facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Ενημέρωση του Προέδρου του Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ στην Π.Σ.Γ.Α. της 15ης Δεκεμβρίου 2016
 
 
 
 
Ημερομηνία: 16-12-2016

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ ΣΤΗΝ Π.Σ.Γ.Α. ΤΗΣ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

Εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσής μας σας καλωσορίζω στην Τακτική Συνεδρία της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Γενικών Αντιπροσώπων.

Στην υπό λογοδοσία περίοδο το Κ.Δ.Σ. συνήλθε σε 4 συνεδρίες, ενώ η Γραμματεία της Οργάνωσης συνήλθε σε 31 συνεδρίες και αντικαταστάθηκαν τέσσερα μέλη του.

Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν το Κ.Δ.Σ. την περίοδο Ιουνίου 2016 - Δεκεμβρίου 2016 – είναι τα εξής:

 

I). ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡYΘΜΙΣΗΣ

 

Η Οργάνωσή μας την περίοδο αυτή διαχειρίστηκε πέντε βασικά ζητήματα που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 

1. Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση, 2. Διαμόρφωση Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών, 3. Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, 4. Παγκύπριες Εξετάσεις και 5. Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

 

1. Νέο Σύστημα Διορισμού στην Εκπαίδευση

H ΟΕΛΜΕΚ αναμένει από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε σχέση με την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμού των εκπαιδευτικών, να υλοποιήσει τη δέσμευσή του και να προχωρήσει εντός του Ιουνίου 2017 στην παραχώρηση τουλάχιστον 211 μόνιμων θέσεων. Αναμένουμε, επίσης, στις θέσεις αυτές να προστεθούν και οι κενωθείσες θέσεις που προέκυψαν κατά την περίοδο 2015-2017, όπως είχε δεσμευτεί ενώπιον της Βουλής ο Υπουργός Παιδείας.

Δυστυχώς, ενώ έχουν παρέλθει δεκαεπτά (17) ολόκληροι μήνες από την ψήφιση του Νόμου  για το νέο σύστημα διορισμού στην Εκπαίδευση (9 Ιουλίου 2015), το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν προχώρησε ακόμη στην κατάθεση στη Βουλή των δύο Κανονισμών που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (Κανονισμοί για τη θεματοθέτηση / εξέταση των διορισίμων και για τη διαδικασία μονιμοποίησης των επί δοκιμασία εκπαιδευτικών που θα διοριστούν με το νέο σύστημα).

Σε σχέση με το θέμα της κατανομής των θέσεων κατά ειδικότητα αναμένουμε να υπάρξει σχετικός διάλογος με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης. Η Οργάνωσή μας εμμένει στη θέση της ότι για σκοπούς διαφάνειας θα πρέπει να της δίνονται όλα τα αριθμητικά δεδομένα που καθορίζουν την κατανομή των θέσεων στις διάφορες ειδικότητες.

Θεωρούμε απαράδεκτο και παράτυπο το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε στις διαδικασίες της επιλογής και επιμόρφωσης  των υποψηφίων θεματοθετών για τις Εξετάσεις των Διορισίμων χωρίς να υπάρχουν οι σχετικοί Κανονισμοί, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Υπάρχει μια αταξία στο θέμα, αφού δεν προηγήθηκε η θεσμοθέτηση σαφών Κανονισμών για το θέμα. Θεωρούμε ότι όλες οι διαδικασίες που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπονομεύουν το αδιάβλητο και αξιόπιστο των σημαντικών αυτών εξετάσεων.

Αναμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει σε διάλογο με τους εκπαιδευτικούς εταίρους για τη θέσπιση των δύο Κανονισμών που προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία του νέου συστήματος διορισμού στην Εκπαίδευση.

 

2. Ενιαία Πολιτική για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η υιοθέτηση ενός θεσμοθετημένου πλαισίου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Η όλη πορεία, όμως, της εφαρμογής της πρότασης για την Επαγγελματική Μάθηση έχει δικαιώσει τη θέση μας ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν θα μπορούσε να εφαρμόσει κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2016-2017) καθολικά το πρόγραμμα της Επαγγελματικής Μάθησης, όπως ήταν και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 19ης Αυγούστου 2015.

Η άρνηση του Υπουργείου Παιδείας να ενισχύσει τη στελέχωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και να παραχωρήσει στους εκπαιδευτικούς τον αναγκαίο χρόνο για τη διαδικασία της επιμόρφωσης, το οδήγησαν στην απόφαση της μη εφαρμογής της καθολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών κατά την τρέχουσα χρονιά, παρά τις αρχικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να λάβει όλες εκείνες τις αναγκαίες αποφάσεις που θα καθιστούν υλοποιήσιμη και αποτελεσματική την πρότασή του για συστηματική επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών.

 

3. Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Η Οργάνωσή μας πέτυχε κατά τη φετινή χρονιά να μη υπάρξουν μικτά τμήματα στην Α΄ Λυκείου, όπως έγινε κατά την περσινή σχολική χρονιά. Κατά τη φετινή χρονιά επεκτάθηκε το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα στη Β΄ Λυκείου και έγινε κατορθωτό να πείσουμε να σχηματιστούν και οι έξι κατευθύνσεις με έξι μαθητές και άνω.

Η ΟΕΛΜΕΚ εργάστηκε παράλληλα την περίοδο αυτή για τον επαναδιορισμό των συναδέλφων των οποίων οι ειδικότητες επηρεάστηκαν από την εφαρμογή του νέου Ωρολογίου Προγράμματος. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και γενικότερα η Πολιτεία θα πρέπει να αντιμετωπίσει με κοινωνική ευαισθησία το θέμα αυτό.

Η Οργάνωσή μας συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Εφαρμογής του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος.

Θα αναμένουμε μετά την ολοκλήρωση της πλήρους εφαρμογής του νέου Ωρολογίου Προγράμματος την αξιολόγησή του, για να καταθέσουμε τις όποιες βελτιωτικές προτάσεις μας, οι οποίες θα στοχεύουν στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου.

 

4. Παγκύπριες Εξετάσεις

Το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ σε συνεδρία του στις 9 Μαΐου 2016, αφού μελέτησε την τελική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για διαχωρισμό των Παγκυπρίων Εξετάσεων από τις Εξετάσεις Απόλυσης, συμφώνησε με τη φιλοσοφία της πρότασης λόγω διαφορετικής φιλοσοφίας και σκοπού της κάθε εξέτασης. Βασική διαφωνία της Οργάνωσής μας παρέμενε η ύπαρξη δύο Επιτροπών Θεματοθέτησης. Για να επιλυθεί η διαφορά αυτή, με οδηγίες του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2016 συνάντηση του Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης και του Πανεπιστημιακού κ. Λεωνίδα Κυριακίδη με τη Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ. Κατά τη συνάντηση   επιτεύχθηκε συμφωνία για δημιουργία μίας Επιτροπής Θεματοθέτησης με αύξηση κατά ενός των μελών της (5 μέλη και 2 κριτικοί παρατηρητές αντί 1 που μετέχει σήμερα).  Δυστυχώς, ενώ ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού την αποδέχθηκε στην αρχή, στη συνέχεια υπαναχώρησε βασιζόμενος σε αστήρικτα επιχειρήματα υπηρεσιακών του λειτουργών.

 

5. Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Η συζήτηση των νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης άρχισε στη Βουλή στις 30 Αυγούστου 2016. Δυστυχώς, στη συνέχεια, με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, η ΟΕΛΜΕΚ, όπως και οι άλλες Οργανώσεις, αποκλείστηκαν από την κατ΄ άρθρο συζήτηση των Κανονισμών. Η πρωτοφανής αυτή ενέργεια προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Οργάνωσής μας. Την έντονη αντίδραση της ΟΕΛΜΕΚ προκάλεσε, επίσης και η προσπάθεια της Επιτροπής Παιδείας, με τη συγκατάθεση και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, να αλλάξει το επίσημο εορτολόγιο των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα και της αντίδρασης της ΟΕΛΜΕΚ η Επιτροπή Παιδείας υπαναχώρησε και το εορτολόγιο παρέμεινε ως είχε κατατεθεί στη Βουλή.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής η συζήτηση των Κανονισμών και αναμένουμε από την Επιτροπή να μας κοινοποιήσει το τελικό κείμενο.

 

II). ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 

6. Πρόγραμμα Αλφαβητισμού – Εργαστηριοποίηση

Η Οργάνωσή μας εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στις 27 Ιουνίου 2016, να προχωρήσει στην κατάργηση του προγράμματος Αλφαβητισμού στο γυμνασιακό κύκλο και στην αλλαγή του τρόπου εργαστηριοποίηση των μαθημάτων Οικιακής Οικονομία, Πληροφορικής και Τεχνολογίας στην Α΄ Γυμνασίου.

Μετά την έντονη αντίδραση της ΟΕΛΜΕΚ και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 2016, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση του προγράμματος Αλφαβητισμού μόνο στην Γ’ Γυμνασίου και στον καθορισμό ως αριθμού των μαθητών στα πιο πάνω εργαστηριακά μαθήματα στους 14-15.

Η μέχρι σήμερα εφαρμογή του εγχειρήματος της μεταφοράς του Προγράμματος Αλφαβητισμού των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου σε απογευματινό χρόνο στα Κρατικά Ινστιτούτα έχει καταδείξει την αναποτελεσματικότητα του. Το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών αυτών δεν ενεγράφησαν να το παρακολουθήσουν, κάτι το οποίο είχαμε προβλέψει. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα στοιχεία για το πόσα παιδιά ήταν ενταγμένα στο Πρόγραμμα Αλφαβητισμού στην Γ΄ Γυμνασίου και πόσα τελικά παρακολουθούν τα απογευματινά «προγράμματα» στα Κρατικά Ινστιτούτα.

Η αλλαγή στον τρόπο εργαστηριοποίησης μόνο προβλήματα δημιούργησε. Σε κάποια μαθήματα μάλιστα προέκυψαν και ζητήματα ασφάλειας των μαθητών.

Η όλη διαχείριση και των δύο θεμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ήταν η οικονομική παράμετρος, δηλαδή η εξοικονόμηση πόρων και όχι η παιδαγωγική διάστασή τους.

 

7. Στελέχωση των Σχολείων για τη σχολική χρονιά 2017-2018

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε πρόσφατα νομοθεσία με βάση την οποία η στελέχωση των σχολείων για την κάθε σχολική χρονιά θα ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Η νομοθεσία αυτή έχει ήδη παραβιαστεί με κίνδυνο να καθυστερήσει και πάλι η στελέχωση των σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά. Η νέα νομοθεσία προβλέπει την προκήρυξη των θέσεων προαγωγής στις αρχές Οκτωβρίου. Δυστυχώς είναι Δεκέμβριος και προχθές πληροφορηθήκαμε από τον Πρόεδρο της ΕΕΥ ότι στις 12 Δεκεμβρίου αποπαγοποιήθηκαν οι 90 κενές θέσεις προαγωγής της Μέσης Εκπαίδευσης. Αναμένεται ακόμη η έγκριση της αποπαγοποίησης από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για να καταστεί δυνατόν να προκηρυχθούν οι θέσεις.

Για το άλλο θέμα που επηρεάζει τη στελέχωση των σχολείων, τις αποσπάσεις, η εγκύκλιος θα έπρεπε να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο και δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ακόμη να την κυκλοφορήσει.

Με όλες αυτές τις καθυστερήσεις εύλογα διερωτάται κάποιος αν θα προλάβει το Υπουργείο Παιδείας να έχει πλήρως στελεχωμένα τα σχολεία μας τον Σεπτέμβριο του 2016.

 

8. Εμπειρογνώμονες του οίκου Ernst &Young

Σε σχέση με την ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στους εμπειρογνώμονες του οίκου Ernst &Young της αξιολόγησης των ωρών που παραχωρούνται για το εξωδιδακτικό έργο των καθηγητών, η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί  απαράδεκτους τους όρους εντολής που δόθηκαν στον Οίκο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Η ορολογία που χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όπως για παράδειγμα «παραχώρηση απαλλαγών» στους εκπαιδευτικούς, παραπέμπει στη λογική των ελαφρύνσεων και συνακόλουθα στην απαξίωση του διδακτικού αλλά και του πολυσχιδούς εξωδιδακτικού έργου των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία.

Δεν αρνούμαστε τον έλεγχο με στόχο να αξιοποιούνται κατά το καλύτερο, λειτουργικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο οι εξωδιδακτικές ώρες. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αν οι εμπειρογνώμονες λειτουργήσουν αντικειμενικά και χωρίς άλλες σκοπιμότητες θα καταδειχθεί, μέσα από την αξιολόγησή τους, το αναγκαίο της ύπαρξης των ωρών που παραχωρούνται για ανάληψη εξωδιδακτικού έργου.

Η ΟΕΛΜΕΚ δηλώνει, όμως, πως είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τεκμηριωμένα τις όποιες προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είτε για περιορισμό του χρόνου που δίνεται προς όφελος των μαθητών και της δημόσιας εκπαίδευσης για εξωδιδακτικό έργο, είτε για αύξηση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών, ενέργεια η οποία θα αποβεί εις βάρος του ίδιου του δημόσιου σχολείου.

Η ΟΕΛΜΕΚ είναι έτοιμη να αναδείξει την πολυσχιδή προσφορά των εκπαιδευτικών της Μέσης, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την παραχώρηση «απαλλαγών» που επικαλείται το Υπουργείο Παιδείας, όπως θα καταδειχθεί σε μια αντικειμενική και αξιόπιστη μελέτη.

 

9. Σχέδιο Υπηρεσίας του καθηγητή Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Ένα θέμα που απασχόλησε για δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια την ΟΕΛΜΕΚ βρήκε την υπό επισκόπηση περίοδο αίσια λύση μετά από πολύχρονες και έντονες προσπάθειες της Οργάνωσής μας. Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Οκτωβρίου 2016 την τροποποίηση του υφιστάμενου Σχεδίου Υπηρεσίας για τη θέση Καθηγητή στη Μέση Εκπαίδευση, ώστε αφενός ν’ απαλειφθεί η σημείωση σύμφωνα με την οποία η επιθεώρηση Καθηγητή Τεχνολογίας γίνεται από επιθεωρητή της Τεχνικής Εκπαίδευσης του αντίστοιχου κλάδου και αφετέρου να γίνει ενοποίηση της ειδικότητας της Τεχνολογίας με την ειδικότητα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.

Σίγουρα η πιο πάνω εξέλιξη είναι μια επιτυχία της Οργάνωσής μας για ένα ζήτημα που την απασχόλησε για χρόνια Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού που προώθησε τη λύση του προβλήματος αυτού καθώς επίσης και στον Επιθεωρητή του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, που στήριξε την προσπάθεια μας.

 

10. Κρατικό Μισθολόγιο

Σε σχέση με το Κρατικό Μισθολόγιο, και εφαρμόζοντας την απόφαση της ΠΣΓΑ, της 17ης Δεκεμβρίου 2015 αναθέσαμε από κοινού με τις άλλες δύο Εκπαιδευτικές Οργανώσεις στην Deloitte να μας ετοιμάσει μελέτη αξιολόγησης της Κυβερνητικής πρότασης, να καταγράψει τις μισθολογικές μας απώλειες λόγω της οικονομικής κρίσης (2011-2016) και να εισηγηθεί προτάσεις κάλυψης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των συναδέλφων που μονιμοποιήθηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2011 (Ταμείο Προνοίας). Σε σχέση με το τελευταίο σημείο είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι 830 μόνιμοι συνάδελφοι στη Μέση Εκπαίδευση δεν έχουν σήμερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Οι Γενικοί Αντιπρόσωποι θα έχουν την ευκαιρία στη συνέχεια να παρακολουθήσουν την παρουσίαση της έκθεσης της Deloitte.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που η Βουλή των Αντιπροσώπων, στην τελευταία συνεδρία της, απέρριψε την Κυβερνητική πρόταση για τη ρύθμιση του κρατικού μισθολογίου. Αναμένουμε ότι, πέραν της κατάργηση της έκτακτης εισφοράς, θα επαναρχίσει η παραχώρηση των ετήσιων προσαυξήσεων και θα παραχωρηθεί η προσαύξηση στους συνάδελφους που προήχθησαν τα τελευταία χρόνια χωρίς μισθολογική ανέλιξη.

 

11. Ηλεκτρονική καταχώρηση των αδειών των εκπαιδευτικών

Ενώ η ΟΕΛΜΕΚ είχε συμφωνήσει τον Ιούλιο του 2016 με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην πιλοτική και προαιρετική εφαρμογή του Συστήματος της Ηλεκτρονικής Καταχώρησης των Αδειών των εκπαιδευτικών, στις αρχές Αυγούστου το Υπουργείο προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου που προέβλεπε την καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή του Συστήματος.

Η Οργάνωσή μας, διαπιστώνοντας μια σειρά αδυναμιών του Συστήματος, αντέδρασε και κάλεσε τους καθηγητές να μη χρησιμοποιούν το Σύστημα. Ταυτόχρονα προσφύγαμε στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζητώντας την παρέμβασή της, για να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών.  Τελικά, στα τέλη Νοεμβρίου, το Υπουργείο Παιδείας υποχρεώθηκε να αποσυνδέσει το Σύστημα και να σταματήσει το Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Καταχώρησης των Αδειών. Την ερχόμενη Δευτέρα (19.12.2016) η Γραμματεία της Οργάνωσης θα έχει συνάντηση με το Γραφείο Προγραμματισμού της ΔΜΕ με σκοπό να δούμε τις λεπτομέρειες του όλου Συστήματος.

 

12. Διεθνείς Σχέσεις

Στον τομέα των διεθνών σχέσεων η Οργάνωσή μας έχει μια σειρά από δράσεις. Ο Οργανωτικός Γραμματέας, Σωτήρης Παπαμωϋσέως, εκπροσώπησε τις τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις της Κύπρου στο τελικό Συνέδριο του διετούς προγράμματος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Εκπαιδευτικών (ETUCE ) για την προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου («European Sectoral Social Partners in Education promoting the potentials of their dialogue through knowledge transfer and training. The ESSDE capacity building project ΙΙ»), που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ στις 21-22 Ιουνίου 2016.

Η Γενική Γραμματέας, Βαλεντίνα Σαλτέ, εκπροσώπησε τις τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις της Κύπρου στη συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του προαναφερθέντος διετούς προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο, καθώς και στις δύο συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες (3 και 8 Νοεμβρίου 2016) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Προγράμματος της ETUCE για τον Κοινωνικό Διάλογο. Το πρόγραμμα έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση δύο σημαντικών κοινών δηλώσεων εκ μέρους της ETUCE και της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης των Εργοδοτών με θέμα (α) την προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο χώρο της Εκπαίδευσης και (β) την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Η ΟΕΛΜΕΚ συμμετείχε επίσης με τη Γενική Γραμματέα στη Γενική Συνέλευση της ETUCE/EI, που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι στις 4-8 Δεκεμβρίου 2016.  Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης περιλάμβαναν εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Γραμματείας της ETUCE και των Αντιπροσώπων όλων των χωρών-μελών στο συμβούλιο για την επόμενη τετραετία (country seats). Πρόεδρος της ETUCE επανεκλέγη άνευ ανθυποψηφίου η κα Christine Blower. Μετά από τη συμφωνία που υπέγραψαν οι έξι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις της Κύπρου τον Ιανουάριο του 2015, και με έγγραφο που κατέθεσαν οι έξι Οργανώσεις στην ETUCE, τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις της Κύπρου θα εκπροσωπήσει τη διετία 2016-2018 ο Τουρκοκύπριος κ. Tahir Gokçebel, πρόεδρος της ΚΤΟΕΟΣ, ο οποίος θα παραδώσει την εκπροσώπηση στην ΟΕΛΜΕΚ το 2018 για τη διετία που ακολουθεί.

 

13. Εξοχικά διαμερίσματα ΟΕΛΜΕΚ στην Πάφο

Αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκε μια πολύχρονη προσπάθεια για ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνταν για να εξασφαλιστεί η τελική έγκριση της έκδοση της άδειας οικοδομής. Ολοκληρώθηκαν όλες οι οικοδομικές εργασίες που απαιτούνταν για να γίνει δυνατή η έκδοση της τελικής άδειας από το Δήμο Πάφου. Το ποσό που απαιτήθηκε για τις οικοδομικές αυτές εργασίες καταβλήθηκε από τον αρχικό ιδιοκτήτη των διαμερισμάτων, όπως προέβλεπε και η συμφωνία της αγοράς από την Οργάνωσή μας.

 

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Κατά την περίοδο αυτή το Κ.Δ.Σ.  ανέπτυξε μια σημαντική δραστηριότητα και διαχειρίστηκε, τόσο τα τρέχοντα και καθημερινά προβλήματα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης, όσο και τα σημαντικά ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού μας συστήματος. Εκείνο που οφείλουμε είναι να διατηρήσουμε την ενότητα της Οργάνωσής μας, και, μέσα από μια προσπάθεια σύνθεσης των αντίθετων απόψεων, να επιδιώξουμε το καλύτερο για το Δημόσιο Σχολείο.

Η προσπάθεια για διασφάλιση και αναβάθμιση αφενός του Δημόσιου Σχολείου και της Δημόσιας Εκπαίδευσης, και αφετέρου του κύρους και της αξιοπρέπειας των καθηγητών/καθηγητριών, είναι συνεχής και αδιάκοπη. Θεωρούμε όμως ότι η ΟΕΛΜΕΚ αποτελεί διαχρονικά τον βασικό εκπαιδευτικό εταίρο που υπερασπίζεται με συνέπεια και σταθερότητα τη δημόσια εκπαίδευση.

Ευχαριστίες επιθυμώ να εκφράσω προς τα μέλη της Γραμματείας και του ΚΔΣ, για τη συνεργασία που είχαμε μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της ΟΕΛΜΕΚ. Τέλος, ευχαριστώ το προσωπικό της ΟΕΛΜΕΚ που με προθυμία ανταποκρίνεται σε όλες του τις υποχρεώσεις.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε κάθε διευκρινιστική σας ερώτηση επί του απολογισμού του Κ.Δ.Σ. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε με προσοχή την εποικοδομητική σας κριτική, αναγκαία για τη βελτίωση ακόμη περισσότερο της δουλειάς και του έργου που επιτελεί το Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσής μας.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και εύχομαι σε όλους και όλες καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά και μακάρι το 2017 να φέρει στην Κύπρο μας την ελευθερία, την ειρήνη και τη δικαιοσύνη.

 

Σας ευχαριστώ

 

 

Λευκωσία,  15 Δεκεμβρίου 2016

Αρ. πρωτ. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΠΣΓΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ