτισμικών εκδηλώσεων, η Οργάνωσή μας μαζί με  την ΠΟΕΔ συνδιοργανώσαμε στις 13 Οκτωβρίου 2019, στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο στη Λεμεσό, την μουσικό-θεατρική παράσταση  του Λευτέρη Αερόπουλου  «Ερωτό-κυκλοι». Η εκδήλωση αυτή σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

 • Η Οργάνωσή μας, επίσης, συνδιοργάνωσε και πάλι με τη ΠΟΕΔ και το Κολλέγιο Ανατόλια (CTY Greece) στις 27 Νοεμβρίου 2019 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκδήλωση  θέμα « Πως μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να υποστηρίξουμε μαθητές με εξαιρετικές δεξιότητες». Στην υψηλού επιπέδου αυτή  εκδήλωση, παρευρέθηκαν και μίλησαν ο Dr Colm, Διευθυντής του Κέντρου για Χαρισματικά- Ταλαντούχα παιδιά του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου και ο Dr Marold Ερευνητής στην έδρα της Σχολικής Ψυχολογίας σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας και διοικητικό στέλεχος του Παγκόσμιου Κέντρου Χαρισματικότητας.
 • Θεατρική Ομάδα ΟΕΛΜΕΚ: Όπως γνωρίζουμε στα πλαίσια της πολιτιστικής δράσης της ΟΕΛΜΕΚ, έχει συσταθεί θεατρική ομάδα αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς με στόχο το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων και γενικότερα την προώθηση της τέχνης και του θεάτρου στους κόλπους της Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΔΣ της Οργάνωσή μας στην τελευταία του συνεδρία στις 12.12.2019, έχει εγκρίνει την εισήγηση της θεατρικής μας ομάδας, να ανεβάσουν το έργο «Όρνιθες» του Αριστοφάνη. Για το σκοπό αυτό θα δοθούν δύο παραστάσεις  στις 10 και 11 Απριλίου 2020, στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τους Κυριάκο Τοφαρίδη και Άννα Παφίτη που ανέλαβαν τη σκηνοθεσία, τον Ανδρέα Κρίγκο για τη μετάφραση και διασκευή του θεατρικού κειμένου και την Έλενα Σταυρού για τη Μουσική, καθώς επίσης και όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν στη θεατρική ομάδα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Θέμη Πολυβίου που είχε αναλάβει την ευθύνη, εκ μέρους της Γραμματείας της ΟΕΛΜΕΚ, για τη θεατρική ομάδα.

 

27). Ηλεκτρονική αναβάθμιση της βάσης των δεδομένων των μελών της ΟΕΛΜΕΚ

Η προσπάθεια που άρχισε από την Οργάνωσή μας για αναβάθμιση της βάσης των δεδομένων του μητρώου των μελών της ΟΕΛΜΕΚ, καθώς επίσης τη δημιουργία SMS SERVER έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε μέλος της ΟΕΛΜΕΚ θα μπορεί από μόνο του να ελέγξει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων, ταυτόχρονα όμως θα μπορεί η Οργάνωσή μας, να ενημερώνει τα μέλη της, άμεσα, με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ευχαριστίες προς τα μέλη της Γραμματείας Λάκη Γαβριήλ και Γιάννη Νικολαϊδη, που είχαν την ευθύνη για το θέμα αυτό.

 

28). Ενεργοποίηση των Φωτοβολταϊκών στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ

Το Φωτοβολταϊκό σύστημα έχει ήδη τοποθετηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι εδώ και δύο περίπου μήνες έχει ενεργοποιηθεί. Ευελπιστούμε ότι η Οργάνωσή μας, πολύ σύντομα, θα αποκομίσει αρκετά οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος αυτού. Στο σημείο αυτό εκφράζω τις ευχαριστίες της Οργάνωσής μας, στο Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΟΕΛΜΕΚ.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τα πιο πάνω γεγονότα και δράσεις στα οποία έχω αναφερθεί, είναι από τα πιο σημαντικά που συνέβησαν από τις 20 Ιούνιου 2019, μέχρι σήμερα. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να καταγραφούν όλες οι δράσεις της Γραμματείας της ΟΕΛΜΕΚ, το χρονικό αυτό διάστημα. Οφείλω να πω ότι διατέθηκε απεριόριστος χρόνος και καταβλήθηκαν  πολλές προσπάθειες για αντιμετώπιση των διαφόρων γενικών εκπαιδευτικών προβλημάτων που συνεχώς παρουσιάζονταν, αλλά και για να δώσουμε λύσεις ή να προωθήσουμε διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα που απασχολούσαν, είτε τους καθηγητές ως σύνολο, είτε τις διάφορες ειδικότητες, είτε προσωπικά προβλήματα/αιτήματα συναδέλφων, παρόλο που αναμφίβολα  ήταν ένα δύσκολο εξάμηνο υπό την έννοια ότι δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου επικοινωνία με τον τέως Υπουργό Παιδείας.

Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Γραμματείας αλλά και του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ για όσα έχουν προσφέρει, το διάστημα αυτό, με την παρουσία τους στα σημαντικά αυτά Σώματα της Οργάνωσή μας και να τονίσω ότι υπήρξαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων  πολύ καλές στιγμές, αλλά και κάποιες φορές αχρείαστες εντάσεις.

Έχω ζήσει πολλά γεγονότα και πολλές δύσκολες και κρίσιμες περιόδους κατά τη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας μου στην ΟΕΛΜΕΚ και υπήρχαν σίγουρα πάντοτε έντονες διαφορές και εντάσεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μάθουμε να σεβόμαστε τις απόψεις του κάθε ατόμου, τις απόψεις της κάθε Κίνησης έστω και αν υπάρχουν διαφωνίες. Αυτό εξάλλου σημαίνει Πολιτισμός και Δημοκρατία.  Στόχος όλων μας, πρέπει να είναι πάντοτε οι συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών και της αναβάθμισης του Δημόσιου Σχολείου. Ένας στόχος, ο οποίος χρειάζεται, από όσους ενδιαφέρονται να τον υπηρετήσουν πραγματικά, συνεχή και μεγάλη προσπάθεια, αδιάλειπτο και πολύωρο τρέξιμο, επιμονή, υπομονή, υπευθυνότητα, σοβαρότητα και πάνω από όλα συναίνεση.

Τέλος, εύχομαι  σε όλους και όλες καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία και χαρά και είθε το 2020 να έτος για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για την πατρίδα μας.

 

 

Λευκωσία,  19  Δεκεμβρίου  2019

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019(ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ