facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση ΠΣΓΑ 13ης Δεκεμβρίου 2018 για τα «Θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Βίας και Παραβατικότητας»
 
 
 
 
Ημερομηνία: 14-12-2018

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

Απόφαση για τα «Θέματα Ασφάλειας και Υγείας / Βίας και Παραβατικότητας»

ΠΣΓΑ, 13 Δεκεμβρίου 2018


Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Λευκωσία στις 13 Δεκεμβρίου 2018, ενέκρινε το ακόλουθο ψήφισμα σχετικά με τα «Θέματα Ασφάλειας και Υγείας / Βίας και Παραβατικότητας»:

Θεωρούμε ιδιαίτερα ανησυχητική την αυξητική τάση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στα επεισόδια παραβατικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς από μερίδα μαθητών σε βάρος άλλων μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών. Η αύξηση τέτοιων ακραίων περιστατικών βίας δεν είναι τυχαία και πέραν από τα ατομικά, οικογενειακά και κοινωνικά αίτια που αποτελούν τους κύριους επιβαρυντικούς παράγοντες εκδήλωσης τους θα πρέπει να μελετηθούν συνολικά όλα τα αίτια εντός και εκτός σχολείου που οδηγούν στην εκδήλωση αλλά και την αύξηση των περιστατικών έτσι που να παρθούν σωστά, αποτελεσματικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα μέτρα για αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου.

Εκφράζουμε, επίσης, τον έντονο προβληματισμό μας για τα προβλήματα που παρατηρούνται σε σχέση με την υποδομή των σχολείων, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία εκπαιδευτικών και μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας και γενικότερα στους σχολικούς χώρους, και επισημαίνουμε ιδιαίτερα τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας για τα θέματα αυτά.

Καλούμε το ΥΠΠ να προχωρήσει άμεσα στη λήψη συγκεκριμένων και ουσιαστικών μέτρων, που  θα αντιμετωπίζουν ριζικά το πρόβλημα της βίας και παραβατικής συμπεριφοράς στους σχολικούς χώρους και θα διασφαλίζουν την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία εκπαιδευτικών και μαθητών στον χώρο εργασίας. Οι σχολικοί χώροι πρέπει να είναι χώροι δημιουργίας, χαράς και ελεύθερης και δημοκρατικής μάθησης και όχι χώροι αντιπαράθεσης, φόβου και ελλιπούς ασφάλειας.

Ο βροχερός καιρός των τελευταίων ημερών δικαίωσαν, δυστυχώς, με τον πιο πανηγυρικό τρόπο, τις καταγγελίες της ΟΕΛΜΕΚ για ακατάλληλους σχολικούς χώρους και προβληματικές υποδομές, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών.

 

Ως ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ καλούμε το ΥΠΠ να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των πιο κάτω εισηγήσεων/απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλειας, υγείας και παραβατικότητας:

 1. Ενδελεχής αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, μέσα από τη συνολική χαρτογράφηση του περιβάλλοντος των σχολείων και τη σε βάθος μελέτη των περιστατικών βίας και παραβατικότητας, με στόχο την αναγνώριση των αιτίων αλλά και των χαρακτηριστικών των διάφορων υποομάδων βίαιων και παραβατικών μαθητών.
 2. Ακολούθως, τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να αξιολογηθούν από ειδική επιστημονική ομάδα και με βάση τις παρατηρήσεις της εν λόγω έρευνας και την επιστημονική τεκμηρίωση το ΥΠΠ θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε λήψη σειράς ολοκληρωμένων μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος με την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών μεταξύ των οποίων θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι το ΥΠΠ, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Υγείας, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στόχος όλων των ενεργειών θα πρέπει να είναι τόσο η πρόληψη όσο και αντισταθμιστικά μέτρα επίλυσης του προβλήματος με ενίσχυση μαθητών, οικογενειών, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων για επίλυση του προβλήματος και πρόληψη μελλοντικών μεγαλύτερων προβλημάτων. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ολιστική προσέγγιση του θέματος της σχολικής βίας μέσα από έναν σωστό συνδυασμό ολοκληρωμένων μέτρων και συνεργατικών προσεγγίσεων πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης με στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη των μαθητών αυτών, των οικογενειών τους και των σχολείων.
 3. Σημαντικό μέτρο πρόληψης είναι η εφαρμογή συστήματος έγκαιρης επισήμανσης κρίσιμων περιπτώσεων παιδιών από τα πρώτα στάδια ένταξης τους στην εκπαίδευση και εφαρμογή στοχευμένου ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε περίπτωση. Το κάθε σχέδιο θα πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μέτρα και θα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία λογοδοσία για κάθε τμήμα που θα εμπλέκεται ως προς τις ενέργειες του και το αποτέλεσμα τους για στήριξη του παιδιού, της οικογένειας και της σχολικής μονάδας.
 4. Μεγάλο πρόβλημα στη στήριξη παιδιών με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα αποτελεί η αναποτελεσματική νομοθεσία εξασφάλισης άδειας για παραπομπή των παιδιών αυτών για αξιολόγηση και θεραπεία. Χρόνια τώρα γίνονται σκέψεις και ακούμε υποσχέσεις για διόρθωση της κατάστασης με εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας χωρίς όμως αποτέλεσμα. Απαιτούμε πλέον τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας στα καίρια ζητήματα τα οποία θέτουν εμπόδια και ακυρώνουν τις προσπάθειες των αρμόδιων υποστηρικτικών υπηρεσιών για παρέμβαση και υποστήριξη.
 5. Τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμοστεί σειρά μέτρων από πλευράς ΥΠΠ τα οποία βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση όπως είναι το πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ, η Προπαρασκευαστική Μαθητεία, η Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ) κ.ά. Εντοπίζονται όμως στοιχεία προς βελτίωση, όπως είναι η έγκαιρη οργάνωση και έναρξη όλων των υποστηρικτικών προγραμμάτων τα οποία δίνουν λύσεις και στηρίζουν παιδιά και σχολικές μονάδες. Επιπλέον επιτελικές ομάδες όπως είναι η ΟΑΠ και το Παρατηρητήριο για τη σχολική βία, που έχουν συσταθεί για αντιμετώπιση της σχολικής βίας, χρίζουν στελεχιακής ενίσχυσης με εξειδικευμένα άτομα, βελτίωσης των διαδικασιών αλλά και η παροχή των αναγκαίων οικονομικών κονδυλίων για να δρουν άμεσα, αποτελεσματικά και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
 6. Μετά από πολλά χρόνια αναμονής είναι πλέον επιτακτική η δημιουργία Δομών Εναλλακτικής Εκπαίδευσης (εντός και εκτός σχολικών μονάδων) για στήριξη μαθητών με ακραία παραβατική συμπεριφορά και με απώτερο στόχο την ομαλή επανένταξη των τελευταίων στις σχολικές μονάδες. Επιπλέον λύση σε πολλά δομικά προβλήματα στην αξιολόγηση και στήριξη κρίσιμων περιπτώσεων θα δώσει η δημιουργία Υποστηρικτικών Κέντρων Ψυχοσυναισθηματικής αξιολόγησης και στήριξης παιδιών και οικογενειών των κρίσιμων ομάδων των μαθητών.
 7. Στόχος του κάθε προγράμματος παρέμβασης είναι η ενίσχυση εκείνων των παιδιών που δεν ανταποκρίνονται στη διαδικασία της μάθησης. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζονται στη Μέση Εκπαίδευση και τα οποία δημιουργούν μεγάλη δυσκολία στη μαθησιακή διαδικασία είναι τα μεγάλα ποσοστά Αναλφαβητισμού. Είναι επιτακτική ανάγκη να εγκύψουμε στο πρόβλημα και να παρθούν άμεσα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος. Επίσης, χρήζει αναθεώρησης η πολιτική ένταξης  των παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία.
 8. Φύλαξη των σχολικών μονάδων για προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολείων από εξωσχολικούς, που εισέρχονται παράνομα στους σχολικούς χώρους.
 9. Περίφραξη των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων των εκπαιδευτικών και άλλου προσωπικού των σχολείων, για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των εν λόγω ατόμων.
 10. Τοποθέτηση Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ), ένας σε κάθε Γυμνάσιο και δύο σε κάθε Λύκειο.
 11. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών ψυχολόγων καθώς και η εξειδίκευση τους για παρακολούθηση και στήριξη δύσκολων περιπτώσεων μαθητών. Με την ενίσχυση της ΥΕΨ θα πρέπει να επανενταχθούν ξανά στα σχολεία ειδικά βιωματικά εργαστήρια ενίσχυσης των μαθητών (π.χ. στο παρελθόν είχαν εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία τα βιωματικά εργαστήρια «Συζητήσεις Εφήβων» και «Στηρίζομαι στα πόδια μου» τα οποία πλέον έχουν εγκαταλειφθεί χωρίς να γνωρίζουμε το λόγο).
 12. Η διαδικασία του Μηχανισμού εντοπισμού και στήριξης παιδιών με μαθησιακά, συναισθηματικά και άλλα προβλήματα θα πρέπει να βελτιωθεί τόσο ποιοτικά αλλά και χρονικά, έτσι που να γίνεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (πχ εντός 4 εβδομάδων από τη στιγμή της υποβολής αιτήματος) και παράλληλα θα πρέπει να παραδίδεται στο σχολείο έκθεση με πολύ συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του παιδιού. Η συγκεκριμένη έκθεση, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες προς τους διδάσκοντες για να μπορούν να προβούν σε εξατομικευμένη βοήθεια προς το παιδί κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Η εφαρμογή ηλεκτρονικής διαδικασίας με υποβολή των συγκεκριμένων εκθέσεων αξιολόγησης καθώς και η αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους ειδικούς για συγκεκριμένες περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ειδικών θα μπορούσε να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
 13. Πρόσληψη Σχολικών Βοηθών για την επίβλεψη π.χ. των αποβληθέντων μαθητών/-τριών.
 14. Απαγόρευση της μεταφοράς και χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές εντός των αιθουσών διδασκαλίας.
 15. Ασφάλιση των εκπαιδευτικών και των περιουσιακών τους στοιχείων.
 16. Άμεσος έλεγχος όλων των υποδομών/αθλητικών εγκαταστάσεων/εργαστηρίων κ.λπ. των σχολικών μονάδων και χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών καταλληλότητας.
 17. Συγγραφή Εγχειριδίου Εκτίμησης Επικινδυνότητας, στο οποίο θα καταγράφονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι τόσο από δραστηριότητες που εκτελούνται εντός του εργαστηρίου, όσο και από τον χώρο (εγκαταστάσεις/εξοπλισμός) του εργαστηρίου.
 18. Συγγραφή Εγχειριδίου Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας, στο οποίο να καταγράφονται οι ασφαλείς διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για κάθε δραστηριότητα/εργασία/χώρο εργασίας, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης εκτίμησης επικινδυνότητας.
 19. Την αναβάθμιση της επιμόρφωσης των καθηγητών Φυσικής Αγωγής στα θέματα των Πρώτων Βοηθειών.  Η επιμόρφωση αυτή θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις νέες μεθόδους στον τομέα της όλης διαχείρισης των θεμάτων των Πρώτων Βοηθειών.
 20. Εισαγωγή του μαθήματος των Πρώτων Βοηθειών στις Τεχνικές Σχολές, όπως αυτό διδάσκεται στο Γενικό Λύκειο.

 

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των εισηγήσεων/απαιτήσεων της ΟΕΛΜΕΚ.

Σε περίπτωση που το ΥΠΠ δεν επιδείξει την απαιτούμενη βούληση για τις πιο πάνω εισηγήσεις της Οργάνωσής μας, η ΠΣΓΑ εξουσιοδοτεί το Κ.Δ.Σ. να προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα, μη εξαιρουμένων και των δυναμικών.

 

 

Λευκωσία,    13  Δεκεμβρίου 2018

Αρ. πρωτ. ΠΣΓΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ